TIN TỨC HOẠT ĐỘNG HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TIN TỨC HOẠT ĐỘNG HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN

Thường trực HĐND quận thống nhất thời gian, nội dung, chương trình Kỳ họp thường lệ giữa năm 2023
Ngày đăng 19/05/2023 | 09:34  | Lượt xem: 230

(NTL) Chiều ngày 18/5, Thường trực HĐND quận đã tổ chức hội nghị liên tịch để thống nhất thời gian, nội dung, chương trình kỳ họp thường lệ giữa năm (kỳ họp thứ Mười) HĐND quận khóa III, nhiệm kỳ 2021-2026.

         

Dự hội nghị có đồng chí Trần Đức Hoạt – TUV, Bí thư Quận ủy, Chủ tịch HĐND quận; đồng chí Trần Thanh Long – UVBTV Quận ủy, Quyền Chủ tịch UBND quận; các đồng chí Thường trực HĐND; Thường trực UBMTTQ Việt Nam quận; Tổ trưởng các tổ đại biểu HĐND cùng lãnh đạo các phòng, ban, ngành, đơn vị liên quan.

Tại hội nghị, TT HĐND đã thông qua dự thảo Thông báo về nội dung, chương trình và thời gian tổ chức kỳ họp thường lệ giữa năm. Theo đó, thời gian tổ chức kỳ họp dự kiến diễn ra trong 02 ngày (23-24/6/2023). Các nội dung trình tại kỳ họp gồm: 05 báo cáo của TT HĐND; 15 báo cáo của UBND và các báo cáo của Ban Thường trực UB MTTQ, Tòa án Nhân dân, Viện Kiểm sát nhân dân, Chi cục Thi hành án dân sự quận, Ban KT-XH, Ban Pháp chế HĐND quận. Kỳ họp cũng sẽ xem xét thông qua 10 Nghị quyết do TT HĐND và UBND chỉ đạo xây dựng. Đồng thời, thực hiện phiên chất vấn và trả lời chất vấn về tình hình thực hiện nhiệm vụ KT-XH, QP-AN và những vấn đề dân sinh bức xúc mà đại biểu HĐND và đông đảo cử tri quan tâm.

TT HĐND tổ chức tiếp xúc cử tri của đại biểu HĐND quận trước và sau kỳ họp; dự kiến tiếp xúc cử tri trước kỳ họp từ ngày 06-09/6, sau kỳ họp từ ngày 04-07/7/2023 tại các đơn vị bầu cử.

Trên cở sở dự thảo thông báo, hội nghị đã tiến hành thảo luận, cho ý kiến và đề xuất các nhiệm vụ, giải pháp, đặc biệt trong việc xây dựng báo cáo và các dự thảo Nghị quyết trình tại kỳ họp, công tác tổ chức hội nghị tiếp xúc cử tri ở các đơn vị bầu cử...

Đồng chí Trần Thanh Long – UVBTV Quận ủy, Quyền Chủ tịch UBND quận cơ bản thống nhất với dự thảo thông báo của TT HĐND quận. Nhằm đảm bảo chất lượng của kỳ họp, đồng chí đề xuất điều chỉnh thời gian tổ chức kỳ họp và nội dung 14,15 cho phù hợp để các cơ quan soạn thảo báo cáo, tờ trình và cơ quan thẩm tra có thời gian chuẩn bị. Đối với các nội dung chất vấn cũng cần gửi sớm cho UBND quận để chỉ đạo các cơ quan liên quan xây dựng phương án trả lời đúng, trúng, đáp ứng được yêu cầu của HĐND và cử tri...

Phát biểu kết luận, đồng chí Trần Đức Hoạt – TUV, Bí thư Quận ủy, Chủ tịch HĐND quận thống nhất với các đề xuất tại hội nghị. Đồng thời đề nghị, để kỳ họp được diễn ra theo đúng kế hoạch và quy định, các cơ quan, đơn vị chủ động rà soát các phần việc được phân công, chuẩn bị tốt nội dung trình và phục vụ kỳ họp. Trong đó, TT HĐND, UBND, Thường trực UBMTTQ quận và các đơn vị liên quan chuẩn bị các báo cáo, tờ trình, dự thảo Nghị quyết thuộc trách nhiệm theo đúng quy định của pháp luật; TT HĐND, các Ban HĐND thực hiện tốt công tác thẩm tra hồ sơ trình kỳ họp; đối với những tài liệu gửi chậm, thiếu hồ sơ theo quy định sẽ không đưa vào nội dung kỳ họp; các tổ đại biểu HĐND tổ chức họp để thảo luận, đóng góp ý kiến vào nội dung chương trình, dự thảo Nghị quyết, phiên chất vấn; UBND các phường tổ chức hội nghị đối thoại với Nhân dân về những vấn đề liên quan đến quyền lợi và nguyện vọng chính đáng của công dân ở địa phương, báo cáo về TT HĐND, lãnh đạo UBND quận, tổ trưởng các tổ đại biểu trước ngày 16/6/2023...

Thanh Hải

BẢN ĐỒ SỐ