TIN TỨC HOẠT ĐỘNG HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TIN TỨC HOẠT ĐỘNG HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN

Ban Pháp chế - HĐND quận khảo sát việc thực hiện Đề án Thành lập các tổ tự quản về trật tự công cộng - trật tự văn minh đô thị
Ngày đăng 17/03/2023 | 16:17  | Lượt xem: 234

(NTL) Trong các ngày 15-16/3, Ban Pháp chế - HĐND quận đã đi khảo sát việc thực hiện Đề án Thành lập các tổ tự quản về trật tự công cộng – trật tự văn minh đô thị trên địa bàn quận (ĐA 191). Đồng chí Phan Thị Ngọc Nhung – QUV, Trưởng Ban Pháp chế - HĐND quận làm trưởng đoàn giám sát. Tham gia đoàn có đại diện Thường trực UBMTTQ, lãnh đạo một số phòng, ngành liên quan thuộc quận.

         

Theo đó, đoàn đã khảo sát qua báo cáo và thực tế việc thực hiện Đề án Thành lập các tổ tự quản về trật tự công cộng – trật tự văn minh đô thị tại phường Mỹ Đình 2, Tây Mỗ, Cầu Diễn từ năm 2018 đến năm 2022. Đánh giá làm rõ tính hiệu quả và các tiêu chí của đề án; ghi nhận những khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai, thực hiện.

Lãnh đạo UBND và Công an các phường đều khẳng định, hoạt động của đội tự quản trong những năm qua rất hiệu quả, là cánh tay nối dài của lực lượng công an trong công tác đảm bảo trật tự văn minh đô thị và trực chốt tại các chốt kiểm dịch phòng, chống dịch bệnh Covid-19. Để hoạt động của đội tự quản được hiệu quả hơn, UBND các phường kiến nghị Quận quan tâm tăng tiền phụ cấp hằng tháng cho thành viên đội tự quản; xem xét thay đổi, bổ sung một số tiêu chí tuyển chọn thành viên đội tự quản cho phù hợp hơn; thường xuyên tổ chức tập huấn nghiệp vụ cho lực lượng tự quản để nâng cao năng lực, trình độ chuyên môn hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Thay mặt đoàn giám sát, đồng chí Phan Thị Ngọc Nhung – QUV, Trưởng Ban Pháp chế - HĐND quận, trưởng đoàn giám sát đã tiếp thu toàn diện kiến nghị, đề xuất của các phường và các cơ quan liên quan. Đồng chí đề nghị, UBND các phường bổ sung, hoàn thiện báo cáo, trong đó chi tiết từng kiến nghị, đề xuất theo các tiêu chí của đề án. Tập trung vào nội dung đánh giá tính hiệu quả của đề án; phương hướng nhiệm vụ trong thời gian tới; tồn tại hạn chế và kiến nghị, đề xuất. Đồng thời, UBND các phường cũng cần đẩy mạnh công tác tuyên truyền thực hiện đề án, đặc biệt trong công tác tuyển chọn thành viên cho đội tự quản.

Thông qua công tác khảo sát nhằm đánh giá việc chỉ đạo, tổ chức thực hiện Nghị quyết 20/NQ-HĐND ngày 14/12/2017 của HĐND quận thống nhất thông qua mô hình Tổ tự quản về trật tự công cộng - trật tự văn minh đô thị trên địa bàn và việc hoàn thiện, triển khai Đề án 191/ĐA-UBND ngày 06/6/2018 của UBND quận về thành lập các tổ tự quản về trật tự công cộng - trật tự văn minh đô thị trên địa bàn quận. Từ đó chỉ ra những tồn tại, hạn chế, bất cập; đề xuất, kiến nghị với các cấp, các ngành biện pháp, giải pháp khắc phục tồn tại, hạn chế nhằm thực hiện tốt Đề án trong thời gian tiếp theo.       

                                                                             Thanh Hải

BẢN ĐỒ SỐ