TIN TỨC HOẠT ĐỘNG HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TIN TỨC HOẠT ĐỘNG HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN

Tăng cường công tác trả lời, giải quyết kiến nghị của cử tri và thực hiện các Nghị quyết, Kết luận, Kiến nghị của HĐND quận
Ngày đăng 21/06/2024 | 14:03  | Lượt xem: 312

(NTL) Sáng ngày 21/6, Thường trực HĐND quận đã tổ chức hội nghị giám sát đối với UBND quận về công tác trả lời, giải quyết ý kiến kiến nghị của cử tri trước và sau kỳ họp thứ Mười ba HĐND quận.

         

Dự hội nghị có đồng chí Nguyễn Quang Hiếu – TUV, Bí thư Quận ủy; đồng chí Đỗ Thị Thúy Hà - UVBTV Quận ủy, Phó Chủ tịch UBND; Thường trực HĐND, Thường trực UBMTTQ Việt Nam quận; Tổ trưởng các tổ đại biểu HĐND; lãnh đạo các phòng, ban, ngành thuộc Quận; lãnh đạo UBND các phường.

Báo cáo của UBND quận cho biết, đến thời điểm hiện tại, đã có 95/95 kiến nghị của cử tri trước và sau kỳ họp thứ Mười ba được trả lời, đạt tỉ lệ 100%; trong đó có 30 kiến nghị đã được giải quyết hoặc giải quyết một phần, đạt tỉ lệ 31,6% và 65 kiến nghị đang giải quyết, đạt tỉ lệ 68%. Các kiến nghị của cử tri tập trung vào các lĩnh vực của đời sống KT – XH, QLĐT, TN&MT, bồi thường GPMB, đầu tư công và quản lý thực hiện công tác thuộc lĩnh vực dịch vụ công ích theo phân cấp.

Công tác trả lời, giải quyết kiến nghị của cử tri luôn được lãnh đạo UBND quận xác định là một nội dung quan trọng và thường xuyên quan tâm chỉ đạo; việc triển khai thực hiện từ UBND quận đến các phòng, ban, ngành và chính quyền phường được bảo đảm tính đồng bộ, hiệu quả. Nhìn chung các nội dung kiến nghị cơ bản được giải đáp, các câu trả lời đều đi thẳng vào vấn đề cần giải quyết và đã đưa ra giải pháp thực hiện.

Tuy nhiên, theo khảo sát của Thường trực HĐND quận, công tác trả lời, giải quyết ý kiến kiến nghị của cử tri vẫn còn một số tồn tại, hạn chế như: một số kiến nghị liên quan đến công tác đầu tư xây dựng thiết chế công, khớp nối hạ tầng, VMĐT được cử tri kiến nghị nhiều lần nhưng chưa thể thực hiện; việc xem xét, giải quyết, trả lời được thực hiện trong thời gian ngắn giữa hai kỳ họp nên chất lượng giải quyết còn hạn chế; có một số kiến nghị còn trả lời chung chung, chưa trọng tâm...

Trên cơ sở báo cáo của UBND quận và báo cáo khảo sát của Thường trực HĐND quận, tại hội nghị, các phòng, ngành liên quan đã giải trình làm rõ từng nội dung kiến nghị. Đồng thời, tập trung thảo luận làm rõ các kết quả đạt được cũng như khó khăn, vướng mắc trong quá trình xem xét trả lời, giải quyết kiến nghị của cử tri, đặc biệt là thảo luận về các giải pháp, lộ trình để thực hiện trong thời gian tới.

Chỉ đạo hội nghị, đồng chí Nguyễn Quang Hiếu – TUV, Bí thư Quận ủy đánh giá cao phương pháp làm việc của HĐND quận, thể hiện rõ vai trò của đại biểu Nhân dân, mang tiếng nói, tâm tư nguyện vọng của Nhân dân lên diễn đàn để kiến nghị các cơ quan có thẩm quyền giải quyết.

Đồng chí đề nghị các cơ quan liên quan cần làm tốt hơn công tác tổng hợp ý kiến kiến nghị của cử tri, phân loại, xác minh rõ kiến nghị thuộc thẩm quyền, từ đó giao các phòng, ngành xây dựng giải pháp trả lời, lộ trình giải quyết; tập trung đổi mới cách làm, nghiêm túc và trách nhiệm hơn. Bên cạnh đó, HĐND cần có tiếp xúc cử tri chuyên đề về nội dung này để nhận diện rõ, từ đó kiến nghị UBND quận và các cơ quan liên quan sát thực tế và hiệu quả hơn. Với phương châm “cùng đồng hành”, Bí thư Quận ủy mong muốn, HĐND, UBND, UBMTTQ Việt Nam quận tiếp tục phát huy kết quả đã đạt được trong công tác phối hợp, đoàn kết, thực hiện tốt nhiệm vụ được giao.

Kết luận hội nghị, đồng chí Lâm Quang Thao – Phó Bí thư Thường trực Quận ủy, Chủ tịch HĐND quận đề nghị, Thường trực HĐND, các Ban HĐND và Văn phòng HĐND – UBND cùng với Thường trực UBMTTQ Việt Nam quận thực hiện tổng hợp, phân loại ý kiến kiến nghị của cử tri; UBND quận quan tâm cử cán bộ đi dự các cuộc tiếp xúc cử tri tại các đơn vị bầu cử theo quy định; chỉ đạo các phòng, ngành rà soát lại các kiến nghị của cử tri trước và sau kỳ họp thứ Mười ba để tiếp tục có kế hoạch giải quyết dứt điểm cho cử tri.

Sáng cùng ngày, Thường trực HĐND quận cũng đã có buổi làm việc với UBND về kết quả thực hiện Nghị quyết, Kết luận, Kiến nghị giám sát của HĐND, Thường trực HĐND, Ban của HĐND, Tổ đại biểu HĐND và đại biểu HĐND quận từ đầu nhiệm kỳ 2021-2026 đến nay.

Theo đó, từ đầu nhiệm kỳ đến nay, UBND đã chỉ đạo thực hiện 49 Nghị quyết, Thông báo Kết luận của HĐND, Thường trực HĐND, các Ban HĐND và các Tổ đại biểu HĐND quận. Với 398 kiến nghị giám sát, đã thực hiện 200 kiến nghị chiếm tỉ lệ 50,25%, 184 kiến nghị đang thực hiện chiến tỉ lệ 46,23%; 14 kiến nghị chưa thực hiện chiếm tỉ lệ 3,52%.

Theo rà soát của Thường trực HĐND, bên cạnh 14 kiến nghị chưa thực hiện còn 4 nội dung UBND quận chưa thực hiện; một số nội dung đã thực hiện nhưng chất lượng chưa thực sự tốt, như kết luận giám sát về VMĐT, VSMT, PCCC, đầu tư công, trả lời giải quyết kiến nghị của cử tri...

Thường trực HĐND đề nghị UBND quận giải trình làm rõ; đồng thời rà soát, đôn đốc, phân công rõ trách nhiệm, chỉ đạo các đơn vị liên quan tham mưu tiếp tục triển khai thực hiện đảm bảo tiến độ và có văn bản kết quả thực hiện gửi về Thường trực HĐND quận để có căn cứ báo cáo cử tri và ban hành Thông báo Kết luận theo quy định.

Thanh Hải