TIN TỨC HOẠT ĐỘNG HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TIN TỨC HOẠT ĐỘNG HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN

Thường trực HĐND quận giao ban công tác tuần
Ngày đăng 20/07/2021 | 09:22  | Lượt xem: 795

(NTL) Chiều ngày 19/7, TT HĐND quận đã tổ chức hội nghị giao ban công tác tuần. Đồng chí Trần Đức Hoạt – TUV, Bí thư QU, Chủ tịch HĐND quận cùng đồng chí Nguyễn Tiến Thành – Phó Chủ tịch HĐND quận đồng chủ trì hội nghị. Tham dự hội nghị có đồng chí Nguyễn Thanh Bình – Phó Chủ tịch UBND quận và lãnh đạo Phòng Tài chính – Kế hoạch quận.

Tại hội nghị, TT HĐND quận đã đề xuất một số nhiệm vụ trọng tâm trong tuần từ ngày 19-23/7. Trong đó tập trung vào các nhiệm vụ phục vụ cho Kỳ họp thứ Hai – HĐND quận và các nhiệm vụ liên quan. Đồng thời TT HĐND quận cũng đề xuất chương trình giám sát của HĐND, TT HĐND, các Ban HĐND quận năm 2022 và một số nhiệm vụ quan trọng khác.

Liên quan đến công tác chuẩn bị các báo cáo, tờ trình phục vụ Kỳ họp thứ Hai – HĐND quận, đồng chí Nguyễn Thanh Bình – Phó Chủ tịch UBND quận cho biết, hiện lãnh đạo UBND quận đang chỉ đạo các phòng, ngành chuyên môn khẩn trương rà soát thực hiện theo Kết luận của TT HĐND quận. Riêng đối với đề xuất bổ sung kinh phí phát sinh gói thầu thu gom rác giai đoạn 2018-2020, đây là việc cấp thiết cần sớm được HĐND quận thông qua, UBND quận đã chỉ đạo Phòng Tài chính – Kế hoạch và Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng quận rà soát xây dựng tờ trình để HĐND quận xem xét thông qua trong Kỳ họp tới. Để làm rõ hơn vấn đề này, lãnh đạo Phòng Tài chính – Kế hoạch cũng đã phân tích, giải trình về công tác thu, chi phí VSMT, thu gom rác trong giai đoạn 2018-2020.

Phát biểu kết luận hội nghị, Chủ tịch HĐND quận Trần Đức Hoạt cơ bản thống nhất các nội dung TT HĐND quận đề xuất. Đồng chí đề nghị TT HĐND quận cần tập trung vào các công việc cần làm ngay, như tăng cường giám sát công tác phòng, chống dịch Covid-19; tham mưu, đề xuất điều chỉnh chế độ hội họp, làm việc phù hợp thực tiễn đảm bảo thực hiện Công điện số 15 của Chủ tịch UBND Thành phố về tăng cường công tác phòng, chống dịch Covid-19; đưa nội dung bổ sung kinh phí cho phần phát sinh gói thầu thu gom rác giai đoạn 2018-2020 vào Kỳ họp thứ Hai – HĐND quận để xem xét, thông qua. Cùng với đó TT HĐND quận nhanh chóng kiện toàn nhân sự 2 Ban; tham khảo, học tập thêm từ các quận, huyện bạn để hoàn chỉnh công tác quản lý, đánh giá cán bộ của TT HĐND và phân công cán bộ Văn phòng phụ trách chuyên trách HĐND theo Quy định. Bên cạnh những nhiệm vụ liên quan đến chế độ, đầu tư cơ sở vật chất cho đại biểu HĐND quận, TT HĐND quận cần rà soát nhiệm vụ năm 2021 để bổ sung nhiệm vụ đảm bảo tính khả thi. Chủ tịch HĐND thống nhất với đề xuất về việc Tổ chức trực tuyến Hội nghị tiếp xúc cử tri của đại biểu HĐND Thành phố vào chiều ngày 21/7 tới điểm cầu các phường và hạn chế đại biểu khách mời, đảm bảo giãn cách phòng  chống dịch bệnh. Đối với các kiến nghị của cử tri trước Kỳ họp thứ Hai – HĐND quận cần tổng hợp và sớm chuyển cho UBND quận chỉ đạo các cơ quan liên quan trả lời. Để đảm bảo công tác phòng, chống dịch Covid-19, Chủ tịch HĐND quận cũng thống nhất rút thời gian tổ chức Kỳ họp thứ Hai – HĐND quận xuống còn 1 ngày và yêu cầu TT HĐND quận phải chủ động tất cả mọi nội dung, chương trình của Kỳ họp…

Thanh Hải

BẢN ĐỒ SỐ