TIN TỨC HOẠT ĐỘNG CỦA QUẬN ỦY TIN TỨC HOẠT ĐỘNG CỦA QUẬN ỦY

Hội nghị toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị lần thứ Sáu, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII
Ngày đăng 05/12/2022 | 10:01  | Lượt xem: 612

(NTL) Sáng 5-12, Ban Bí thư Trung ương Đảng tổ chức hội nghị toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị lần thứ Sáu, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII. Hội nghị được tổ chức trực tiếp kết hợp trực tuyến từ điểm cầu Trung ương tại Thủ đô Hà Nội đến hơn 11.630 điểm cầu trên cả nước.

Dự hội nghị có Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính; các đồng chí nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng, Nguyễn Thị Kim Ngân; Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng; các Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Bí thư, Ủy viên Trung ương Đảng; Thường trực cấp ủy cấp tỉnh; cán bộ chủ chốt các cấp...với tổng số hơn 1.196.000 cán bộ, đảng viên tham dự.

Dự tại điểm cầu quận Nam Từ Liêm có các đồng chí Thường trực Quận ủy, Ban Thường vụ Quận ủy; Thường trực HĐND; lãnh đạo UBND; UB MTTQ Việt nam quận và đảng viên Đảng bộ Cơ quan Dân đảng, cơ quan UBND quận, Đảng ủy Quân sự, Công an quận.

Diễn ra tại Thủ đô Hà Nội từ ngày 3 đến ngày 9/10/2022, Hội nghị Trung ương 6 (khóa XIII) đã thảo luận và thống nhất thông qua Nghị quyết về tiếp tục xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam trong giai đoạn mới; Nghị quyết về tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo, cầm quyền của Đảng đối với hệ thống chính trị trong giai đoạn mới; Nghị quyết về tiếp tục đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. Đồng thời, hội nghị thông qua nội dung cơ bản các kết luận về kinh tế - xã hội năm 2022-2023, dự toán ngân sách nhà nước năm 2023; kế hoạch tài chính - ngân sách nhà nước ba năm 2023-2025; phương án điều chỉnh tiền lương, lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp ưu đãi người có công trong năm 2023; định hướng Quy hoạch tổng thể quốc gia thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Hội nghị toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị Trung ương 6 (khóa XIII) dự kiến diễn ra trong 2,5 ngày. Các đại biểu sẽ được các báo cáo viên là các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước truyền đạt 4 chuyên đề. Chuyên đề 1 là “Tiếp tục xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam trong giai đoạn mới”. Chuyên đề 2 là “Tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo, cầm quyền của Đảng đối với hệ thống chính trị trong giai đoạn mới”. Chuyên đề 3 là “Tiếp tục đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045”. Chuyên đề 4 là “Định hướng Quy hoạch tổng thể quốc gia thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050”.

Đồng chí Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng sẽ phát biểu kết luận hội nghị. Đối với thành phố Hà Nội, ngay sau khi chương trình hội nghị Trung ương kết thúc, các đại biểu từ điểm cầu Thành ủy Hà Nội xuống cơ sở tiếp tục nghe trình bày dự thảo các chương trình hành động của Thành ủy thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 6 (khóa XIII).

Thanh Hải

 

BẢN ĐỒ SỐ