TIN TỨC HOẠT ĐỘNG CỦA QUẬN ỦY TIN TỨC HOẠT ĐỘNG CỦA QUẬN ỦY

Hội nghị lần thứ 14 - Ban chấp hành Đảng bộ quận khóa III, nhiệm kỳ 2020 - 2025
Ngày đăng 23/06/2022 | 15:04  | Lượt xem: 184

(NTL) Sáng ngày 23/6, BCH Đảng bộ quận khóa III, nhiệm kỳ 2020 - 2025 đã tổ chức Hội nghị lần thứ 14 để xem xét, thảo luận, đánh giá tình hình phát triển kinh tế - xã hội, QPAN 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022 cùng nhiều nội dung quan trọng khác.

Dự hội nghị có đại diện các Ban Đảng Thành ủy; Thường trực Quận ủy, Ban Thường vụ Quận ủy, Thường trực HĐND, lãnh đạo UBND, UBMTTQ Việt Nam quận; ủy viên BCH Đảng bộ và cán bộ chủ chốt của quận.

Phát biểu khai mạc hội nghị, đồng chí Trần Đức Hoạt - TUV, Bí thư Quận ủy, Chủ tịch HĐND quận nhấn mạnh, với 06 nội dung chương trình đặt ra tại Hội nghị để xem xét, thảo luận, thông qua Hội nghị BCH Đảng bộ Quận lần thứ 14 nhằm đánh giá tình hình phát triển kinh tế - xã hội, QPAN 6 tháng đầu năm và triển khai thực hiện nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm, hoàn thành chỉ tiêu, nhiệm vụ, kế hoạch cả năm 2022. Vì vậy, đồng chí đề nghị các đại biểu dự hội nghị tập trung trí tuệ, phát huy tinh thần trách nhiệm cao trước Đảng bộ và nhân dân Quận, phát biểu, cho ý kiến vào các văn bản trình BCH Đảng bộ Quận. Ban Thường vụ Quận ủy sẽ tiếp thu, báo cáo, giải trình các nội dung thảo luận...

Báo cáo tại hội nghị cho biết, trong 6 tháng đầu năm, toàn Đảng bộ quận đã phát huy tinh thần đoàn kết, trách nhiệm, chủ động, đổi mới phương thức lãnh đạo, điều hành, sâu sát, khoa học, hiệu quả, hướng mạnh về cơ sở; thực hiện nghiêm chủ đề công tác năm “Kỷ cương, trách nhiệm, hành động, sáng tạo, phát triển”; chủ động thực hiện triển khai đồng bộ, toàn diện các nhiệm vụ trọng tâm; thường xuyên và kịp thời chỉ đạo, giải quyết tốt các nhiệm vụ đột xuất, phát sinh; thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19. Đã hoàn thành 1 chỉ tiêu được giao; giá trị sản xuất chung các ngành kinh tế 6 tháng đầu năm ước đạt 27.278 tỷ đồng, tăng 10,2% so với cùng kỳ; thu ngân sách Nhà nước được 4.465,775 tỷ đồng/6.942,090 tỷ đồng, đạt 64% dự toán, bằng 112% so với cùng kỳ; chi ngân sách đảm bảo đúng chế độ, định mức; an sinh và phúc lợi xã hội được đảm bảo; sự nghiệp văn hóa - xã hội tiếp tục được duy trì; chất lượng giáo dục được giữ vững; hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao phục vụ Đại hội Thể thao Đông Nam Á lần thứ 31 diễn ra trên địa bàn; tập trung chỉ đạo quyết liệt công tác GPMB các dự án đường giao thông và các dự án hạ tầng xã hội; kịp thời tham mưu Quận ủy ban hành 2 Chỉ thị triển khai Chỉ thị số 13 và Chỉ thị số 14 của Thành ủy; đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội các sự kiện diễn ra trên địa bàn, đặc biệt là SEA Games 31...

Hội nghị đã tiến hành xem xét, thảo luận về dự thảo báo cáo kết quả thực hiện công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị 6 tháng đầu năm, phương hướng nhiệm vụ trọng tâm công tác 6 tháng cuối năm; dự thảo báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, QPAN 6 tháng đầu năm, phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm; báo cáo về một số nội dung của kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm, nguồn vốn ngân sách quận giai đoạn 2021-2025; báo cáo về một số nội dung liên quan đến Đề án 216 ngày 26/7/2018 của UBND quận về xây dựng “Phường đạt chuẩn văn minh đô thị” trên địa bàn quận giai đoạn 2018-2020, định hướng đến năm 2030; dự thảo báo cáo công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật Đảng 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm của BCH Đảng bộ quận và báo cáo về việc điều chỉnh nội dung các đề án, kế hoạch, nhiệm vụ triển khai 5 Chương trình công tác của Quận ủy nhiệm kỳ 2020-2025...

Kết luận hội nghị, Bí thư Quận ủy Trần Đức Hoạt đề nghị, để đảm bảo Nghị quyết Hội nghị lần thứ 14 BCH Đảng bộ quận được thực hiện nghiêm túc, đồng bộ và đạt kết quả, các cơ quan chủ trì cập nhật, tiếp thu hoàn thiện các báo cáo; tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến quán triệt đến cán bộ, đảng viên và nhân dân, tạo sự đoàn kết thống nhất cao trong nhận thức và triển khai các nhiệm vụ chính trị từ Quận đến cơ sở; tăng cường, quyết tâm cao, có kế hoạch, giải pháp lãnh đạo, chỉ đạo đồng bộ cụ thể để đảm bảo thực hiện, đồng thời tiếp tục thực hiện chủ đề công tác năm 2022 với quyết tâm cao nhất để hoàn thành các chỉ tiêu, mục tiêu, nhiệm vụ năm 2022...“Với khát vọng bứt phá, dựa trên nền tảng sẵn có, cùng truyền thống đoàn kết, đổi mới sáng tạo, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Quận sẽ tiếp tục thực hiện có hiệu quả các lĩnh vực đột phá phát triển toàn diện về xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị, đảm bảo quốc phòng - an ninh, phát triển kinh tế - xã hội. Không chỉ chăm lo phát triển kinh tế mà còn phải làm tốt công tác an sinh xã hội”. Bí thư Quận ủy nhấn mạnh.

Với tinh thần trách nhiệm cao, sau một buổi làm việc khẩn trương, dân chủ, trách nhiệm, tích cực, Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ Quận lần thứ 14 đã hoàn thành toàn bộ nội dung chương trình đề ra. Đồng thời, tiến hành biểu quyết thông qua Nghị quyết hội nghị.

Thanh Hải

BẢN ĐỒ SỐ