TIN TỨC HOẠT ĐỘNG CỦA QUẬN ỦY TIN TỨC HOẠT ĐỘNG CỦA QUẬN ỦY

Phát triển văn hóa, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh
Ngày đăng 03/07/2024 | 10:35  | Lượt xem: 238

Chiều ngày 02/7, Quận ủy Nam Từ Liêm đã tổ chức hội nghị sơ kết 6 tháng đầu năm, triển khai phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm Chương trình 04 của Quận ủy khóa III, nhiệm kỳ 2020-2025 về “Phát triển văn hóa, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh; đảm bảo an sinh xã hội, nâng cao phúc lợi và chất lượng cuộc sống của Nhân dân giai đoạn 2021-2025”.

Dự hội nghị có đồng chí Lâm Quang Thao – Phó Bí thư Thường trực Quận ủy, Chủ tịch HĐND quận, Chủ nhiệm Chương trình 04; đồng chí Đỗ Thị Thúy Hà – UVBTV Quận ủy, Phó Chủ tịch UBND quận; các đồng chí thành viên Ban Chủ nhiệm, tổ giúp việc Chương trình và các đồng chí Bí thư Đảng ủy 10 phường. Báo cáo tại hội nghị cho biết: 6 tháng đầu năm, Ban Chủ nhiệm Chương trình 04 đã lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện Chương trình một cách tích cực, đồng bộ bằng các văn bản chỉ đạo. Phong trào văn hóa, văn nghệ trên địa bàn Quận được phát triển rộng khắp, đặc biệt trong dịp chào đón năm mới 2024,các ngày lễ, kỷ niệm của Thủ đô, Đất nước và dịp kỷ niệm 10 năm Ngày thành lập Quận. Tổ chức thành công Lễ phát động hưởng ứng Ngày sách và Văn hóa đọc; hội thi tuyên truyền CCHC, chuyển đổi số và Đề án 06. Tiếp tục hướng dẫn các đơn vị tổ chức tuyên truyền chủ đề công tác năm 2024 “Đoàn Kết, kỷ cương, trách nhiệm, hành động, sáng tạo, phát triển” gắn với đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; tuyên truyền thực hiện 02 bộ quy tắc ứng xử. Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” tiếp tục được đẩy mạnh; tỷ lệ hộ gia đình đăng ký gia đình văn hóa đạt 98,75%, tỷ lệ TDP đăng ký TDP văn hóa đạt 100% và 48 cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp chủ động đăng ký danh hiệu “Cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa”. Thành lập và ra mắt mô hình điểm “Tổ dân phố 5 có, 3 sạch” đối với TDP số 3 phường Phú Đô. Công tác bảo tồn, tôn tạo, trùng tu phát huy các giá trị văn hóa gắn với phát triển du lịch, quảng cáo hình ảnh, con người, ẩm thực Nam Từ Liêm được chú trọng, quan tâm. Đặc biệt tổ chức các hoạt động kỷ niệm 10 năm Ngày thành lập Quận với nhiều hoạt động phong phú, được Thành phố đánh giá cao.

 

6 tháng đầu năm đã thực hiện tuyên truyền 69 pa nô, 6 tấm ảnh backrop, 20 ảnh standy, 567 phướn, 1.132 chiếc banner, 49 chiếc khẩu hiệu, 4 phông sân khấu, 4 chiếc mô hình, 22 cụm cờ, 635 cờ các loại, phát hành 6 Bản tin Thông tin nội bộ, 2 Bản tin Nam Từ Liêm, đăng 1.223 tin bài phát thanh, tin hình trên Cổng thông tin điện tử của Quận....

Tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo, đẩy mạnh phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao; tổ chức thành công Hội khỏe Phù đổng quận Nam Từ Liêm lần thứ 2 năm 2024, ngày hội CNTT và Steam ngành giáo dục và đào tạo; duy trì, nâng cao chất lượng giáo dục phổ cập giáo dục tiểu học... Tăng cường công tác đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ lý luận chính trị, chuyên môn nghiệp vụ và năng lực quản lý kinh tế - xã hội cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức. Phát triển sự nghiệp TDTT, nâng cao thể chất người Hà Nội. Xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh. Bảo đảm an sinh xã hội, nâng cao phúc lợi xã hội và chất lượng cuộc sống của Nhân dân; tổ chức Phiên giao dịch việc làm năm 2024 với 2.789/4.800 lao động được tạo việc làm, đạt tỷ lệ 58,1%; trao 4.508 suất quà với tổng số tiền 2 tỷ 333,1 triệu đồng và trao tặng 3 “Nhà đại đoàn kết” cho gia đình có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn Quận; tặng 31.090 suất quà với tổng số tiền là 15 tỷ 660 triệu 750 ngàn đồng cho các đối tượng chính sách nhân dịp Tết Giáp thìn 2024; chi trả trợ cấp hàng tháng cho các đối tượng người có công, bảo trợ xã hội với tổng kinh phí 23 tỷ 890 triệu đồng....

Hội nghị đã tập trung thảo luận, cho ý kiến đối với các kết quả đạt được, đồng thời đề xuất các giải pháp để triển khai thực hiện tốt hơn Chương trình 04 trong thời gian tới.

Phát biểu chỉ đạo, đồng chí Lâm Quang Thao – Phó Bí thư Thường trực Quận ủy, Chủ tịch HĐND quận, Chủ nhiệm Chương trình 04 của Quận ủy đề nghị: Ban Chủ nhiệm Chương trình tiếp tục tuyên truyền nâng cao nhận thức của các cấp, các ngành, các địa phương về vị trí, vai trò, đóng góp của văn hóa trong phát triển bền vững kinh tế - xã hội và hội nhập Quốc tế, văn hóa thực sự đứng ngang hàng với kinh tế, chính trị; tiếp tục tổ chức triển khai có hiệu quả Quyết định 1909, ngày 12/11/2021 của Thủ tướng Chính phủ về chiến lược phát triển văn hóa đến năm 2030; Nghị quyết số 09, ngày 22/02/2022 của Thành ủy Hà Nội về phát triển công nghiệp văn hóa trên địa bàn Thủ đô giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. Quan tâm bảo tồn, tu tạo phát huy các giá trị văn hóa; tăng cường kiểm tra công tác quản lý Nhà nước về văn hóa; chú trọng phát triển các phong trào văn hóa văn nghệ quần chúng ở cơ sở; đẩy mạnh và đổi mới công tác thông tin, tuyên truyền; quảng bá, tuyên truyền giới thiệu các di sản văn hóa, di tích lịch sử cách mạng gắn với phát triển du lịch văn hóa tâm linh, văn hóa ẩm thực... Tiếp tục thực hiện Nghị quyết TW 8 khóa XI về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu CNH, HĐH trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế. Nâng cao chất lượng hoạt động của BCĐ phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” và công tác gia đình; đẩy mạnh tuyên truyền 02 bộ quy tắc ứng xử. Tiếp tục thực hiện đầy đủ, kịp thời, đúng quy định các chế độ, chính sách đối với người có công, đối tượng bảo trợ xã hội; đẩy mạnh phong trào “Đền ơn đáp nghĩa”; tổ chức tốt các hoạt động kỷ niệm ngày lễ lớn của Thủ đô và đất nước. Tiếp tục nâng cao phúc lợi xã hội và chất lượng cuộc sống của Nhân dân...

Thanh Hải