TIN TỨC HOẠT ĐỘNG HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TIN TỨC HOẠT ĐỘNG HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN

Thường trực HĐND quận chất vấn công tác quản lý đất đai, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất
Ngày đăng 28/02/2023 | 14:35  | Lượt xem: 263

(NTL) Sáng ngày 28/2, TT HĐND quận đã tổ chức hoạt động chất vấn với nội dung thuộc lĩnh vực quản lý đất đai, cấp GCN QSD đất. Dự hội nghị có đại diện các Ban – HĐND Thành phố; các đồng chí trong Ban Thường vụ quận ủy; Thường trực HĐND; lãnh đạo UBND; Ban thường trực UBMTTQ quận; Đại biểu HĐND quận; Các đồng chí thành viên UBND quận, Giám đốc chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai; Chủ tịch UBND 10 phường và đại biểu cử tri trên địa bàn quận.

Tại hội nghị, trên cơ sở tiêu chí, trình tự, thủ tục lựa chọn nhóm vấn đề chất vấn và người trả lời chất vấn quy định tại Luật Hoạt động giám sát và Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội. Liên quan đến lĩnh vực quản lý đất đai, Thường trực HĐND quận đã nêu 7 các câu hỏi cụ thể để chất vấn lãnh đạo UBND quận, Trưởng phòng TN&MT, Giám đốc Văn phòng đăng ký đất đai và Chủ tịch UBND các phường. Trong đó, trọng tâm là công tác cấp GCN QSĐ; Việc thực hiện những nội dung về công tác cấp GCN QSD đất trong Thông báo kết luận của Thường trực HĐND quận về giám sát công tác quản lý đất đai, trật tự xây dựng năm 2022.

Với tinh thần thẳng thắn, đồng hành và chia sẻ, trên cơ sở các câu hỏi chất vấn, Trưởng phòng TN&MT, Giám đốc Văn phòng đăng ký đất đai và Chủ tịch UBND các phường đã trả lời làm rõ, trong đó nêu bật những khó khăn, vướng mắc trong công tác quản lý đất đai, cụ thể là khó khăn trong quy trình cấp GCN QSĐ đất; điều kiện để được cấp GCN QSĐ đất...Đồng thời đề xuất nhiều giải pháp để tháo gỡ khó khăn cho công tác này.

Đặc biệt trong phần trả lời của đồng chí Phó Chủ tịch UBND quận Nguyễn Quốc Nam, đồng chí cho rằng, TT HĐND quận tổ chức phiên chất vấn về công tác cấp GCN QSD đất vào thời điểm này là rất cần thiết và phù hợp, nhằm giúp quận có các giải pháp để nâng cao công tác này. Phó Chủ tịch UBND quận đã đưa ra các giải pháp trong thời gian tới, như kiến nghị Thành phố điều chỉnh hạn mức tối thiểu trong Quyết định 26 của Thành phố, cơ chế, chính sách trong công tác cấp GCN QSD đất; Kiến nghị Quốc hội điều chỉnh, sửa đổi Luật đất đai 2013; Xây dựng quy chế phối hợp trong công tác cấp GCN QSĐ đất trên địa bàn quận...Phó Chủ tịch UBND quận khẳng định, công tác cấp GCN QSD đất là một nhiệm vụ trọng tâm, xuyên suốt của UBND quận trong những năm qua, tuy nhiên do còn gặp nhiều khó khăn nên công tác này chưa đáp ứng được mong đợi của người dân. Trong thời gian tới, lãnh đạo UBND quận sẽ chỉ đạo cơ quan chuyên môn tiếp tục bám sát các sở, ngành Thành phố đẩy mạnh công tác này với mong muốn tỷ lệ cấp GCN QSD đất trong năm 2023 được cao hơn, đáp ứng được nhu cầu và nguyện vọng chính đáng của cử tri và nhân dân.

Kết luận phiên chất vấn, đồng chí Trần Đức Hoạt – Bí thư Quận ủy, Chủ tịch HĐND quận đề nghị, UBND quận, các đồng chí lãnh đạo UBND quận, lãnh đạo các cơ quan liên quan đến công tác cấp GCN QSD đất tập trung thực hiện tốt một số nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm, tạo chuyển biến mạnh mẽ trong công tác quản lý nhà nước về lĩnh vực được chất vấn. Trong đó cần thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả Chỉ thị số 16, ngày 29/4/2022 của Ban Thường vụ Quận ủy về “Tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo trong công tác quản lý đất đai trên địa bàn quận Nam Từ Liêm”. Tiếp tục tăng cường và quan tâm đổi mới công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về đất đai. Xây dựng kế hoạch, xác định rõ lộ trình, phân công trách nhiệm cụ thể để giải quyết dứt điểm những tồn đọng, vướng mắc trong công tác cấp GCN QSD đất thuộc thẩm quyền của quận. Tiếp tục củng cố, hoàn thiện hệ thống hồ sơ địa chính trên địa bàn quận và các phường. Chú trọng việc bồi dưỡng, nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, rèn luyện đạo đức, ý thức công vụ cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức làm công tác quản lý đất đai; tăng cường công tác phối hợp giữa các cơ quan bảo đảm hoạt động hiệu quả; tăng cường công tác thanh tra trách nhiệm, thanh tra công vụ đối với các cơ quan, tổ chức, cán bộ, công chức trong thực thi nhiệm vụ cấp GCN QSD đất; xem xét trách nhiệm cá nhân, tập thể thiếu trách nhiệm, để hồ sơ tồn đọng, kéo dài hoặc để xảy ra vi phạm. Tập trung giải quyết các tranh chấp, khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh về đất đai, cấp GCN QSD đất; thực hiện nghiêm túc các kết luận thanh tra, kiểm tra, giám sát của các cơ quan có thẩm quyền ban hành liên quan đến công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Chủ tịch HĐND quận nhấn mạnh: “Muốn đạt được sự thay đổi thì phải nhận diện được những tồn tại”.

Sau một buổi sáng làm việc khẩn trương, nghiêm túc với tinh thần, trách nhiệm cao, phiên chất vất về công tác cấp GCN QSD đất đã thành công tốt đẹp. Thông qua công tác chấn vấn nhằm đánh giá việc triển khai và thực hiện kết luận giám sát, giải trình, chất vấn, trả lời và giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri liên quan đến công tác cấp GCN QSD đất; Cung cấp, giải trình, làm rõ các thông tin về thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn và trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức, cá nhân trong việc thực thi công vụ. Đồng thời, kiến nghị với các cơ quan, tổ chức cá nhân thực hiện chức trách, nhiệm vụ theo quy định nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về công tác quản lý đất đại nói chung và công tác cấp GCN QSD đất nói riêng.

Thanh Hải

 

 

BẢN ĐỒ SỐ