TIN TỨC HOẠT ĐỘNG CỦA QUẬN ỦY TIN TỨC HOẠT ĐỘNG CỦA QUẬN ỦY

Hội nghị sơ kết 05 năm thực hiện Nghị quyết số 15 và 6 năm thực hiện Chỉ thị số 15 của Ban Thường vụ Thành uỷ
Ngày đăng 09/09/2022 | 15:29  | Lượt xem: 487

(NTL) Sáng 9/9, Quận uỷ Nam Từ Liêm đã tổ chức Hội nghị sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết số 15 ngày 4/7/2017 và 6 năm thực hiện Chỉ thị số 15 ngày 16/12/2016 của Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội.

Dự hội nghị có đồng chí Đàm Văn Huân - Phó Chủ tịch UB MTTQVN Thành phố Hà Nội, đồng chí Trần Đức Hoạt - Thành uỷ viên, Bí thư Quận ủy, Chủ tịch HĐND Quận; đồng chí Lâm Quang Thao - Phó Bí thư Thường trực Quận uỷ.      

Theo báo cáo tại hội nghị, toàn Đảng bộ Quận hiện nay có 38 tổ chức cơ sở đảng gồm 18 đảng bộ và 20 chi bộ cơ sở. Tổng số chi bộ trực thuộc là 345 chi bộ với gần 11.000 đảng viên. Đến nay, các tổ chức cơ sở đảng (TCCSĐ) đều hoàn thành tốt các nhiệm vụ chính trị quan trọng do Thành phố, Quận chỉ đạo; không có TCCSĐ yếu kém cần tập trung củng cố theo Nghị quyết số 15 của Ban Thường vụ Thành uỷ.

Kết quả thực hiện Nghị quyết số 15 của Ban Thường vụ Thành uỷ “Về xây dựng tổ chức cơ sở đảng trong sạch vững mạnh, củng cố tổ chức cơ sở đảng yếu kém; giải quyết các vấn đề phức tạp về an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn xã, phường, thị trấn thuộc thành phố Hà Nội”. Ban Thường vụ Quận ủy đã thường xuyên tổ chức quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm các Chỉ thị, Nghị quyết, Quy định của cấp trên trong lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ; tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các cấp ủy Đảng, chính quyền từ quận đến cơ sở rà soát củng cố tổ chức cơ sở đảng; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát xử lý nghiêm các trường hợp đảng viên vi phạm kỷ luật. Bên cạnh đó, nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị, tư tưởng; phát huy dân chủ trong Đảng, đi đôi với thực hiện nguyên tắc tập trung dân chủ, nâng cao chất lượng sinh hoạt Đảng; thực hiện tốt công tác tổ chức, cán bộ, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ; phát huy vai trò của Mặt trận tổ quốc và các tổ chức chính trị xã hội tham gia xây dựng Đảng, Chính quyền vững mạnh; thực hiện dân chủ ở cơ sở; tập trung giải quyết những vấn đề bức xúc, các vụ việc phức tạp, nhạy cảm về an ninh chính trị- trật tự an toàn xã hội; tăng cường kiểm tra, giám sát, xử lý nghiêm các trường hợp đảng viên vi phạm kỷ luật.

Trong 6 năm thực hiện Chỉ thị số 15 của Ban Thường vụ Thành uỷ Hà Nội “Về tăng cường sự lãnh đạo của cấp uỷ đối với công tác tiếp công dân và giải quyết khiếu nại tố cáo trên địa bàn thành phố Hà Nội”. Quận ủy Nam Từ Liêm đã thường xuyên tổ chức quán triệt và ban hành các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện công tác tiếp nhận, xử lý đơn thư, tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh của người dân trên địa bàn quận. Trong 6 năm qua, đã tiếp nhận tổng số 3.492/4.884 lượt công dân; tiếp nhận 4.911 đơn (trong đó có 2.563 đơn thuộc thẩm quyền giải quyết của quận) và 121 đơn tồn đọng từ kỳ trước, đã giải quyết 2.594/2.684 đơn, đạt 96%; UBND các phường đã giải quyết được 1.844/1.918 đơn, đạt 96%. Công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo đã được Quận ủy, HĐND, UBND quận quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo và xác định đây là nhiệm vụ trọng tâm thường xuyên. Ngoài ra, Quận đã chỉ đạo và thực hiện việc ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác tiếp công dân, xử lý đơn và giải quyết khiếu nại, tố cáo thông qua phần mềm cập nhật thông tin về tiếp công dân, quản lý đơn thư khiếu nại tố cáo...

Tại hội nghị, các đại biểu đã có nhiều ý kiến tham luận, làm rõ thêm kết quả đạt được, chỉ ra những tồn tại, hạn chế và nguyên nhân đồng thời đề ra nhiệm vụ và giải pháp để tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 15 và Chỉ thị số 15 của Ban Thường vụ Thành uỷ Hà Nội trong thời gian tới.

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Trần Đức Hoạt - Thành uỷ viên, Bí thư Quận uỷ ghi nhận, đánh giá cao và biểu dương thành tích của các tổ chức cơ sở đảng, cơ quan, đơn vị trong thực hiện Nghị quyết số 15 và Chỉ thị số 15 của Ban Thường vụ Thành uỷ trên địa bàn quận trong những năm qua. Đồng chí đề nghị, trong thời gian tới cần tiếp tục thực hiện tốt công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị tư tưởng, vận động cán bộ, đảng viên và nhân dân, tạo sự chuyển biến, thống nhất cao về nhận thức và hành động trong việc triển khai thực hiện Nghị quyết 15 gắn với Chỉ thị 15 của Thành ủy. Tiếp tục triển khai thực hiện hiệu quả Chỉ thị số 35 của Bộ Chính trị khóa XI “về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo”; Quy định 11 của Bộ Chính trị “về trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy trong việc tiếp công dân, đối thoại trực tiếp với dân và xử lý những phản ánh, kiến nghị của dân”… Đồng thời yêu cầu các phòng, ban, ngành của quận cần phối hợp chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền các phường giải quyết các vấn đề dân sinh bức xúc, vụ việc tiềm ẩn phức tạp an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội; nắm chắc diễn biến về tình hình tư tưởng, dư luận xã hội; kịp thời báo cáo, đề xuất phương án xử lý, giải quyết các vụ việc bức xúc, không để phát sinh điểm “nóng" trên địa bàn, nhất là các vấn đề liên quan đến lĩnh vực hay xảy ra các vi phạm, tiêu cực như quản lý đất đai, trật tự xây dựng, vệ sinh môi trường. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát tại cơ sở, nhất là đối với những lĩnh vực dễ phát sinh tiêu cực, phức tạp, những nơi có những vấn đề dân sinh bức xúc chậm giải quyết, nơi có biểu hiện mất đoàn kết nội bộ, để xảy ra nhiều đơn thư khiếu nại, tố cáo. Xử lý trách nhiệm của tập thể, cá nhân nếu để xảy ra các vi phạm, yếu kém liên quan đến địa bàn, lĩnh vực công tác thuộc chức trách, nhiệm vụ được giao.

Nhân dịp này, Quận uỷ đã khen thưởng 10 tập thể và 15 cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện Nghị quyết số 15 và Chỉ thị số 15 của Ban Thường vụ Thành uỷ Hà Nội.

Thanh Bình

BẢN ĐỒ SỐ