TIN TỨC HOẠT ĐỘNG CỦA QUẬN ỦY TIN TỨC HOẠT ĐỘNG CỦA QUẬN ỦY

Quận ủy tổ chức Hội nghị sơ kết 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 20024 về thực hiện QCDC ở cơ sở
Ngày đăng 10/07/2024 | 14:49  | Lượt xem: 130

Chiều ngày 09 tháng 7 năm 2024 tại trụ sở Quận Ủy Nam Từ Liêm Ban Chỉ đạo xây dựng và thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở Quận tổ chức Hội nghị sơ kết 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 20024.

 

Dự và chủ trì Hội nghị có đ/c Đỗ Khắc Đạo – thường vụ quận ủy, Trưởng Ban Dân vận quận cùng các đồng chí thành viên BCĐ xây dựng và thực hiện QCDC ở cơ sở Quận.

Trong 6 tháng đầu năm việc thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở đã được các cấp ủy đảng, chính quyền toàn quận quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện, coi đây là một trong những nhiệm vụ quan trọng, thường xuyên. Hoạt động của các BCĐ xây dựng xây  và thực hiện QCDC ở cơ sở trên địa bàn Quận cơ bản đi vào nề nếp, hoạt động có hiệu quả.

Sau khi nghe Hội nghị báo cáo sơ kết 6 tháng đầu năm 2024 và một số ý kiến đóng góp của các thành viên BCĐ vào báo cáo, Phát biểu chỉ đạo đ/c Đỗ Khắc Đạo nhấn mạnh nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 20024 BCĐ cần  tập trung vào 9 nhiệm vụ cụ thể: Chỉ đạo các ngành tiếp tục tuyên truyền các chỉ thị, kết luận, quyết định, nghị định, thông tư và các văn bản liên quan của trung ương và Thành phố về thực hiện dân chủ cơ sở; Tham mưu cho Quận ủy chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc các cấp ủy đảng, chính quyền, MTTQ, các đoàn thể và cả hệ thống chính trị từ Quận đến cơ sở; Thực hiện tốt Quy định 11-QĐ/TW ngày 18/02/2019 của BCT về “trách nhiệm người đứng đầu cấp ủy..”; phát huy vai trò nòng cốt của Ủy ban MTTQ Việt Nam, các tổ chức chính trị - XH trong việc thực hiện quyền làm chủ của nhân dân, đẩy mạnh hoạt động giám sát, phản biện xã hội; Chỉ đạo các phường, Ban chỉ đạo cơ sở tiếp tục ra soát, kiện toàn BCĐ; Tổ chức thực hiện việc kiểm tra đối với cấp ủy, BCĐ xây dựng và thực hiện QCDC ở cơ sở trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo; Theo dõi, đôn đốc, giám sát cơ sở xây dựng và thực hiện kế hoạch trực tiếp dân của người đứng đầu cấp ủy, chính quyền cơ sở; Tổ chức Hội nghị giao ban sơ kết 6 tháng, triển khai nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2024, giao ban chỉ đạo quý III, triển khai nhiệm vụ trọng tâm quý IV năm 20024; Tổng kết, đánh giá tình hình xây dựng và thực hiện QCDC ở cơ sở năm 2024, triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2025.

 Văn Tân