TIN TỨC HOẠT ĐỘNG CỦA QUẬN ỦY TIN TỨC HOẠT ĐỘNG CỦA QUẬN ỦY

Hội nghị giao ban Ban chủ nhiệm chương trình 04- CTr/QU
Ngày đăng 09/11/2022 | 15:32  | Lượt xem: 253

(NTL) Sáng ngày 9/11, Quận ủy Nam Từ Liêm đã tổ chức Hội nghị giao ban Ban Chủ nhiệm Chương trình số 04-CTr/QU của Quận ủy 10 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ trọng tâm 2 tháng cuối năm 2022.

Dự và chỉ đạo Hội nghị có đồng chí Lâm Quang Thao - Phó Bí thư Thường trực Quận uỷ, Chủ nhiệm Chương trìnhđồng chí Trần Thanh Long - UVBTV Quận ủy, Phó Chủ tịch UBND quận, Phó Chủ nhiệm Chương trình cùng các đồng chí thành viên, tổ giúp việc Ban Chủ nhiệm Chương trình số 04 của Quận ủy.

Theo báo cáo tại hội nghị, 10 tháng đầu năm 2022 Ban Chủ nhiệm Chương trình đã quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt Chương trình số 04 của Quận ủy và đạt nhiều kết quả. Cụ thể, tập trung rà soát, lập đề xuất danh mục các dự án đầu tư, cải tạo trường học công lập đạt chuẩn quốc gia; tu bổ, tôn tạo di tích; cải tạo, nâng cấp hệ thống y tế cơ sở, thiết chế văn hóa cơ sở.  Chú trọng triển khai công tác đầu tư xây dựng, cải tạo trường học công lập để đủ điều kiện đạt chuẩn quốc gia, nâng cấp hệ thống y tế và tu bổ, tôn tạo di tích. Công tác quản lý nhà nước về hoạt động văn hóa và kinh doanh dịch vụ văn hóa được tiến hành thường xuyên. Công tác xây dựng đời sống văn hóa ở cơ sở tiếp tục được nâng cao chất lượng và hiệu quả. Tổ chức tốt các hoạt động thông tin cổ động tuyên truyền phục vụ các nhiệm vụ chính trị. Công tác giáo dục đào tạo được chú trọng, quy mô giáo dục, chất lượng dạy và học được nâng cao. Thực hiện có hiệu quả chủ đề công tác năm “Kỷ cương, trách nhiệm, hành động, sáng tạo, phát triển”. Việc thực hiện 02 Quy tắc ứng xử đã có nhiều chuyển biến tích cực. Thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội đã có sự tiến bộ rõ rệt, các địa phương thực hiện nghiêm túc nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19. Các chỉ tiêu kế hoạch lĩnh vực y tế năm 2022 đã hoàn thành 100% kế hoạch, chỉ tiêu suy dinh dưỡng trẻ em dưới 5 tuổi thể nhẹ cân giảm còn 6,8%, 10/10 phường đạt chuẩn quốc gia về y tế. Mở rộng diện bao phủ và nâng cao hiệu quả của hệ thống bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế.

Đặc biệt, Quận đã tham gia tổ chức thành công Đại Hội thể thao Đông Nam Á lần thứ 31, đảm bảo an toàn tuyệt đối cho Lễ khai mạc, bế mạc, các điểm thi đấu, các cơ sở lưu trú của du khách và các sự kiện quan trọng diễn ra trên địa bàn. Tập trung triển khai các kế hoạch, giải pháp tổ chức và chăm lo chu đáo đời sống vật chất, tinh thần cho các tầng lớp nhân dân trên địa bàn quận đón Tết Nguyên Đán Nhâm Dần. An sinh và phúc lợi xã hội được đảm bảo...

Tại Hội nghị, các đại biểu đã thảo luận và đóng góp ý kiến về kết quả thực hiện Chương trình số 04 của Quận uỷ 10 tháng đầu năm trong các lĩnh vực Y tế, Giáo dục, An sinh xã hội... phương hướng và nhiệm vụ trọng tâm trong 2 tháng cuối năm 2022.

Kết luận Hội nghị, Phó Bí thư Thường trực Quận uỷ Lâm Quang Thao ghi nhận và đánh giá cao những kết quả Ban Chủ nhiệm Chương trình số 04 của Quận ủy đã đạt được trong 10 tháng đầu năm. Để triển khai thực hiện có hiệu quả Chương trình trong 2 tháng cuối năm 2022. Đồng chí đề nghị các phòng, ban, ngành thành viên nâng cao hơn nữa nhận thức về tầm quan trọng của Chương trình trong phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh của Quận. Rà soát các chỉ tiêu đã đề ra trong chương trình, nếu chỉ tiêu nào còn thấp, cần phải có giải pháp để tập trung thực hiện đảm bảo đạt kế hoạch đề ra. Tiếp tục tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho cán bộ, đảng viên về mục đích, ý nghĩa, trách nhiệm trong thực hiện Chương trình. Nâng cao chất lượng các danh hiệu văn hóa. Tiếp tục triển khai có hiệu quả các Quy tắc ứng xử của Thành phố. Duy trì đảm bảo an sinh xã hội. Tiếp tục thực hiện đầy đủ, kịp thời các chế độ, chính sách đối với người có công, đối tượng bảo trợ xã hội theo đúng quy định. Mở rộng diện bao phủ và nâng cao hiệu quả của hệ thống bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế. Tập trung chỉ đạo, tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, có giải pháp trọng tâm, trọng điểm, kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc nhằm hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ Chương trình.

Trần Hòa

 

BẢN ĐỒ SỐ