Văn bản chỉ đạo


STT Trích yếu Ngày ban hành Góp ý Tình trạng
1

Quyết định v/v khen thưởng các tập thể, cá nhân đã có nhiểu thành tích trong công tác Cải cách hành chính năm 2016

15/02/2017 ----- Còn hiệu lưc
2

Quyết định v/v khe thưởng thành tích công tác năm 2016 Quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội

05/01/2017 ----- Còn hiệu lưc
3

Quyết định v/v ban hành giá dịch vụ thu gom, vận chuyển rác thải sinh hoạt; giá dịch vụ vệ sinh môi trường đối với chất thải rắn công nghiệp thông thường trên địa bàn thành phố Hà Nội

31/12/2016 ----- Còn hiệu lưc
4

Quyết định v/v khen thưởng các tập thể, cá nhân đã có nhiều thành tích trong hoạt động công tác Ban Chỉ đạo 197 quận Nam Từ Liêm năm 2016

30/12/2016 ----- Còn hiệu lưc
5

Quyết định v/v khen thưởng các tập thể, cá nhân đã có nhiều thành tích trong công tác phòng chống ma túy, mại dâm, HIV/AIDS năm 2016

29/12/2016 ----- Còn hiệu lưc
6

Quyết định v/v khen thưởng

28/12/2016 ----- Còn hiệu lưc
7

Quyết định v/v khen thưởng tổng kết công tác năm 2016 quận Nam Từ Liêm

23/12/2016 ----- Còn hiệu lưc
8

Quyết định v/v khen thưởng các tập thể, cá nhân đã có nhiều thành tích trong phong trào toàn dân bảo vệ An ninh Tổ quốc năm 2016

23/12/2016 ----- Còn hiệu lưc
9

Quyết định v/v khen thưởng các tập thể và cá nhân đã có nhiều thành tích trong phong trào xây dựng đơn vị tiên tiến về thể dục thể thao quận Nam Từ Liêm năm 2016

23/12/2016 ----- Còn hiệu lưc
10

Quyết định v/v tặng Cờ thi đua của Chính phủ

13/12/2016 ----- Còn hiệu lưc

video


bản tin phát thanh


thông báo

Xem tất cả
Hệ thống camera