TIN TỨC - SỰ KIỆN TIN TỨC - SỰ KIỆN

Tập thể lãnh đạo UBND quận thống nhất chỉ đạo về chương trình công tác năm 2023
Ngày đăng 14/03/2023 | 09:30  | Lượt xem: 475

(NTL) Chiều ngày 13/3, tập thể lãnh đạo UBND quận đã họp để xem xét, cho ý kiến và thống nhất chỉ đạo về chương trình công tác năm 2023 của UBND quận.

         

Theo báo cáo của Văn phòng HĐND - UBND quận, sau khi UBND quận ban hành văn bản số 3854 về việc đôn đốc các đơn vị xây dựng chương trình công tác năm 2023, các đơn vị thuộc UBND quận đã đề xuất 512 nội dung, Văn phòng HĐND - UBND quận đã xin ý kiến chỉ đạo của các đồng chí lãnh đạo UBND quận và yêu cầu các đơn vị nghiên cứu, điều chỉnh 22 nội dung thuộc 2 nhóm nhiệm vụ chính, đó là điều chỉnh các nội dung chủ trì tham mưu thực hiện trong chương trình công tác của UBND quận và các nội dung thực hiện nhiệm vụ trọng tâm chào mừng kỷ niệm 10 năm ngày thành lập Quận. Đến nay, Văn phòng HĐND - UBND quận đã tổng hợp và dự thảo xong chương trình công tác năm 2023 của UBND quận với 534 nội dung. Trong đó, Văn phòng HĐND - UBND quận 30 nội dung; Phòng TC-KH 34 nội dung; Phòng Kinh tế 28 nội dung; Phòng Tư pháp 23 nội dung; Nội vụ 54 nội dung; LĐTB&XH 26 nội dung; GD&ĐT 19 nội dung; Quản lý đô thị 41 nội dung; TN&MT 32 nội dung; Y tế 32 nội dung; VH&TT 34 nội dung; Thanh tra quận 48 nội dung; Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng quận 66 nội dung; Trung tâm phát triển quỹ đất 60 nội dung; Ban Quản lý chợ 6 nội dung và Đội Quản lý trật tự xây dựng đô thị quận 1 nội dung; Trung tâm VH-TT&TT 1 nội dung.

Tại cuộc họp, sau khi nghe ý kiến của lãnh đạo các phòng, ban, ngành thuộc quận, tập thể lãnh đạo UBND quận cơ bản đồng tình, thống nhất cao với dự thảo chương trình công tác của UBND quận năm 2023. Để chương trình công tác năm 2023 đạt chất lượng và hiệu quả, tập thể lãnh đạo UBND quận đề nghị, các phòng, ban, đơn vị thuộc quận tiếp tục rà soát kế hoạch công tác năm và triển khai thực hiện đảm bảo tiến độ kế hoạch đã đề ra. Bên cạnh đó, chú trọng, rà soát, đánh giá toàn diện công tác văn thư lưu trữ các năm trước và xây dựng kế hoạch hàng năm đảm bảo chặt chẽ, khoa học công tác này. Đối với các nội dung có chung trong chương trình công tác của các phòng, ban như dự án “Con đường văn hóa hữu nghị Việt – Hàn” hay Tuyến phố đi bộ - Chợ đêm từ đường Vũ Quỳnh đến chân cột đồng hồ Quảng trường sân vận động Quốc gia Mỹ Đình, cơ quan chủ trì phải xây dựng đề án để triển khai thực hiện.                                                                           

Thanh Hải

BẢN ĐỒ SỐ