TIN TỨC - SỰ KIỆN TIN TỨC - SỰ KIỆN

Ban Tuyên giáo Quận uỷ tổ chức hội nghị học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị lần thứ 5 - Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII
Ngày đăng 15/08/2022 | 09:11  | Lượt xem: 238

(NTL) Chiều ngày 12/8, Ban Tuyên giáo Quận uỷ tổ chức hội nghị học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị lần thứ 5 - Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII cho các đồng chí là cán bộ, đảng viên của các chi, đảng bộ khối cơ quan, doanh nghiệp, trường học trực thuộc Quận uỷ không có điều kiện tổ chức lớp học riêng. PGS.TS Nguyễn Viết Thông - Nguyên Tổng Thư ký Hội đồng Lý luận Trung ương làm báo cáo viên hội nghị.

Tại hội nghị, báo cáo viên đã quán triệt các Nghị quyết Hội nghị lần thứ 5, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII với 4 chuyên đề, đó là: Tiếp tục đổi mới, hoàn thiện thể chế, chính sách, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý và sử dụng đất đai, tạo động lực đưa nước ta trở thành nước phát triển có thu nhập cao; Nông nghiệp, nông dân, nông thôn đến năm 2030 tầm nhìn đến năm 2045; Tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể trong giai đoạn mới; Tăng cường củng cố, xây dựng tổ chức cơ sở đảng và nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên trong giai đoạn mới.

Hội nghị nhằm giúp các cán bộ, đảng viên nắm vững những nội dung cơ bản, cốt lõi và những điểm mới trong các văn kiện Hội nghị lần thứ 5 - Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa VIII. Đồng thời nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cán bộ, đảng viên trong việc triển khai thực hiện các nhiệm vụ theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 5 - khóa XIII, đưa văn kiện Hội nghị nhanh chóng đi vào thực tiễn, xây dựng chương trình hành động thực hiện nghị quyết tại cơ quan, đơn vị thiết thực, hiệu quả, phù hợp. Cùng với đó làm tốt công tác tuyên truyền rộng rãi đến cán bộ, công chức, viên chức và người lao động về các chủ trương, quan điểm của Đảng được đề ra trong nghị quyết.

Trần Hòa

BẢN ĐỒ SỐ