TIN TỨC HOẠT ĐỘNG HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TIN TỨC HOẠT ĐỘNG HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN

HĐND quận khảo sát công tác quản lý đất đai, trật tự xây dựng trên địa bàn quận
Ngày đăng 29/07/2022 | 09:17  | Lượt xem: 644

(NTL) Từ ngày 26 - 28/7, TT HĐND quận đã thành lập đoàn giám sát đi khảo sát công tác quản lý đất đai, trật tự xây dựng trên địa bàn quận. Hoạt động khảo sát để phục vụ cho công tác giám sát UBND quận đối với công tác quản lý đất đai, trật tự xây dựng trên địa bàn trong những năm qua. Đồng chí Nguyễn Tiến Thành – Phó Chủ tịch HĐND quận làm Trưởng đoàn giám sát. Tham gia đoàn có các đồng chí TT HĐND, các Ban – HĐND quận. Tiếp đoàn có các đồng chí lãnh đạo Đảng ủy, UBND các phường.

Theo đó, đoàn đã tiến hành khảo sát thực tế một số vị trí, công trình, dự án trên địa bàn 10 phường và khảo sát qua báo cáo tại một số phường. Nội dung khảo sát tập trung vào những thuận lợi, khó khăn, thực trạng công tác quản lý đất đai, trật tự xây dựng; công tác lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức quán triệt, tuyên truyền, vận động, phổ biến giáo dục pháp luật của Đảng ủy, UBND các phường trong công tác này.

Đối với công tác quản lý đất đai, đoàn tiến hành khảo sát công tác xác định địa giới hành chính, lập và quản lý hồ sơ địa giới hành chính, lập bản đồ hành chính; khảo sát, đo đạc, lập bản đồ địa chính, bản đồ hiện trạng sử dụng đất; điều tra, đánh giá tài nguyên đất; điều tra xây dựng giá đất; quản lý quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất; quản lý việc giao đất, cho thuê đất, thu hồi đất, chuyển mục đích sử dụng đất; việc bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi thu hồi đất; công tác đăng ký đất đai, lập và quản lý hồ sơ địa chính, cấp GCN QSD đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất; công tác thống kê, kiểm kê đất đai; xây dựng hệ thống thông tin đất đai; thanh tra, kiểm tra, giám sát, theo dõi, đánh giá việc chấp hành quy định của pháp luật về đất đai và xử lý vi phạp pháp luật về đất đai…

Đối với công tác quản lý trật tự xây dựng, đoàn tiến hành khảo sát công tác theo dõi, kiểm tra, phát hiện, ngăn chặn và xử lý hoặc kiến nghị xử lý các vi phạm về TTXD các năm 2020, 2021, 2022; việc thực hiện Chỉ thị số 15 của BTV Quận ủy về thực hiện Chỉ thị số 14 của BTV Thành ủy Hà Nội về việc tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo đối với công tác quy hoạch, quản lý quy hoạch, quản lý đô thị và trật tự xây dựng trên địa bàn Thành phố Hà Nội…

Qua khảo sát thực tế, đoàn kiến nghị UBND các phường cần bám sát đề cương khảo sát của HĐND quận để hoàn thiện báo cáo, sớm gửi về TT HĐND quận, trong đó cần nêu rõ những khó khăn, vướng mắc trong quá trình quản lý đất đai, trật tự xây dựng, giải quyết đơn thư liên quan đến quản lý đất đai, trật tự xây dựng; đánh giá nguyên nhân tồn tại đối với xây dựng không phép, sai phép và đề xuất biện pháp khắc phục, đặc biệt là những khó khăn, vướng mắc đối với những vi phạm về đất đai trước năm 2014…

Kết quả khảo sát sẽ là cơ sở để HĐND quận tổ chức giám sát UBND quận về công tác quản lý đất đai, trật tự xây dựng trong thời gian tới.

Thanh Hải

BẢN ĐỒ SỐ