TIN TỨC - SỰ KIỆN TIN TỨC - SỰ KIỆN

Tập huấn nghiệp vụ công tác thi đua, khen thưởng năm 2024
Ngày đăng 15/05/2024 | 13:38  | Lượt xem: 264

(NTL) Sáng ngày 15/5, UBND quận tổ chức Hội nghị tập huấn nghiệp vụ công tác thi đua, khen thưởng năm 2024. Đồng chí Nguyễn Công Bằng - Trưởng Ban thi đua - Khen thưởng Thành phố dự và làm báo cáo viên.

         

Dự hội nghị đồng chí Đỗ Thị Thúy Hà -UVBTV, Chủ nhiệm Uỷ ban kiểm tra Quận ủy; lãnh đạo và công chức làm công tác thi đua, khen thưởng các phòng, ban, ngành, đơn vị, MTTQ, các đoàn thể chính trị - xã hội, các hội trực thuộc quận; Chủ tịch UBND và công chức làm công tác thi đua, khen thưởng các phường; Hiệu trưởng các trường Mầm Non, Tiểu học, THCS trên địa bàn quận.

Phát biểu khai mạc lớp tập huấn, Trưởng phòng Nội vụ quận Nguyễn Thị Hoài Thu cho biết: Trong những năm qua, phong trào Thi đua yêu nước và công tác khen thưởng từ Quận đến cơ sở đã có nhiều chuyển biến tích cực, phát triển mạnh mẽ cả bề rộng và chiều sâu. Nhiều đơn vị đã sáng tạo, đổi mới trong chỉ đạo và tổ chức triển khai phong trào thi đua, tạo động lực hoàn thành thắng lợi các nhiệm vụ được giao. Công tác Khen thưởng ngày càng đi vào nền nếp, đảm bảo kịp thời, chính xác, công khai, công bằng, minh bạch, đúng luật; việc phát hiện, bồi dưỡng, tổng kết và nhân điển hình tiên tiến cũng được thực hiện có hiệu quả. Thi đua, khen thưởng khơi dậy mặt tích cực và nhân lên các điển hình tiên tiến, nhân tố mới trong mọi mặt của đời sống xã hội.

Hội nghị đã được nghe đồng chí Nguyễn Công Bằng - Trưởng Ban thi đua -Khen thưởng Thành phố triển khai những nội dung cơ bản Luật Thi đua, khen thưởng số 06/2022/QH15, ngày 15/6/ 2022 của Quốc hội; Thông tư số 01/2024/TT - BNV, ngày 24/2/2024 của Bộ Nội vụ về Quy định biện pháp thi hành Luật thi đua, khen thường và Nghị định số 98/2023/NĐ-CP, ngày 31/12/2023 của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật thi đua, khen thưởng và các văn bản hướng dẫn liên quan. Thông qua lớp tập huấn nhằm nâng cao hơn nữa chất lượng, hiệu quả công tác Thi đua, Khen thưởng trên địa bàn Quận, đồng thời nhằm thực hiện tốt Luật Thi đua, Khen thưởng năm 2022 và các văn bản của Trung ương, Thành phố về Thi đua, khen thưởng.

                                                                             Trần Hòa