TIN TỨC HOẠT ĐỘNG CỦA QUẬN ỦY TIN TỨC HOẠT ĐỘNG CỦA QUẬN ỦY

Hướng dẫn tuyên truyền kỷ niệm 110 năm Ngày sinh Đại tướng Võ Nguyên Giáp
Ngày đăng 17/07/2021 | 15:51  | Lượt xem: 157

(NTL) Hướng tới kỷ niệm 110 năm Ngày sinh Đại tướng Võ Nguyên Giáp (25/8/1911 - 25/8/2021). Ngày 25/6, Ban Tuyên giáo Quận ủy ban hành Hướng dẫn số 28 hướng dẫn công tác tuyên truyền kỷ niệm 110 năm Ngày sinh Đại tướng Võ Nguyên Giáp trên địa bàn quận.

Mục đích nhằm tôn vinh và tri ân những cống hiến to lớn của Đại tướng Võ Nguyên Giáp đối với Cách mạng Việt Nam; khẳng định vai trò lãnh đạo sáng suốt của Đảng Cộng Sản Việt Nam, Chủ tịch Hồ Chí Minh và các đồng chí lãnh đạo cách mạng tiền bối tiêu biểu trong sự nghiệp đấu tranh giành độc lập, tự do của dân tộc, hòa bình, thống nhất đất nước và xây dựng, bảo vệ Tổ quốc, củng cố, bồi đắp niềm tin của nhân dân đối với sự nghiệp đổi mới đất nước do Đảng khởi xướng và lãnh đạo. Qua đó, giáo dục lý tưởng cách mạng, truyền thống yêu nước, lòng tự hào, tự tôn dân tộc; khích lệ, cổ vũ các thế hệ người Việt Nam, nhất là thế hệ trẻ noi gương Đại tướng Võ Nguyên Giáp và các đồng chí lãnh đạo cách mạng tiền bối tiêu biểu, tích cực học tập, phấn đấu, cống hiến sức lực, trí tuệ, góp phần xây dựng, phát triển quận, Thủ đô và đất nước phồn vinh, hạnh phúc. Các hoạt động tuyên truyền kỷ niệm kết hợp với tuyên truyền các ngày lễ lớn và các sự kiện chính trị quan trọng của quận, Thủ đô và đất nước, bảo đảm công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19.

Nội dung tuyên truyền tập trung giới thiệu về cuộc đời hoạt động cách mạng và công lao, cống hiến to lớn đối với sự nghiệp cách mạng Việt Nam của Đại tướng Võ Nguyên Giáp - người học trò xuất sắc và gần gũi của Chủ tịch Hồ Chí Minh; những thắng lợi vĩ đại của nhân dân ta trong hai cuộc kháng chiến trường kỳ chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ xâm lược, trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, đặc biệt là những chiến thắng đã gắn liền với tên tuổi của Đại tướng Võ Nguyên Giáp; vai trò, đóng góp to lớn của Đại tướng trong việc hình thành và phát triển học thuyết quân sự - đường lối chiến tranh nhân dân độc đáo của nghệ thuật quân sự Việt Nam thời đại Hồ Chí Minh, cũng như trong xây dựng lực lượng vũ trang nhân dân, nhất là xây dựng quân đội cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới; nêu bật đóng góp quan trọng của Đại tướng Võ Nguyên Giáp - Nhà văn hóa lớn trên các lĩnh vực giáo dục - đào tạo, khoa học - kỹ thuật, ngoại giao, lịch sử, báo chí,...

Cũng trong dịp này, nhiều hoạt động kỷ niệm sẽ được tổ chức như Lễ dâng hương, dâng hoa; Lễ kỷ niệm cấp quốc gia; Hội thảo khoa học cấp quốc gia; Xây dựng phim tài liệu về Đại tướng Võ Nguyên Giáp; trưng bày, triển lãm mỹ thuật, tổ chức cuộc thi tìm hiểu về cuộc đời, sự nghiệp của Đại tướng Võ Nguyên Giáp; tổ chức Chương trình truyền hình trực tiếp chính luận nghệ thuật, xuất bản sách và tôn tạo khu lưu niệm, nhà lưu niệm Đại tướng Võ Nguyên Giáp...

Vũ Tâm

BẢN ĐỒ SỐ