TIN TỨC HOẠT ĐỘNG HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TIN TỨC HOẠT ĐỘNG HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN

HĐND quận khảo sát một số phòng, ban liên quan đến công tác quản lý đất đai, trật tự xây dựng
Ngày đăng 03/08/2022 | 08:34  | Lượt xem: 519

(NTL) Trong 2 ngày (1&2/8), đoàn giám sát của HĐND quận đã tổ chức hội nghị khảo sát một số phòng, ban liên quan đến công tác quản lý đất đai, trật tự xây dựng trên địa bàn quận.

Đồng chí Nguyễn Tiến Thành - Phó Chủ tịch HĐND quận, Trưởng đoàn giám sát chủ trì hội nghị. Tham gia hội nghị có các thành viên đoàn giám sát; đại diện lãnh đạo phòng TN&MT, phòng Quản lý Đô thị, Văn phòng đăng ký đất đai chi nhánh Nam Từ Liêm và Đội Thanh tra xây dựng quận.

Theo báo cáo của UBND quận, trong 3 năm qua, công tác quản lý đất đai, trật tự xây dựng trên địa bàn quận đã có nhiều chuyển biến và đạt được những kết quả tích cực. Nổi bật là sự chủ động của UBND quận trong việc phối hợp với các sở, ngành thành phố rà soát các dự án trên địa bàn để báo cáo, yêu cầu chủ đầu tư đẩy nhanh tiến độ; việc kiểm tra, đôn đốc các phường thực hiện chức năng, nhiệm vụ đã được thực hiện ngay từ những ngày đầu năm; việc thực hiện kỷ cương hành chính được thực hiện nghiêm túc; tình hình vi phạm đất đai, trật tự xây dựng đã được kiểm soát, việc lập hồ sơ xử lý vi phạm của UBND các phường được chấn chỉnh kịp thời; công tác đăng ký đất đai, cấp GCN QSĐ và cấp phép xây dựng tiếp tục được tháo gỡ, kiến nghị các cấp xem xét giải quyết; việc rà soát thực hiện các dự án, công trình trong danh mục kế hoạch sử dụng đất được kiểm soát chặt chẽ; việc theo dõi tiến độ các dự án được sát sao, kịp thời báo cáo những đơn vị tổ chức chậm triển khai, vi phạm pháp luật đất đai; việc xử lý các thông tin phản ánh từ công dân và báo chí được nhanh chóng giải quyết; công tác giải quyết đơn thư được tập trung thực hiện, không còn tình trạng đơn thư kéo dài... Đến nay, công tác quản lý đất đai, trật tự xây dựng trên địa bàn quận tiếp tục được duy trì ổn định và nâng cao hiệu quả công tác quản lý Nhà nước.

Để làm rõ hơn báo cáo của UBND quận, lãnh đạo các phòng chuyên môn, Văn phòng đăng ký đất đai, Đội Thanh tra xây dựng quận và thành viên đoàn giám sát đã trao đổi, thảo luận làm rõ những kết quả đạt được cũng như những khó khăn, vướng mắc trong công tác quản lý đất đai, trật tự xây dựng, đồng thời, đề xuất các giải pháp tháo gỡ khó khăn cho công tác này. Cụ thể là các nội dung liên quan đến công tác xác định địa giới hành chính, lập và quản lý hồ sơ địa giới hành chính, lập bản đồ hành chính; khảo sát, đo đạc, lập bản đồ địa chính, bản đồ hiện trạng sử dụng đất, điều tra, đánh giá tài nguyên đất, điều tra xây dựng giá đất; quản lý quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất; quản lý việc giao đất, cho thuê đất, thu hồi đất, chuyển mục đích sử dụng đất; việc bồi thường hỗ trợ, tái định cư khi thu hồi đất; công tác đăng ký đất đai, lập và quản lý hồ sơ địa chính, cấp GCN QSĐ, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất; công tác thông kê, kiểm kê đất đai; xây dựng hệ thống thông tin đất đai...

Kết luận hội nghị, Phó Chủ tịch HĐND quận Nguyễn Tiến Thành - Trưởng đoàn giám sát đánh giá cao công tác chuẩn bị báo cáo của UBND quận. Để chuẩn bị tốt hơn cho hội nghị giám sát của HĐND quận đối với UBND quận về công tác quản lý đất đai, trật tự xây dựng, đồng chí đề nghị, UBND quận chỉ đạo các phòng chuyên môn rà soát kỹ các nội dung trong đề cương để điều chỉnh, hoàn thiện báo cáo sớm gửi về TT HĐND quận để triển khai, tổ chức hội nghị giám sát theo đúng kế hoạch đã đề ra.

Thanh Hải – Trần Hòa

BẢN ĐỒ SỐ