TIN TỨC - SỰ KIỆN TIN TỨC - SỰ KIỆN

Kỳ họp thứ Sáu – HĐND quận khóa III, nhiệm kỳ 2021-2026 thành công tốt đẹp, hoàn thành toàn bộ nội dung, chương trình đã đề ra
Ngày đăng 30/06/2022 | 19:03  | Lượt xem: 694

(NTL) Tiếp tục chương trình kỳ họp thứ 6 - HĐND quận khóa III, nhiệm kỳ 2021-2026, chiều ngày 30/6, kỳ họp đã xem xét, thảo luận, cho ý kiến và quyết nghị nhiều nội dung quan trọng.

Trong đó, có các dự thảo Nghị quyết về nhiệm vụ trọng tâm phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh 6 tháng cuối năm của quận; Nghị quyết phê chuẩn quyết toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn, quyết toán thu, chi ngân sách quận năm 2021; Nghị quyết về điều chỉnh, phân bổ, bổ sung kinh phí chi thường xuyên năm 2022; Nghị quyết phê duyệt chủ trương đầu tư các dự án đầu tư công thuộc thẩm quyền của HĐND quận; Nghị quyết về điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm giai đoạn 2021-2025; Nghị quyết về điều chỉnh, điều hòa và bổ sung kế hoạch đầu tư công năm 2022; Nghị quyết về việc dừng thực hiện Đề án “Phường đạt chuẩn văn minh đô thị” giai đoạn 2018-2020, định hướng đến năm 2030 trên địa bàn quận Nam Từ Liêm và dự thảo Nghị quyết về chương trình giám sát của HĐND quận năm 2023.

Đồng thời, kỳ họp tiến hành phiên chất vấn và trả lời chất vấn với chuyên đề “Công tác giải phóng mặt bằng”. Ở nội dung này, đại biểu HĐND quận đã đặt nhiều câu hỏi chất vấn trực tiếp đến lãnh đạo UBND quận và các tư lệnh ngành của quận liên quan đến công tác GPMB và đã được các Phó Chủ tịch cùng các tư lệnh ngành của quận trả lời, làm rõ, đưa ra lộ trình và giải pháp thực hiện trong thời gian tới.

Đặc biệt trong phần trả lời chất vấn của mình, Chủ tịch UBND quận Nguyễn Huy Cường bên cạnh việc trả lời, làm rõ, đã đánh giá trách nhiệm của cấp ủy, chính quyền địa phương, cơ quan, đơn vị, cá nhân liên quan trong công tác GPMB. Chủ tịch UBND quận khẳng định, UBND quận sẽ tiếp thu toàn diện các câu hỏi chất vấn của đại biểu HĐND để trong thời gian tới triển khai công tác GPMB một cách quyết liệt, quyết tâm hơn, rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm hơn, để công tác GPMB trên địa bàn quận đặt kết quả tốt nhất.

Phát biểu bế mạc kỳ họp, ông Trần Đức Hoạt - TUV, Bí thư Quận ủy, Chủ tịch HĐND quận cho rằng, nhiệm vụ từ nay đến cuối năm là hết sức nặng nề, để hoàn thành các nhiệm vụ đã đề ra đòi hỏi các vị đại biểu HĐND quận, các cấp, các ngành phải thực sự nỗ lực, thực sự đổi mới và quyết tâm. Trong đó cần tiếp tục phát huy mạnh mẽ tinh thần đoàn kết, đồng sức, đồng lòng và chủ động, trách nhiệm cao để thực hiện mục tiêu phục hồi phát triển kinh tế gắn với phòng, chống dịch bệnh, phấn đấu hoàn thành cao nhất các chỉ tiêu, kế hoạch đã đề ra trong năm 2022; tiếp tục tổ chức thực hiện tốt Nghị quyết số 97 của Quốc hội về thí điểm tổ chức mô hình chính quyền đô thị trên địa bàn quận...

Chủ tịch HĐND quận yêu cầu UBND quận, UBND các phường, các ngành, đơn vị theo chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của mình, chủ động triển khai tổ chức thực hiện, đảm bảo các nghị quyết đã được thông qua tại kỳ họp đi vào cuộc sống và đạt hiệu quả thiết thực. Thường trực HĐND, các vị đại biểu HĐND tiếp tục đổi mới phương thức hoạt động, nâng cao chất lượng; tổ chức tốt các hoạt động giám sát, khảo sát, chất vấn, giải trình nhằm thúc đẩy toàn diện hoạt động của các cơ quan nhà nước; phát huy vai trò là cơ quan đại diện cho nhân dân thông qua các hoạt động tiếp xúc cử tri, tiếp công dân, đôn đốc giải quyết các kiến nghị của cử tri và đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân; thực hiện tốt các nội dung theo thẩm quyền.

Ngay sau kỳ họp, UBND Quận, các phòng, ban, ngành, các phường và các đơn vị liên quan khẩn trương, nghiêm túc thực hiện những lời hứa, cam kết trước HĐND và cử tri. Đồng thời, cũng sớm trả lời chất vấn bằng văn bản đối với các nội dung các vị đại biểu đăng ký chất vấn mà chưa được trả lời, làm cơ sở để HĐND quận theo dõi, giám sát việc thực hiện, đáp ứng yêu cầu, nguyện vọng của cử tri và Nhân dân trên địa bàn Quận.

Sau một ngày làm việc khẩn trương, nghiêm túc, trách nhiệm cao, Kỳ họp thứ Sáu – HĐND quận khóa III, nhiệm kỳ 2021-2026 đã thành công tốt đẹp và hoàn thành toàn bộ nội dung chương trình như đã đề ra.

Thanh Hải

BẢN ĐỒ SỐ