TIN TỨC HOẠT ĐỘNG CỦA QUẬN ỦY TIN TỨC HOẠT ĐỘNG CỦA QUẬN ỦY

Ban Dân vậnThành ủy Hà Nội khảo sát kết quả 5 năm thực hiện chỉ thị số 18-CT/TW ngày 10/1/2018 của Bộ chính trị
Ngày đăng 17/11/2022 | 17:00  | Lượt xem: 160

(NTL) Sáng 17/11, Đoàn khảo sát Ban Dân vận Thành ủy Hà Nội do đồng chí Đinh Văn Khóa - Phó trưởng Ban Dân vận Thành ủy làm Trưởng Đoàn đã về khảo sát kết quả 5 năm thực hiện chỉ thị số 18-CT/TW ngày 10/1/2018 của Bộ chính trị về tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 25-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa IX về công tác tôn giáo trong tình hình mới tại quận Nam Từ Liêm.

Tiếp đoàn có đồng chí Lâm Quang Thao - Phó Bí thư Thường trực quận ủy, đồng chí Nguyễn Tiến Thành – UVBTV Quận ủy, Phó chủ tịch HĐND quận; các đồng chí thành viên Ban chỉ đạo công tác tôn giáo quận; đại diện lãnh đạo một số phòng, ban, ngành, tổ chức chính trị - xã hội quận.

Báo cáo tại hội nghị cho biết, sau 5 năm triển khai thực hiện Chỉ thị số 18 của Bộ chính trị và Thông tri số 14 của Ban thường vụ Thành ủy về công tác tôn giáo trong tình hình mới đã đạt được kết quả đáng khích lệ, tạo bước chuyển biến mới về nhận thức, nội dung và phương thức tiến hành công tác vận động quần chúng của cả hệ thống chính trị quận, các cấp ủy, chính quyền, MTTQ, các đoàn thể, cán bộ, đảng viên đã có chuyển biến trong nhận thức về tôn giáo. Cụ thể hóa bằng các kế hoạch thực hiện, kịp thời ban hành nhiều văn bản chỉ đạo triển khai đối với công tác tôn giáo, kiện toàn tổ chức bộ máy, cán bộ làm công tác tôn giáo. Công tác quản lý nhà nước về công tác tôn giáo từng bước đi vào nề nếp, hoạt động hiệu quả, việc tiếp xúc, gặp gỡ chức sắc, tín đồ các tôn giáo được thực hiện thường xuyên hơn. Chính quyền các cấp đã chú trọng giải quyết các nhu cầu tín ngưỡng, tôn giáo chính đáng, hợp pháp của chức sắc và đồng bào theo các tôn giáo; các tổ chức tôn giáo được quan tâm, tạo điều kiện và tổ chức hoạt động đúng quy định của pháp luật, không phát sinh các vụ việc phức tạp giữa chính quyền địa phương với các tổ chức tôn giáo; khối đại đoàn kết toàn dân được giữ vững và phát huy, đẩy mạnh công tác vận động các chức sắc đồng bào có đạo tham gia tích cực vào các phong trào thi đua yêu nước, sống “tốt đời, đẹp đạo”, đồng hành cùng dân tộc tham gia các hoạt động xã hội từ thiện, đảm bảo trật tự an toàn xã hội. Đồng bào các tôn giáo đã có những đóng góp tích cực vào công cuộc phát triển chung của quận, sinh hoạt tôn giáo sôi động, cơ sở thờ tự được sửa chữa, cải tạo, tu bổ thường xuyên…

Tại buổi làm việc, các đồng chí thành viên của Đoàn cũng đã có những ý kiến trao đổi, làm rõ một số nội dung về công tác lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy và việc cụ thể hóa xây dựng và ban hành văn bản lãnh đạo chỉ đạo trong việc triển khai thực hiện Chỉ thị 18 và Thông tri 14. Công tác tuyên truyền, phổ biến chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về tôn giáo và công tác tôn giáo cho đội ngũ cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức trong hệ thống chính trị. Kết quả thực hiện và những vấn đề mới phát sinh liên quan đến công tác tôn giáo chưa được đề cập trong Chỉ thị 18 và Thông tri 14…

 Phát biểu kết luận buổi làm việc, thay mặt Đoàn khảo sát, đồng chí Đinh Văn Khóa- Phó Trưởng Ban Dân vận Thành ủy- Trưởng Đoàn kiểm tra đã ghi nhận, đánh giá cao những kết quả của quận Nam Từ Liêm đạt được trong 5 năm qua. Để tiếp tục triển khai thực hiện tốt Chỉ thị 18 trong thời gian tới, đồng chí đề nghị các cơ quan, ban ngành từ quận đến cơ sở tiếp tục tăng cường hơn nữa công tác triển khai tuyên truyền các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về tôn giáo đến cán bộ công chức, viên chức, các tầng lớp nhân dân nói chung, các chức sắc, tín đồ tôn giáo nói riêng để tạo sự thống nhất về nhận thức hành động trong triển khai thực hiện; Tiếp tục tạo điều kiện cho các chức sắc, tín đồ, các tổ chức tôn giáo tham gia hoạt động văn hóa xã hội, y tế, giáo dục, tham gia vào công tác an sinh xã hội, từ thiện xã hội theo quy định của pháp luật. Xây dựng mối quan hệ gắn bó, đoàn kết giữa cấp ủy chính quyền địa phương với các chức sắc, cơ sở tôn giáo trên địa bàn. Hướng dẫn và tạo điều kiện để các tổ chức và tín đồ tôn giáo sinh hoạt ổn định theo đúng quy định của pháp luật. Đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước, xây dựng cuộc sống “tốt đời, đẹp đạo” trong quần chúng các tín đồ tôn giáo….

Thay mặt lãnh đạo quận, đồng chí Lâm Quang Thao- Phó Bí thư Thường trực Quận ủy đã tiếp thu toàn bộ các ý kiến đóng góp của Đoàn. Thời gian tới quận sẽ bám sát các nhiệm vụ trọng tâm, thường xuyên đổi mới nội dung, phương thức hoạt động theo hướng đa dạng, thiết thực, để công tác tôn giáo trong tình hình mới đạt được những kết quả tốt nhất, góp phần làm tốt công tác đại đoàn kết toàn dân.

                                                                             Trần Hòa

 

 

BẢN ĐỒ SỐ