TIN TỨC HOẠT ĐỘNG HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TIN TỨC HOẠT ĐỘNG HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN

Thường trực HĐND quận giám sát việc thực hiện các Kết luận, kiến nghị giám sát của HĐND và công tác giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân
Ngày đăng 12/05/2023 | 16:20  | Lượt xem: 222

(NTL) Chiều ngày 11/5, Thường trực HĐND quận tổ chức hội nghị giám sát việc thực hiện các thông báo kết luận, kiến nghị giám sát của Thường trực HĐND, các Ban HĐND và Công tác giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân. Đồng chí Nguyễn Tiến Thành – UVBTV Quận ủy, Phó Chủ tịch HĐND quận, Trưởng đoàn giám sát chủ trì hội nghị.

         

Dự hội nghị, có đồng chí Nguyễn Quốc Nam – QUV, Phó Chủ tịch UBND quận; đại diện Ban Thường trực UBMTTQ quận; lãnh đạo các phòng, ban, ngành liên quan và lãnh đạo UBND 10 phường.

Tại hội nghị, sau khi nghe báo cáo khảo sát của đoàn giám sát, lãnh đạo UBND quận, UBND các phường và thành viên đoàn giám sát đã trao đổi thảo luận, làm rõ các nội dung liên quan như: Thông báo số 410, ngày 27/12/2021 của Thường trực HĐND quận về giám sát công tác quản lý Nhà nước về đất đai trên địa bàn quận; Thông báo số 283, ngày 19/10/2022 của Thường trực HĐND quận về giám sát công tác quản lý Nhà nước về đất đai, trật tự xây dựng; Thông báo số 54, ngày 30/03/2022 của Thường trực HĐND quận về giải trình công tác quản lý Nhà nước về các điểm trông giữ xe trên địa bàn quận và Thông báo số 140, ngày 28/6/2021 của Ban KT-XH, HĐND quận về công tác quản lý Nhà nước về chợ trên địa bàn quận.

Đối với công tác giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân, các đơn vị đã tập trung làm rõ: Kết quả tiếp nhận, phân loại, xử lý đơn; Kết quả giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo thuộc thẩm quyền; Kết quả giải quyết các đơn thư tồn đọng, phức tạp, kéo dài, trong đó có 02 vụ việc do Ban chỉ đạo Thành ủy theo dõi, 08 vụ việc do Quận ủy theo dõi, giải quyết và việc thực hiện các văn bản chỉ đạo của Thành phố và quận.

Thay mặt UBND quận, Phó Chủ tịch UBND quận Nguyễn Quốc Nam hoàn toàn thống nhất với báo cáo của đoàn giám sát, đồng thời nhấn mạnh, trong những năm qua, mặc dù gặp nhiều khó khăn do dịch bệnh Covid-19 kéo dài, một số chính sách thay đổi hoặc chưa phù hợp, song tập thể lãnh đạo UBND quận đã chủ động, quyết liệt chỉ đạo các cơ quan chuyên môn và UBND các phường triển khai thực hiện các thông báo kết luận giám sát, giải trình của HĐND. Trong thời gian tới, UBND quận sẽ tiếp tục chỉ đạo rà soát và triển khai thực hiện triệt để các nội dung HĐND quận đã kết luận, nhằm đảm bảo tăng cường hoạt động, kỷ luật, kỷ cương của UBND quận và đáp ứng nhiệm vụ.

Kết luận hội nghị, đồng chí Nguyễn Tiến Thành – UVBTV Quận ủy, Phó Chủ HĐND quận thay mặt đoàn giám sát kiến nghị: UBND quận có giải pháp khắc phục ngay các tồn tại, hạn chế mà Đoàn giám sát đã chỉ ra; Kịp thời đề xuất UBND thành phố tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong quá trình quản lý Nhà nước lĩnh vực đất đai, trật tự xây dựng; Có kế hoạch tiếp tục thực hiện nghiêm túc các nội dung kết luận, kiến nghị của Thường trực HĐND, các Ban HĐND; Đối với những nội dung không thực hiện được đề nghị báo cáo rõ nguyên nhân, đồng thời đề xuất giải pháp cụ thể để giải quyết; Tăng cường chỉ đạo công tác phối hợp giữa các cơ quan, đơn vị; Quan tâm chú trọng công tác tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức theo hướng sát việc, gắn với trách nhiệm của từng phòng, ban, cơ quan chuyên môn và nhiệm vụ, công việc được giao...

Thanh Hải

BẢN ĐỒ SỐ