TIN TỨC HOẠT ĐỘNG CỦA QUẬN ỦY TIN TỨC HOẠT ĐỘNG CỦA QUẬN ỦY

Hà Nội tổ chức hội nghị quán triệt, triển khai một số văn bản mới về công tác xây dựng Đảng
Ngày đăng 18/11/2021 | 14:22  | Lượt xem: 214

(NTL) Sáng ngày 18/11, Thành ủy Hà Nội tổ chức hội nghị quán triệt và triển khai một số văn bản mới ban hành của Trung ương và Thành ủy về công tác xây dựng Đảng trên địa bàn Thành phố. Hội nghị diễn ra trong một ngày làm việc theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến tới điểm cầu các quận, huyện, thị ủy, đảng ủy trực thuộc Thành ủy; điểm cầu tại các xã, phường, thị trấn. Đồng chí Đinh Tiến Dũng – UVBCT, Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội TPHN cùng các đồng chí Thường trực Thành ủy chủ trì hội nghị.

Tham dự tại điểm cầu quận Nam Từ Liêm có đồng chí Trần Đức Hoạt – TUV, Bí thư Quận ủy, Chủ tịch HĐND quận; đồng chí Lâm Quang Thao – Phó Bí thư Thường trực Quận ủy; đồng chí Nguyễn Huy Cường – Phó Bí thư Quận ủy, Chủ tịch UBND quận; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ, Thường trực HĐND, lãnh đạo UBND quận, các đồng chí ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ quận khóa III, Trưởng, phó các ban, ngành, đoàn thể, Ban Chấp hành đảng bộ khối cơ quan, doanh ngiệp, các đồng chí Bí thư, phó Bí thư chi bộ cơ sở trực thuộc Quận ủy và các đồng chí Ban Chấp hành Đảng bộ phường, Trưởng các tổ chức chính trị - xã hội tại điểm cầu 10 phường.

Trong buổi sáng, hội nghị được nghe Phó Giáo sư, Tiến sỹ Nguyễn Viết Thông – Nguyên UVTT, Tổng thư ký Hội đồng lý luận Trung ương quán triệt, triển khai một số điểm mới trong Quy định số 24-QĐ/TW ngày 30/7/2021 của Ban Chấp hành Trung ương về thi hành Điều lệ Đảng; Hướng dẫn số 01-HD/TW ngày 28/9/2021 của Ban Bí thư Trung ương về một số vấn đề cụ thể thi hành Điều lệ Đảng; Quy định số 41-QĐ/TW ngày 03/11/2021 của Bộ Chính trị về miễn nhiệm, từ chức đối với cán bộ. Đồng chí Hoàng Văn Trà - Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương truyền đạt Quy định số 22-QĐ/TW ngày 28/7/2021 của Ban Chấp hành Trung ương về công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật Đảng; Quy định số 37-QĐ/TW ngày 25/10/2021 của Ban Chấp hành Trung ương về những điều đảng viên không được làm.

Buổi chiều, hội nghị sẽ được nghe đồng chí Vũ Đức Bảo - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tổ chức Thành ủy quán triệt, triển khai 5 nội dung về công tác cán bộ; Nghị quyết số 04-NQ/TU, ngày 31/5/2021 của Thành ủy về “Tập trung xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ các cấp nhiệm kỳ 2020-2025 và những năm tiếp theo”; Quy định số 04-QĐ/TU, ngày 11/8/2021 của Thành ủy về quản lý cán bộ, phân cấp quản lý cán bộ và bổ nhiệm, giới thiệu cán bộ ứng cử; Quy định của Ban Thường vụ Thành ủy về luân chuyển, điều động, chuyển đổi vị trí công tác cán bộ, công chức, viên chức lãnh đạo quản lý thuộc thành phố Hà Nội; Quyết định số 1841-QĐ/TU ngày 28/10/2021 của Ban Thường vụ Thành ủy ban hành Quy định đánh giá, xếp loại hàng tháng đối với cán bộ, công chức, viên chức, lao động hợp đồng trong hệ thống chính trị thành phố Hà Nội; Quy định số 05-QĐ/TU ngày 16/8/2021của Ban Thường vụ Thành ủy về “Trách nhiệm và mối quan hệ phối hợp giữa các cơ quan, đơn vị trong công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức và đối tượng khác của thành phố Hà Nội”. 

Đồng chí Đinh Tiến Dũng – UVBCT, Bí thư Thành ủy Hà Nội sẽ có bài phát biểu kết luận, chỉ đạo tại hội nghị.

Vũ Tâm

 

BẢN ĐỒ SỐ