TIN TỨC HOẠT ĐỘNG CỦA QUẬN ỦY TIN TỨC HOẠT ĐỘNG CỦA QUẬN ỦY

Thư cảm ơn của đồng chí Trần Đức Hoạt - Thành ủy viên, Bí thư Quận ủy
Ngày đăng 26/05/2021 | 08:41  | Lượt xem: 401

(NTL) Thư cảm ơn của đồng chí Trần Đức Hoạt - Thành ủy viên, Bí thư Quận ủy gửi tới các cấp ủy đảng, chính quyền, MTTQ, các ban, ngành, đoàn thể từ Quận tới cơ sở, thành viên các Ban chỉ đạo, Ủy ban bầu cử, Tổ bầu cử trong triển khai thực hiện công tác bầu cử trên địa bàn quận Nam Từ Liêm.

BẢN ĐỒ SỐ