TIN TỨC HOẠT ĐỘNG CỦA QUẬN ỦY TIN TỨC HOẠT ĐỘNG CỦA QUẬN ỦY

Hội nghị đánh giá công tác giải phóng mặt bằng trên địa bàn quận Nam Từ Liêm năm 2022
Ngày đăng 10/08/2022 | 09:50  | Lượt xem: 350

(NTL) Chiều ngày 9/8, Quận ủy Nam Từ Liêm đã tổ chức hội nghị đánh giá công tác GPMB trên địa bàn quận năm 2022. Dự và chủ trì hội nghị có đồng chí Trần Đức Hoạt - TUV, Bí thư Quận ủy, Chủ tịch HĐND quận, Trưởng Ban chỉ đạo GPMB quận; đồng chí Lâm Quang Thao - Phó Bí thư Thường trực Quận ủy, Phó Trưởng Ban chỉ đạo; các đồng chí UVBTV Quận ủy, TT HĐND, lãnh đạo UBND; các đồng chí ủy viên BCĐ, thành viên tổ giúp việc BCĐ công tác GPMB trên địa bàn quận năm 2022.

Báo cáo công tác giải phóng mặt bằng 7 tháng đầu năm, đồng chí Nguyễn Tiến Hùng - Giám đốc Trung tâm phát triển quỹ đất, Ủy viên Thường trực BCĐ GPMB quận cho biết, công tác GPMB năm 2022 vẫn còn chịu nhiều ảnh hưởng của dịch bệnh Covid -19. Tuy nhiên được sự quan tâm chỉ đạo sát sao của Quận ủy, Ban chỉ đạo GPMB quận, UBND quận, Hội đồng bồi thường hỗ trợ và tái định cư các dự án đã tập trung triển khai thực hiện công tác thu hồi đất giải GPMB và đạt một số kết quả nhất định. Cụ thể, công tác phối hợp tuyên truyền, vận động trong triển khai và thực hiện công tác GPMB được thực hiện thường xuyên, dân chủ công khai theo quy định của pháp luật; tổng số dự án đang thực hiện công tác GPMB trên địa bàn quận là 56 dự án /538,52 ha, hoàn thành công tác GPMB 1 dự án; dự án thực hiện bằng nguồn vốn ngân sách là 40 dự án; dự án thực hiện nguồn vốn ngoài ngân sách 15 dự án. Kết quả thực hiện thu hồi đất và phê duyệt phương án bồi thường hỗ trợ và tái định cư, từ đầu năm đến nay có 36/56 dự án được bố trí vốn giải phóng mặt bằng; UBND quận đã ban hành 125 Quyết định thu hồi đất với tổng diện tích là 3,28 ha đất của 5 tổ chức và 120 hộ gia đình. Từ đầu năm đến nay, UBND quận đã tiếp 355 lượt/393 lượt công dân liên quan đến công tác GPMB, đã giải quyết được 121/177 đơn, các đơn còn lại đang tiếp tục giải quyết theo quy định…

Thảo luận tại hội nghị, lãnh đạo UBND quận, các phòng ban, đơn vị và các phường đã nêu ra những tồn tại, hạn chế trong công tác GPMB trên địa bàn quận trong thời gian vừa qua. Trong đó nêu rõ những vướng mắc trong quá trình kê khai, xác nhận nguồn gốc đất, đồng thời đưa ra các giải pháp, phương hướng nhiệm vụ trọng tâm 5 tháng cuối năm.

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, đồng chí Trần Đức Hoạt – TUV, Bí thư Quận ủy, Chủ tịch HĐND quận, Trưởng BCĐ nhấn mạnh, công tác GPMB được Quận xác định là nội dung quan trọng quyết định sự phát triển của quận, là một nhiệm vụ chính trị đặc biệt quan trọng trong thời gian tới để triển khai thực hiện. Trong 5 tháng cuối năm, để công tác GPMB đạt kết quả tốt hơn, đòi hỏi cả hệ thống chính trị phải vào cuộc quyết liệt hơn nữa; tập trung tối đa nguồn lực và trí tuệ để đẩy mạnh tiến độ thực hiện các dự án. Hoạt động của BCĐ cần phát huy hơn tính chủ động, sáng tạo, đổi mới cả tư duy và nhận thức, với tinh thần quyết tâm cao, đồng bộ từ giải pháp đến cách làm. Các thành viên BCĐ cần nhận thức rõ vai trò, trách nhiệm của mình trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ về GPMB để kết quả trong thời gian tới hiệu quả hơn. Cần tăng cường các giải pháp để triển khai thực hiện nhiệm vụ, trong đó yêu cầu “rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm” của các cơ quan được đưa lên hàng đầu; đặc biệt phát huy sức mạnh từ cơ sở. Cùng với đó công tác tuyên truyền, quán triệt, vận động phải đi trước một bước, đặc biệt tập trung những nơi khó, những việc khó; huy động sự vào cuộc đồng bộ của tất cả các ban, ngành, các cấp phải thực sự có trách nhiệm, chặt chẽ trong các khâu, các thủ tục. Có sự sâu sát tháo gỡ, chỉ đạo của người đứng đầu cấp ủy Đảng, chính quyền, trưởng các phòng ban chuyên môn, UBND các phường và các cơ quan đơn vị trong công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát để kịp thời chấn chỉnh, thay đổi phương thức làm viêc cho phù hợp, hiệu quả.

                                                              Trần Hòa

   

BẢN ĐỒ SỐ