TIN TỨC HOẠT ĐỘNG CỦA QUẬN ỦY TIN TỨC HOẠT ĐỘNG CỦA QUẬN ỦY

Quận NamTừ Liêm biểu dương kết quả phong trào thi đua năm 2022; phát động phong trào thi đua chào mừng kỷ niệm 75 năm Ngày Chủ tịch  Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc
Ngày đăng 18/05/2023 | 21:04  | Lượt xem: 267

(NTL) Sáng ngày 18/5, Quận ủy - HĐND - UBND - UB MTTQ quận tổ chức Hội nghị biểu dương kết quả phong trào thi đua năm 2022 và phát động phong trào thi đua đặc biệt chào mừng kỷ niệm 75 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc (11/6/1948 - 11/6/2023); chào mừng 10 năm Ngày thành lập (01/4/2014 - 01/4/2024).

Dự hội nghị có đồng chí Trần Đức Hoạt - TUV, Bí thư Quận ủy, Chủ tịch HĐND quận; đồng chí Lâm Quang Thao - Phó Bí thư Thường trực Quận ủy; đồng chí Trần Thanh Long - UVBTV Quận ủy, Quyền Chủ tịch UBND quận; các đồng chí trong BTV Quận ủy, Thường trực HĐND, lãnh đạo UBND, UB MTTQ Việt Nam quận, Trưởng các phòng, ban, ngành, đoàn thể thuộc quận; các tập thể cá nhân điển hình tiên tiến trong phong trào thi đua yêu nước năm 2022.

Năm 2022 với chủ đề công tác “Kỷ cương, trách nhiệm, hành động, sáng tạo, phát triển”, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành tập trung, quyết liệt của Quận ủy - HĐND - UBND Quận, sự nỗ lực phấn đấu không ngừng, phát động thi đua mạnh mẽ của các cấp, các ngành từ Quận đến cơ sở, các phong trào thi đua trong năm 2022 đã thu hút được sự tham gia hưởng ứng tích cực của quần chúng, đội ngũ cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động trên tất cả các lĩnh vực trong toàn Quận, góp phần hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, các chỉ tiêu Thành phố giao. Công tác phát hiện, bồi dưỡng, tổng kết và nhân rộng điển hình tiên tiến được thực hiện tốt; công tác tuyên truyền các gương điển hình tiên tiến xuất sắc được đẩy mạnh, những sáng kiến cải tiến, những cách làm, mô hình mới trong lao động sản xuất, kinh doanh đã được phổ biến và nhân rộng, cuốn hút được các tầng lớp Nhân dân tham gia. Nhờ đó, năm 2022, tốc độ tăng giá trị sản xuất chung các ngành kinh tế tăng 13% so với cùng kỳ; thu ngân sách trên địa bàn vượt 15% dự toán; chi ngân sách đảm bảo đúng chế độ, định mức. Đặc biệt năm 2022, có 2.309 doanh nghiệp thành lập mới, 589 doanh nghiệp hoạt động trở lại và thu hút 554 doanh nghiệp chuyển đến. An sinh và phúc lợi xã hội được đảm bảo; chất lượng giáo dục tiếp tục được giữ vững. Đẩy mạnh phát triển văn hóa, thể thao, y tế…

Phát biểu tại hội nghị, Bí thư Quận ủy, Chủ tịch HĐND quận Trần Đức Hoạt ghi nhận, biểu dương và chúc mừng những thành tích xuất sắc mà các tập thể, cá nhân toàn quận đã đạt được trong các phong trào thi đua yêu nước năm 2022. Đồng thời đồng chí chính thức phát động phong trào thi đua đặc biệt kỷ niệm 75 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc; kỷ niệm 10 năm Ngày thành lập quận và kêu gọi toàn thể cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và người lao động toàn quận phát huy trí tuệ, trách nhiệm, tinh thần đoàn kết, kỷ cương, sáng tạo, tích cực thi đua, đoàn kết, tận dụng thời cơ, vượt qua thách thức, phấn đấu hoàn thành và hoàn thành vượt mức các mục tiêu, chỉ tiêu và nhiệm vụ công tác năm 2023. Trong đó, tập trung quán triệt sâu sắc tư tưởng Hồ Chí Minh về thi đua ái quốc, Chỉ thị số 34 của Bộ Chính trị về việc tiếp tục đổi mới công tác thi đua, khen thưởng; Đẩy mạnh công tác tuyên truyền tư tưởng thi đua yêu nước của Chủ tịch Hồ Chí Minh, gắn với việc “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; Tăng cường kỷ luật kỷ cương hành chính, nâng cao đạo đức công vụ; có biện pháp, giải pháp cụ thể khắc phục những tồn tại hạn chế trong triển khai thực hiện nhiệm vụ quý I, lựa trọng khâu yếu việc khó; Tổ chức có hiệu quả các phong trào thi đua do trung ương, thành phố và quận phát động nhằm phát huy sức mạnh của cả hệ thống chính trị, tạo sự đồng thuận của toàn xã hội; Tiếp tục chỉnh trang đô thị, đẩy mạnh giải phóng mặt bằng các công trình, dự án, sản phẩm có ý nghĩa để tổ chức gắn biển công trình chào mừng kỷ niệm 75 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc và kỷ niệm 10 năm Ngày thành lập quận; Đẩy mạnh tuyên truyền các gương điển hình tiên tiến, người tốt, việc tốt, phát hiện, bồi dưỡng, tổng kết, nhân rộng các điển hình tiên tiến, các gương “Người tốt, việc tốt”...

Tại hội nghị, 08 tập thể được nhận bằng khen của Thủ Tướng Chính phủ; 16 tập thể được nhận Cờ “Đơn vị xuất sắc phong trào thi đua” năm 2022 của các ban, bộ, ngành Trung ương, Thành phố; 11 tập thể và 13 cá nhân được nhận Bằng khen và danh hiệu Tập thể Lao động xuất sắc của Thành phố; UBND quận tặng danh hiệu Tập thể Lao động tiên tiến và giấy khen cho 27 tập thể; 134 cá nhân Lao động tiên tiến; tặng danh hiệu Chiến sĩ thi đua cơ sở cho 36 cá nhân và Giấy khen của Chủ tịch UBND quận cho 26 cá nhân.

                                                          Trần Hòa

BẢN ĐỒ SỐ