Dịch vụ công trực tuyến: Là dịch vụ hành chính công và các dịch vụ khác của cơ quan nhà nước được cung cấp cho các tổ chức, cá nhân trên môi trường mạng.

 

* Dịch vụ công trực tuyến mức độ 3: Là dịch vụ công trực tuyến

- Cho phép người sử dụng điền và gửi trực tuyến các mẫu văn bản đến cơ quan, tổ chức cung cấp dịch vụ. Các giao dịch trong quá trình xử lý hồ sơ và cung cấp dịch vụ được thực hiện trên môi trường mạng.

* Dịch vụ công trực tuyến mức độ 4: Là dịch vụ công trực tuyến

- Cho phép người sử dụng điền và gửi trực tuyến các mẫu văn bản đến cơ quan, tổ chức cung cấp dịch vụ. Các giao dịch trong quá trình xử lý hồ sơ và cung cấp dịch vụ được thực hiện trên môi trường mạng.

- Cho phép người sử dụng thanh toán lệ phí (nếu có) được thực hiện trực tuyến. Việc trả kết quả có thể được thực hiện trực tuyến, gửi trực tiếp hoặc qua đường bưu điện đến người sử dụng(theo yêu cầu của công dân).

* Lợi ích khi tham gia dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4

- Thủ tục đăng ký đơn giản, nhanh chóng, thuận tiện 24/24 giờ trong ngày tại mọi địa điểm có kết nối Internet.

- Tiết kiệm chi phí đi lại, thời gian giao dịch; đơn giản thủ tục giấy tờ;

- Chủ động các công việc khác của công dân.

- Theo dõi được tình trạng hồ sơ trên website trực tuyến.

- Đảm bảo công khai, minh bạch hồ sơ, thủ tục.

 

CÁC DỊCH VỤ CÔNG TRỰC TUYẾN QUẬN NAM TỪ LIÊM CUNG CẤP

 

A. CẤP QUẬN:

 

I. LĨNH VỰC ĐĂNG KÝ KINH DOANH

1. Liên thông Cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hộ kinh doanh - Giấy chứng nhận đăng ký thuế: Cung cấp Dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4.

2. Liên thông Cấp giấy chứng nhận đăng ký Hợp tác xã - Giấy chứng nhận đăng ký thuế: Cung cấp Dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4.

3. Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký hộ kinh doanh: Cung cấp DVC trực tuyến mức độ 3, mức độ 4.

4. Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký Hợp tác xã: Cung cấp Dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4.

 

II.  LĨNH VỰC TƯ PHÁP - HỘ TỊCH

1. Cấp trích lục bản sao hộ tịch (Bản sao khai sinh, bản sao kết hôn, bản sao khai tử): Cung cấp Dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4.

 

III.  LĨNH VỰC QUẢN LÝ ĐÔ THỊ

1. Cấp giấy phép xây dựng nhà ở riêng lẻCung cấp Dịch vụ công trực tuyến mức độ 3.

2. Cấp giấy phép xây dựng nhà ở riêng lẻ có thời hạnCung cấp Dịch vụ công trực tuyến mức độ 3.

3. Cấp giấy phép hạ độ cao vỉa hèCung cấp Dịch vụ công trực tuyến mức độ 3.

4. Cấp phép sử dụng tạm thời hè phốCung cấp Dịch vụ công trực tuyến mức độ 3.

5. Cấp giấy phép đào hè - đào đườngCung cấp Dịch vụ công trực tuyến mức độ 3.

 

IV.  LĨNH VỰC VĂN HÓA THÔNG TIN

1. Cấp mới giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng: Cung cấp Dịch vụ công trực tuyến mức độ 3.

2. Cấp lại giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộngCung cấp Dịch vụ công trực tuyến mức độ 3.

3. Gia hạn giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộngCung cấp Dịch vụ công trực tuyến mức độ 3.

4. Sửa đổi, bổ sung giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộngCung cấp Dịch vụ công trực tuyến mức độ 3.

 

B. CẤP PHƯỜNG:

 

LĨNH VỰC TƯ PHÁP - HỘ TỊCH

1. Cấp trích lục bản sao hộ tịch (Bản sao khai sinh, bản sao kết hôn, bản sao khai tử): Cung cấp Dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4.

2. Đăng ký khai sinh: Cung cấp Dịch vụ công trực tuyến mức độ 3.

   2.1. Liên thông Đăng ký khai sinh - Đăng ký thường trú - Cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ dưới 6 tuổI;

   2.2. Liên thông Đăng ký khai sinh - Đăng ký thường trú cho trẻ dưới 6 tuổi;

   2.3. Liên thông Đăng ký khai sinh - Cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ dưới 6 tuổi;

   2.4. Các thủ tục đăng ký khai sinh khác.

3. Đăng ký khai tửCung cấp Dịch vụ công trực tuyến mức độ 3.

   2.1. Liên thông Đăng ký khai tử - Xóa đăng ký thường trú;

   2.2. Các thủ tục đăng ký khai tử khác.

4. Đăng ký kết hônCung cấp Dịch vụ công trực tuyến mức độ 3.

5. Đăng ký giám hộCung cấp Dịch vụ công trực tuyến mức độ 3.

 

MỜI BẠN LỰA CHỌN LĨNH VỰC THỰC HIỆN

 

                      

 

 

                      

 

video


bản tin phát thanh


Hệ thống camera