TIN TỨC HOẠT ĐỘNG HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TIN TỨC HOẠT ĐỘNG HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN

HĐND quận giám sát công tác tham mưu chỉ đạo, tổ chức quản lý, sử dụng viên chức, lao động hợp đồng khối giáo dục trên địa bàn quận
Ngày đăng 19/04/2022 | 16:22  | Lượt xem: 258

(NTL) Sáng ngày 19/4, Ban Pháp chế HĐND quận tổ chức họp xem xét, thảo luận về báo cáo kết quả giám sát công tác tham mưu chỉ đạo, tổ chức quản lý, sử dụng cán bộ, viên chức, lao động hợp đồng các trường mầm non, tiểu học, THCS công lập và Trung tâm GDNN-GDTX trên địa bàn quận.

Dự và chỉ đạo hội nghị có đồng chí Nguyễn Tiến Thành – UVTV, Phó Chủ tịch HĐND quận; đồng chí Phan Thị Ngọc Nhung - Trưởng Ban pháp chế HĐND quận, trưởng đoàn giám sát; các đồng chí thành viên đoàn giám sát và đại diện lãnh đạo các phòng, ngành thuộc Quận.

Theo báo cáo tại hội nghị, trong những năm qua công tác giáo dục - đào tạo nói chung và nguồn nhân lực ngành giáo dục - đào tạo nói riêng luôn được Quận ủy, HĐND, UBND Quận quan tâm ưu tiên trong lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện với sự vào cuộc đồng bộ của các cấp, các ngành. Năm 2015, UBND Quận đã ban hành Đề án số 94 ngày 6/4/2015 về việc đổi mới giáo dục và đào tạo quận giai đoạn 2015 - 2020, mục đích của đề án đã tập trung đổi mới cơ chế và tăng cường đầu tư cho lĩnh vực giáo dục, góp phần đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao. Đây là những điều kiện thuận lợi cho phát triển sự nghiệp giáo dục - đào tạo của địa phương. Chất lượng đội ngũ công chức, viên chức ngày càng được chuẩn hóa theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp.

Năm 2014, toàn quận có 28 trường công lập trực thuộc, trong đó 11 trường mầm non, 9 trường tiểu học và 8 trường THCS. Đến nay, quận có 42 đơn vị sự nghiệp giáo dục, gồm 13 trường mầm non,14 trường tiểu học, 14 trường THCS và 01 Trung tâm GDNN - GDTX. Bên cạnh đó, qui mô trường lớp qua các năm cũng ngày càng tăng; năm học 2013-2014, quận có 525 lớp với 23.262 học sinh. Năm học 2020-2021, quận có 1.038 lớp với 44.585 học sinh, tăng 513 lớp với 21.323 học sinh đối với cả 3 cấp học trên địa bàn quận. Tổng số biên chế của quận hiện được Thành phố giao là 2.011 chỉ tiêu; số biên chế hiện có là 1.918 chỉ tiêu, vẫn còn thiếu so với chỉ tiêu được giao. Số LĐHĐ của quận hiện được giao là 221 chỉ tiêu hợp đồng đối với khối THCS, khối mầm non và 182 LĐHĐ định mức là nhân viên nấu ăn mầm non, nhưng số LĐHĐ định mức hiện có là 126.

Hàng năm, công tác quản lý, sử dụng viên chức, LĐHĐ đã được phòng Nội vụ kịp thời tham mưu UBND quận triển khai kịp thời, nghiêm túc các văn bản quy phạm pháp luật, các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của Trung ương, Thành phố, Quận; việc thực hiện giao biên chế hàng năm đảm bảo công khai, minh bạch, công bằng và đúng quy định; việc quản lý, cập nhật hồ sơ hàng năm được thực hiện theo đúng quy định, phân công theo vị trí việc làm đúng chuyên môn, hợp lý, phát huy tối đa khả năng công tác. Việc thực hiện chế độ, chính sách, thi đua khen thưởng, đáng giá phân loại hàng năm, đào tạo, bồi dưỡng đối với cán bộ, viên chức, LĐHĐ luôn được quan tâm, chú trọng và thực hiện theo đúng quy định.

Tại hội nghị, thành viên đoàn giám sát cũng đã cùng nhau thảo luận, trao đổi ý kiến, kiến nghị một số vấn đề liên quan đến công tác quản lý, sử dụng viên chức, LĐHĐ trong các trường mầm non, tiểu học, THCS và Trung tâm GDNN-GDTX quận. Đồng thời, đã được nghe đại diện lãnh đạo phòng Nội vụ, phòng Giáo dục & Đào tạo, phòng Tài chính kế hoạch quận giải trình một số ý kiến, kiến nghị của đoàn giám sát.

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, đồng chí Nguyễn Tiến Thành - Phó Chủ tịch HĐND quận đánh giá cao tinh thần làm việc của thành viên đoàn giám sát, đồng thời, cũng gợi ý một số những giải pháp để giải quyết những khó khăn, vướng mắc trong triển khai thực hiện. Đồng chí đề nghị phòng Nội vụ và phòng Giáo dục - Đào tạo quận cần phải rà soát lại toàn bộ những khó khăn, vướng mắc để đề xuất, kiến nghị các cấp có thẩm quyền trong quản lý, sử dụng viên chức, LĐHĐ khối giáo dục.

Thay mặt đoàn giám sát, Trưởng Ban Pháp chế HĐND quận Phan Thị Ngọc Nhung đã tiếp thu toàn diện ý kiến chỉ đạo của đồng chí Phó Chủ tịch HĐND quận, đồng thời tổng hợp, triển khai và thống nhất một số nội dung kiến nghị, đề xuất với HĐND, UBND quận và các phòng ban đơn vị liên quan.

Vũ Tâm

BẢN ĐỒ SỐ