TIN TỨC HOẠT ĐỘNG HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TIN TỨC HOẠT ĐỘNG HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN

Thống nhất nội dung Thông báo Kết luận giám sát công tác tuyển chọn gọi công dân nhập ngũ và thực hiện nghĩa vụ CAND năm 2023
Ngày đăng 08/09/2023 | 14:08  | Lượt xem: 1725

(NTL) Chiều ngày 07/9, đoàn giám sát Ban Pháp chế - HĐND quận đã tổ chức hội nghị xin ý kiến và thảo luận thống nhất nội dung Thông báo Kết luận giám sát công tác tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ và tham gia nghĩa vụ CAND năm 2023 trên địa bàn phường Phú Đô và Đại Mỗ. Đồng chí Phan Thị Ngọc Nhung – QUV, Trưởng Ban Pháp chế HĐND quận, Trưởng đoàn giám sát chủ trì hội nghị. 

         

Tại hội nghị, Ban Pháp chế - HĐND quận đã thông qua 02 bản dự thảo Thông báo Kết luận giám sát công tác tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ và thực hiện nghĩa vụ CAND năm 2023 đối với phường Phú Đô và Đại Mỗ. 02 bản dự thảo này đã được thông qua và thống nhất trong tập thể thành viên đoàn giám sát.

Để Thông báo Kết luận giám sát đầy đủ nội dung và sát thực tế, trên cơ sở dự thảo Thông báo Kết luận của đoàn giám sát, đại diện BCH Quân sự quận, lãnh đạo UBND và BCH Quân sự phường Phú Đô, Đại Mỗ đã thảo luận, cho ý kiến, trong đó tập trung vào những tồn tại, hạn chế đoàn giám sát đã chỉ ra. Đặc biệt là các nội dung liên quan đến công tác rà soát, xét duyệt, lựa chọn nam công dân tham gia nghĩa vụ CAND; việc hướng dẫn ghi chép, thiết lập bảng biểu, biểu mẫu để thiết lập hồ sơ rà soát, xét duyệt tại TDP; công tác phối hợp giữa các ngành, đoàn thể trong việc đăng ký, quản lý số lượng và chất lượng công dân trong độ tuổi gọi công dân nhập ngũ; công tác kiện toàn Hội đồng NVQS phường; ý thức tham gia nghĩa vụ quân sự của công dân... 

Kết luận hội nghị, đồng chí Phan Thị Ngọc Nhung – QUV, Trưởng Ban pháp chế - HĐND quận, Trưởng đoàn giám đã cảm ơn và tiếp thu toàn diện ý kiến tham góp của BCH Quân sự quận và 02 phường. Đồng thời, Trưởng đoàn giám sát kiến nghị: Đối với UBND và Hội đồng NVQS quận tiếp tục chỉ đạo, tổ chức thực hiện tốt công tác tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ và thực hiện nghĩa vụ CAND; tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, đôn đốc việc triển khai và tổ chức thực hiện Luật NVQS và Luật CAND; chỉ đạo BCH quân sự, CAQ, các phòng, ban, cơ quan chuyên môn thực hiện tốt công tác tham mưu trong công tác tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ và tham gia nghĩa vụ CAND.  

Đối với BCH quân sự và CAQ, chủ trì tham mưu cho UBND và Hội đồng NVQS quận thực hiện tốt công tác tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ và thực hiện nghĩa vụ CAND; tăng cường công tác tập huấn, hướng dẫn nghiệp vụ, kiểm tra, đôn đốc viện thực hiện nhiệm vụ của các phòng, ban, cơ quan, các phường; nghiên cứu, tham mưu phân bổ chỉ tiêu gọi công dân nhập ngũ phù hợp với đặc điểm, tình hình, điều kiện thực tế của từng phường. 

Đối với UBND và Hội đồng NVQS phường tiếp tục thực hiện tốt công tác tham mưu, công tác tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ và thực hiện nghĩa vụ CAND năm 2024 và các năm tiếp theo; tập trung tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật; chỉ đạo BCH quân sự phường tham mưu rà soát, quản lý chặt chẽ nguồn sẵn sàng nhập ngũ, các trường hợp tạm hoãn gọi nhập ngũ và miễn gọi nhập ngũ; ưu tiên tuyển chọn những công dân đã tốt nghiệp Đại học, Cao đẳng, Trung học chuyên nghiệp; nâng cao chất lượng sơ tuyển sức khỏe; chỉ đạo thực hiện tốt công tác hậu phương quân đội gắn với thực hiện tốt các chính sách an sinh - xã hội tại địa phương...  

Thanh Hải