TIN TỨC HOẠT ĐỘNG HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TIN TỨC HOẠT ĐỘNG HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN

HĐND giám sát việc trả lời, giải quyết kiến nghị của cử tri trước và sau kỳ họp thứ Tư - HĐND quận
Ngày đăng 22/06/2022 | 15:05  | Lượt xem: 102

(NTL) Nhằm chuẩn bị cho kỳ họp thứ Sáu của HĐND quận, sáng ngày 22/6, Thường trực HĐND quận đã tổ chức hội nghị giám sát việc trả lời, giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri trước và sau kỳ họp thứ Tư - HĐND quận. Đồng chí Nguyễn Tiến Thành - Phó Chủ tịch HĐND quận chủ trì hội nghị. Đại diện đơn vị chịu sự giám sát có đồng chí Trần Thanh Long - Phó Chủ tịch UBND quận. Dự hội nghị có các đồng chí Thường trực HĐND - UBMTTQ Việt Nam quận; lãnh đạo các phòng, ban, ngành thuộc quận và UBND các phường.

Theo báo cáo của UBND quận, công tác tiếp nhận, giải quyết, trả lời kiến nghị của cử tri được UBND quận chỉ đạo các cơ quan, đơn vị thực hiện nghiêm túc, trả lời đầy đủ kiến nghị của cử tri thuộc thẩm quyền; số kiến nghị trả lời đúng thời hạn chiếm tỷ lệ cao. Nội dung văn bản trả lời đã tập trung vào những vấn đề cử tri kiến nghị, trong đó một số kiến nghị liên quan đến việc thực thi chính sách, pháp luật đã được tiếp thu, giải quyết kịp thời. Công tác phối hợp tiếp thu, giải trình, trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri đã có đổi mới nhất định như tăng cường công tác báo cáo, phối kết hợp với các Sở, Ban Ngành của Thành phố và các đoàn thể, tổ chức chính trị xã hội của quận trong công tác giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri. Các phòng, ban, ngành của quận đều thực hiện kiểm tra tại cơ sở, phối hợp với UBND phường, các Tổ dân phố có ý kiến, kiến nghị nhằm nắm bắt cụ thể nội dung phản ánh, tình hình thực tế tại địa phương để tham mưu UBND  quận trả lời và có quyết định giải quyết phù hợp thực tiễn. Tổng số ý kiến, kiến nghị của cử tri trước và sau kỳ họp thứ 4 là 110 kiến nghị, đã được trả lời 110 kiến nghị, đạt tỉ lệ 100%, kiến nghị đã được giải quyết hoặc giải quyết một phần là 34 kiến nghị, đạt tỷ lệ 30,9 %, số ý kiến, kiến nghị đang giải quyết là 76 kiến nghị, đạt tỷ lệ 69,1 %.

Tại buổi giám sát, các đại biểu thống nhất và nhất trí cao với việc trả lời giải quyết kiến nghị cử tri của UBND quận, đồng thời kiến nghị UBND quận tiếp tục quan tâm, chỉ đạo và triển khai giải quyết tốt hơn nữa kiến nghị của cử tri, nhất là những kiến nghị liên quan đến tiến độ thực hiện các dự án phát triển kinh tế - xã hội, quản lý đô thị, môi trường…. Những vấn đề chưa thực hiện xong cần nêu rõ lý do và kế hoạch triển khai thực hiện để cử tri biết và theo dõi, giám sát.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Trần Thanh Long - Phó Chủ tịch UBND quận đã tiếp thu toàn diện các ý kiến của TT HĐND quận. Trong thời gian tới, UBND quận sẽ tiếp tục chỉ đạo các cơ quan thuộc quận tiếp tục nghiên cứu và trả lời, giải quyết tất cả các kiến nghị của cử tri theo đúng thẩm quyền, trách nhiệm đáp ứng sự tin tưởng của cử tri.  

Kết luận buổi giám sát, Phó Chủ tịch HĐND quận Nguyễn Tiến Thành đánh giá cao UBND quận đã lãnh đạo, chỉ đạo các phòng, ban chuyên môn thuộc quận, UBND các phường và các đơn vị, cá nhân có liên quan tập trung giải quyết và trả lời những kiến nghị chính đáng của cử tri. Đồng chí đề nghị UBND quận tiếp tục chỉ đạo rà soát, giải quyết những kiến nghị của cử tri; bổ sung thêm những nội dung đã giải quyết mới nhất để hoàn thiện báo cáo kết quả giải quyết kiến nghị của cử tri trình tại kỳ họp thứ Sáu - HĐND quận sắp tới.

                                                                   Trần Hòa

 

BẢN ĐỒ SỐ