TIN TỨC - SỰ KIỆN TIN TỨC - SỰ KIỆN

UBND quận tổ chức chào cờ sáng thứ Hai đầu tuần
Ngày đăng 20/06/2022 | 10:13  | Lượt xem: 201

(NTL) Sáng 20/6, UBND quận đã tổ chức thực hiện nghi thức chào cờ Tổ quốc, hát Quốc ca và sinh hoạt dưới cờ đầu tuần.

Tham dự có đồng chí Nguyễn Huy Cường - Phó Bí thư Quận uỷ, Chủ tịch UBND quận; các đồng chí Phó Chủ tịch UBND quận cùng toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động các phòng, ban, đơn vị thuộc quận.

Sau nghi thức chào cờ, thừa ủy quyền của lãnh đạo Quận, Văn phòng HĐND-UBND quận đã thông qua một số nội dung chung đối với các phòng, ban, ngành, đơn vị, UBND các phường cần triển khai từ ngày 20-26/6 gồm: Xây dựng quy trình giải quyết công việc nội bộ ngoài thủ tục hành chính; báo cáo kết quả công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức nhà nước Quận 6 tháng đầu năm 2022 và khảo sát nhu cầu đào tạo, bồi dưỡng năm 2023; đánh giá và đề xuất khen thưởng cán bộ, công chức, viên chức, NLĐ tháng 6 năm 2022... Đồng thời, giao nhiệm vụ cụ thể đối với từng cơ quan, đơn vị thuộc UBND quận quản lý.

Thông qua nghi thức chào cờ đầu tuần, nhằm giáo dục, nâng cao tinh thần yêu nước và lòng tự hào dân tộc, đồng thời nhắc nhở mọi người tinh thần phụng sự Tổ quốc, giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc Việt Nam. Bắt đầu một tuần làm việc mới với ý thức và trách nhiệm thiêng liêng đối với Tổ quốc, việc chào cờ được tổ chức trang nghiêm, chu đáo, thường xuyên sẽ góp phần xây dựng văn hóa công sở văn minh, hiện đại. 

Đắc Hoàn

BẢN ĐỒ SỐ