TIN TỨC - SỰ KIỆN TIN TỨC - SỰ KIỆN

Quận Nam Từ Liêm triển khai, thực hiện Thông báo kết luận số 428 của Thành ủy Hà Nội
Ngày đăng 30/07/2021 | 15:29  | Lượt xem: 298

(NTL) Ngày 29/7, đồng chí Nguyễn Huy Cường - Phó Bí thư Quận ủy, chủ tịch UBND Quận ký ban hành Văn bản số 1862 về việc triển khai, thực hiện Thông báo kết luận số 428 ngày 27/7/2021 của Thành ủy Hà Nội.

 

Theo đó, Chủ tịch UBND Quận yêu cầu toàn bộ hệ thống chính quyền từ Quận đến phường tiếp tục quán triệt sâu sắc tinh thần chỉ đạo của đồng chí Bí thư Thành ủy đó là: “Yêu cầu cấp bách hiện nay với cả hệ thống chính trị từ Thành phố xuống cơ sở là phải siết chặt kỷ cương, thực hiện nghiêm giãn cách xã hội theo Chỉ thị số 17/CT-UBND; chỉ có như vậy mới chặn đứng được đà lây lan, không đặt Thành phố vào tình thế mất kiểm soát bởi chủng mới Delta. Yêu cầu người đứng đầu cấp ủy, chính quyền các cấp Thành phố phải bám sát địa bàn, tập trung cao nhất cho nhiệm vụ phòng, chống dịch. Thành phố sẽ lấy hiệu quả thực hiện Chỉ thị số 17/CT-UBND làm “thước đo” trách nhiệm của từng tổ chức, cơ sở Đảng và cá nhân người đứng đầu. Đồng thời, tiếp tục vào cuộc quyết liệt, trách nhiệm hơn nữa, bảo đảm thực hiện đúng, đủ từng nội dung Chỉ thị số 17/CT-UBND của UBND Thành phố, chấn chỉnh ngay những nơi thực hiện chưa đầy đủ; chủ động tăng thêm cường độ, mật độ tuần tra, kiểm tra, giám sát để đảm bảo duy trì liên tục 15 ngày giãn cách theo quy định, sẵn sàng ứng phó trong mọi tình huống dịch”.

UBND Quận cũng yêu cầu Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, Chủ tịch UBND các phường tích cực tuyên truyền, hướng dẫn và tổ chức kiểm tra, giám sát việc thực hiện Chỉ thị số 17/CT-UBND tại các cơ quan, đơn vị đóng trên địa bàn để đảm bảo thực hiện nghiêm trong thời gian giãn cách xã hội; xử lý nghiêm các đơn vị chưa thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 17. Cùng với đó, toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong hệ thống chính trị, chính quyền các cấp của Quận gương mẫu thực hiện nghiêm các biện pháp phòng chống dịch tại nơi làm việc và khi trở về gia đình, thực hiện đầy đủ việc khai báo y tế tại Hệ thống thông tin quản lý Khai báo y tế quốc gia www.tokhaiyte.vn; đồng thời tuyên truyền, vận động Nhân dân trên địa bàn thực hiện khai báo y tế sức khỏe hàng ngày.

Để thực hiện nghiêm nội dung tại Thông báo kết luận số 428 ngày 27/7/2021 của Thành ủy Hà Nội, Chủ tịch UBND Quận giao nhiệm vụ cho Chủ tịch UBND các phường tổ chức kiểm tra việc thực hiện Chỉ thị số 17 của UBND Thành phố tại các cơ quan, đơn vị, tổ chức, doanh nghiệp đóng trên địa bàn, yêu cầu thực hiện đúng quy định phòng, chống dịch tại đơn vị, yêu cầu đóng cửa hoặc ngừng hoạt động đối với đơn vị không thực hiện nghiêm túc quy định phòng, chống dịch; Siết chặt công tác phòng, chống dịch tại các làng nghề, cơ sở sản xuất, chợ dân sinh… chỉ cho phép các cơ sở sản xuất hoạt động khi đáp ứng đầy đủ điều kiện phòng, chống dịch theo quy định và phương án phòng, chống dịch đã được phê duyệt, cương quyết đóng cửa các cơ sở không đáp ứng hoặc vi phạm; Tiếp tục duy trì, thường xuyên rà soát, điều chỉnh, bổ sung các chốt kiểm soát phòng, chống dịch tại các phường, đặc biệt là tại khu vực giáp ranh với các Quận, huyện. Huy động tối đa các lực lượng dân quân, Tổ COVID cộng đồng, tình nguyện viên... tại các chốt phòng, chống dịch trên địa bàn. Triển khai áp dụng, thực hiện Công văn số 2434 ngày 29/7/2021 của UBND thành phố Hà Nội về việc thống nhất mẫu giấy tờ sử dụng cho một số đối tượng đủ điều kiện lưu thông trên địa bàn Thành phố trong thời gian giãn cách xã hội.;Tạo điều kiện để các đối tượng nêu trong Công văn số 2434 tham gia đi đường được thuận lợi, đồng thời kiểm tra, giám sát, tuyên truyền, nhắc nhở, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm theo quy định; Tăng cường tổ chức tuyên truyền các quy định phòng chống dịch, quy định xử lý vi phạm trên địa bàn phường để người dân hiểu, chia sẻ chấp hành nghiêm các chỉ đạo của Thành phố và của Quận.

