TIN TỨC HOẠT ĐỘNG CỦA QUẬN ỦY TIN TỨC HOẠT ĐỘNG CỦA QUẬN ỦY

Giao ban Ban chỉ đạo 10 năm thành lập quận Nam Từ Liêm (01/4/2014-01/4/2024)
Ngày đăng 25/05/2023 | 14:54  | Lượt xem: 222

(NTL) Sáng ngày 24/5, đồng chí Trần Đức Hoạt – TUV, Bí thư Quận uỷ, chủ tịch HĐND quận đã chủ trì hội nghị giao ban BCĐ 10 năm thành lập quận Nam Từ Liêm (01/4/2014-01/4/2024). Dự hội nghị có đồng chí Lâm Quang Thao - Phó Bí thư Thường trực Quận uỷ; các đồng chí trong BTV Quận uỷ; lãnh đạo các phòng, ban, ngành, đoàn thể cùng lãnh đạo Đảng uỷ - UBND các phường trên địa bàn.

         

Tại hội nghị, đại diện Văn phòng Quận uỷ đã trình bày Dự thảo Kế hoạch tổ chức các hoạt động chào mừng 10 năm Ngày thành lập quận. Trong đó, về nội dung nhiệm vụ chính, đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền tạo đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng, khơi dậy niềm từ hào trong cán bộ, đảng viên và Nhân dân trên địa bàn quận; tổ chức các hoạt động, phong trào thi đua trên các lĩnh vực; tổ chức Hội nghị tổng kết 10 năm thành lập Quận. Ngoài ra, trong Dự thảo đã phân công tổ chức thực hiện cụ thể đối với BCĐ, Tổ giúp việc BCĐ, HĐND, UBND quận, các ban Đảng, Văn phòng Quận uỷ, MTTQ, các tổ chức CT-XH, Đảng uỷ các phường và các tổ chức cơ Đảng trực thuộc…

Sau khi nghe dự thảo kế hoạch và các báo cáo, thành viên Ban chỉ đạo đã báo cáo cụ thể tiến độ triển khai, những kết quả đã đạt được cũng như một số nội dung gặp khó khăn, vướng mắc trong các nhiệm vụ được giao nhằm thiết thực chào mừng 10 năm Ngày thành lập quận.

Kết luận tại hội nghị, Bí thư Quận uỷ Trần Đức Hoạt nhấn mạnh, kỷ niệm 10 năm Ngày thành lập quận là sự kiện chính trị đặc biệt quan trọng. Đồng chí yêu cầu thành viên BCĐ quận tập trung trung triển khai, thực hiện tốt các nhiệm vụ trọng tâm: Giao Tổ giúp việc BCĐ Quận chủ trì các cơ quan tiếp tục bám sát định hướng chỉ đạo tại Thông báo số 505 của Quận ủy để bổ sung hoàn thiện nội dung đảm bảo theo kế hoạch; triển khai tổ chức tốt các hoạt động chào mừng hướng đến hoạt động Tổng kết chào mừng 10 năm Ngày thành lập Quận; nghiên cứu, chủ động thực hiện nhiệm vụ theo sự phân công, đồng thời tăng cường sự phối hợp thực hiện tốt giữa các cơ quan, đơn vị, địa phương trong quá trình chuẩn bị và tổ chức lễ kỷ niệm; giao UBND quận chỉ đạo phòng Nội vụ rà soát các tài liệu liên quan đến cơ sở, đề án, đề xuất của Thành phố để khẳng định ngày thành lập Quận chính thức; các cấp lãnh đạo, cơ quan, đơn vị chủ động đẩy nhanh các nhiệm vụ thường xuyên và đột xuất,…

Doãn Nhân

BẢN ĐỒ SỐ