Văn bản chỉ đạo


STT Trích yếu Ngày ban hành Góp ý Tình trạng
1

Quyết định về việc khen thưởng các tập thể, cá nhân thuộc ngành Giáo dục và Đào tạo quận Nam Từ Liêm đã có thành tích trong công tác năm học 2018 - 2019

14/08/2019 ----- Còn hiệu lưc
2

Quyết định về việc công bố công khai số liệu quyết toán ngân sách năm 2018

23/07/2019 ----- Còn hiệu lưc
3

Quyết định v/v khen thưởng các gia đình văn hóa tiêu biểu trên địa bàn quận Nam Từ Liêm năm 2019

21/06/2019 ----- Còn hiệu lưc
4

Quyết định v/v khen thưởng các gia đình và cá nhân đã có nhiều thành tích trong phong trào Hiến máu tình nguyện quận Nam Từ Liêm nhân ngày "Thế giới tôn vinh người hiến máu" 4/6/2018

05/06/2018 ----- Còn hiệu lưc
5

Quyết định v/v khen thưởng các cá nhân gương Điển hình tiên tiến, Người tốt, việc tốt được phát hiện trong tháng 5/2018 thông qua các phong trào thi đua và cuộc thi

31/05/2018 ----- Còn hiệu lưc
6

Kế hoạch Công tác kiểm soát thủ tục hành chính quận Nam Từ Liêm năm 2018

11/01/2018 ----- Còn hiệu lưc
7

Quyết định v/v khen thưởng thành tích năm 2017 quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội

03/01/2018 ----- Còn hiệu lưc
8

Quyết định v/v khen thưởng tổng kết công tác quận Nam Từ Liêm năm 2017

22/12/2017 ----- Còn hiệu lưc
9

Quyết định v/v khen thưởng các tập thể và cá nhân có nhiều thành tích tốt trong cuộc thi " Viết về gương điển hình tiên tiến, người tốt, việc tốt"

02/10/2017 ----- Còn hiệu lưc
10

Quyết định v/v khen thưởng các cá nhân đạt danh hiệu "Người tốt, việc tốt" quận Nam Từ Liêm năm 2017

22/09/2017 ----- Còn hiệu lưc

video


bản tin phát thanh


Hệ thống camera