Giao Phòng Y tế Quận chủ động tham mưu UBND Quận các biện pháp triển khai công tác phòng, chống dịch kịp thời, phù hợp, đôn đốc các đơn vị thực hiện nghiêm túc. Trên cơ sở đánh giá mức độ, nguy cơ và tình hình thực tế tại từng khu vực trên địa bàn Quận, phối hợp Trung tâm Y tế tham mưu UBND Quận chủ động quyết định việc điều chỉnh áp dụng biện pháp cao hơn Chỉ thị số 17 của UBND Thành phố; tham mưu UBND Quận kịp thời đề xuất, báo cáo UBND Thành phố, Sở Chỉ huy Thành phố trong việc điều phối, huy động các lực lượng khác của Thành phố để kịp thời hỗ trợ, triển khai các biện pháp đảm bảo kiểm soát dịch trong mọi tình huống phát sinh; tham mưu UBND Quận, Sở Chỉ huy Quận tăng cường kiểm tra, giám sát và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm về công tác phòng, chống dịch trên địa bàn theo quy định.

Giao Trung tâm Y tế Quận tăng cường cập nhật, nắm bắt thông tin các ca bệnh, ổ dịch mới phát sinh trên địa bàn Thành phố và Quận để kịp thời điều tra rà soát, truy vết triệt để, khoanh vùng, tổ chức cách ly, xử lý ổ dịch đảm bảo hiệu quả, tiết kiệm nguồn lực tại cơ sở; Chủ động hướng dẫn các phường giải quyết những khó khăn vướng mắc trong quá trình thực hiện liên quan đến nhiệm vụ chuyên môn; rà soát, bổ sung trang thiết bị, hóa chất, vật tư y tế đảm bảo các tình huống dịch.

Giao Công an Quận chỉ đạo Công an các phường phối hợp chặt chẽ với UBND phường duy trì các chốt kiểm soát, các tổ tuần tra, kiểm tra thường xuyên việc thực hiện Chỉ thị 17 của UBND Thành phố, đảm bảo hoạt động hiệu quả; xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm và triển khai áp dụng Công văn số 2434 ngày 29/7/2021 của UBND thành phố, đồng thời kiểm tra, giám sát, tuyên truyền, nhắc nhở, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm theo quy định.

Giao Phòng Quản lý đô thị, Đội Thanh tra giao thông vận tải Quận tham mưu UBND quận trong công tác phối hợp với Sở Giao thông vận tải, Sở Y tế, Bộ Tư lệnh Thủ đô thực hiện điều phối các phương tiện vận tải phục vụ phòng, chống dịch: đưa đón F1 đi cách ly tập trung, xe trả các trường hợp kết thúc cách ly về địa phương, xe thu gom, vận chuyển rác thải y tế, vận chuyển mẫu sinh phẩm từ các đơn vị lấy mẫu chuyển đến các đơn vị xét nghiệm theo hướng dẫn của ngành y tế.

Giao Ban Chỉ huy quân sự Quận chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan vận hành khu cách ly tập trung do quân đội quản lý trên địa bàn, đảm bảo không để lây nhiễm chéo trong khu cách ly và lây nhiễm ra cộng đồng; tiếp tục rà soát các địa điểm có thể sử dụng làm khu cách ly tập trung của Quận đảm bảo các tình huống phát sinh cần trưng dụng thêm ngoài các khu cách ly đang hoạt động.

Giao Phòng Nội vụ Quận tham mưu, đề xuất UBND Quận khen thưởng các tập thể, cá nhân làm tốt, đồng thời phê bình, nhắc nhở kịp thời, xử lý nghiêm những tập thể, cá nhân chưa làm tốt, nhất là người đứng đầu. Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội tiếp tục triển khai đảm bảo an sinh xã hội đối với đối tượng chính sách, người nghèo, người lao động mất việc làm không có bảo hiểm thất nghiệp theo Quyết định số 3642 ngày 21/7/2021 của UBND Thành phố; phối hợp với Bảo hiểm xã hội Quận đảm bảo chế độ bảo hiểm thất nghiệp cho người lao động... Trung tâm Văn hóa, Thông tin và Thể thao Quận tiếp tục đẩy mạnh thông tin, tuyên truyền về công tác phòng chống dịch COVID-19 để người dân hiểu, chia sẻ chấp hành nghiêm các chỉ đạo của Thành phố và của Quận. Tuyên truyền nhân rộng các tập thể, cá nhân, những tấm gương thực hiện tốt công tác phòng, chống dịch bệnh, đồng thời thông tin công khai những trường hợp vi phạm để răn đe, phòng ngừa.

Tiến Tuấn

BẢN ĐỒ SỐ