TIN TỨC - SỰ KIỆN TIN TỨC - SỰ KIỆN

Thường trực HĐND quận khảo sát tiến độ thực hiện công tác quản lý các dự án xây dựng cơ bản nguồn vốn đầu tư công Quận năm 2024
Ngày đăng 09/07/2024 | 16:54  | Lượt xem: 179

Chiều ngày 08/7, Thường trực HĐND quận đã tổ chức hội nghị khảo sát tiến độ thực hiện công tác quản lý các dự án xây dựng cơ bản nguồn vốn đầu tư công quận Nam Từ Liêm năm 2024. Đồng chí Nguyễn Quốc Nam – QUV, Phó Chủ tịch HĐND quận chủ trì hội nghị.

Theo báo cáo của UBND quận, năm 2024 toàn Quận có 54 dự án mới có Quyết định giao danh mục và lập báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư; 26 dự án đã phê duyệt chủ trương đầu tư đang thực hiện các bước lập dự án. Đối với các dự án được giao lập báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư, hiện Phòng Quản lý đô thị, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng quận, UBND các phường và các đơn vị liên quan đang rà soát phạm vi quy mô, báo cáo cấp có thẩm quyền theo quy định. Đối với các dự án đã được phê duyệt chủ trương đầu tư nhưng chưa lập dự án, hiện Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng quận đang phối hợp với Phòng Quản lý đô thị thậm định phê duyệt đồ án quy hoạch tổng mặt bằng 1/500 trình cấp có thẩm quyền theo quy định, đồng thời thực hiện các bước chuẩn bị đầu tư.

Việc triển khai các dự án xây dựng cơ bản nguồn vốn đầu tư công của Quận gặp một số khó khăn, như có dự án trùng với dự án của Thành phố; có dự án không phù hợp với quy hoạch; hết mật độ xây dựng; chưa hết khấu hao nên chưa đủ điều kiện đầu tư mới đối với một số dự án các Nhà văn hóa; có dự án chưa thống nhất được quy mô đầu tư; còn gặp khó khăn trong công tác rà soát, cung cấp thông tin nguồn gốc đất, hiện trạng sử dụng đất, tình trạng cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của các thửa đất tiếp giáp đối với ranh giới nghiên cứu dự án...

Tại hội nghị, các phòng, ngành liên quan đã báo cáo làm rõ tiến độ thực hiện các dự án xây dựng cơ bản nguồn vốn đầu tư công, làm rõ các khó khăn, vướng mắc, đồng thời đề xuất các giải pháp, thời gian, tiến độ thực hiện trong thời gian tới.

Chỉ đạo hội nghị, đồng chí Nguyễn Quốc Nam – QUV, Phó Chủ tịch HĐND quận đề nghị, các phòng, ngành liên quan phối hợp chặt chẽ với Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng quận rà soát lại toàn bộ các dự án xây dựng cơ bản nguồn vốn đầu tư công của Quận năm 2024; xây dựng, hoàn thiện lại báo cáo, có lộ trình, thời gian thực hiện cụ thể; nêu rõ các khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai, đề xuất, kiến nghị giải pháp thực hiện, gửi báo cáo về Thường trực HĐND, UBND quận theo quy định.

Thanh Hải