TIN TỨC HOẠT ĐỘNG HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TIN TỨC HOẠT ĐỘNG HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN

Ban Pháp chế HĐND quận khảo sát công tác cai nghiện và quản lý sau cai nghiện 
Ngày đăng 05/08/2022 | 10:03  | Lượt xem: 413

(NTL) Trong các ngày 29/7, ngày 3 và 4/8, đoàn giám sát Ban pháp chế HĐND quận, do bà Phan Thị Ngọc Nhung - QUV, Trưởng Ban pháp chế HĐND quận làm trưởng đoàn đã tiến hành khảo sát công tác cai nghiện và quản lý sau cai nghiện ma túy năm 2021 và 6 tháng đầu năm 2022 trên địa bàn phường Mỹ Đình 1, Xuân Phương và Trung Văn.

Tham gia đoàn giám sát có TT UBMTTQ Việt Nam quận; lãnh đạo một số phòng, ngành liên quan, Công an, Tòa án nhân dân, Viện kiểm sát nhân dân quận.

Tại các buổi làm việc, đoàn đã tiến hành khảo sát mô hình Hỗ trợ pháp lý và xã hội, chuyển gửi đối với người tham gia cai nghiện ma túy; khảo sát trạm y tế các phường về thực hiện chức năng, nhiệm vụ trong công tác cai nghiện và quản lý sau cai nghiện; khảo sát một số điểm cai nghiện tại cộng đồng; công tác cai nghiện tự nguyện tại Cơ sở cai nghiện ma túy số 5 - Hà Nội và khảo sát thông qua báo cáo trực tiếp đối với UBND phường Mỹ Đình 1, Xuân Phương và Trung Văn.

Đoàn giám sát ghi nhận và đánh giá cao kết quả đã đạt được của UBND các phường trong công tác cai nghiện, quản lý sau cai nghiện ma túy. Cụ thể như, công tác tuyên truyền, giáo dục pháp luật được thực hiện dưới nhiều hình thức và nội dung khác nhau, góp phần nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cấp ủy, chính quyền và đội ngũ cán bộ, công chức trong việc triển khai thực hiện công tác cai nghiện và quản lý sau cai nghiện; công tác lập hồ sơ đề nghị đưa người nghiện ma túy đi cai nghiện bắt buộc, vận động người nghiện ma túy tự nguyện chọn các hình thức cai nghiện tại cơ sở, cộng đồng và gia đình được tích cực triển khai thực hiện, đạt nhiều kết quả; tất cả các đối tượng sau khi cai nghiện trở về đều có hồ sơ quản lý, tuy nhiên một số đối tượng không chấp hành việc trình diện khai báo tại công an các phường hoặc chính quyền địa phương. Qua trao đổi và thảo luận, Đoàn cũng thẳng thắn chỉ ra những hạn chế còn tồn tại như công tác tổ chức cai nghiện tại gia đình và tại cộng đồng chưa đạt hiệu quả cao; công tác đưa người nghiện vào cơ sở cai nghiện bắt buộc còn gặp nhiều khó khăn; kinh phí phục vụ lập hồ sơ và đưa đối tượng đi cai nghiện không đáp ứng được yêu cầu thực tế; hoạt động giáo dục, dạy nghề và hỗ trợ tái hòa nhập cộng đồng hiệu quả còn thấp…

Phát biểu kết luận tại các buổi giám sát, Trưởng Ban pháp chế HĐND quận Phan Thị Ngọc Nhung đề nghị các phường tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về công tác cai nghiện và quản lý sau cai nghiện; tăng cường cơ chế phối hợp giữa các ban, ngành, đoàn thể, tổ chức chính trị xã hội trong việc xác định tình trạng nghiện, lập hồ sơ đề nghị đưa người nghiện ma túy vào cơ sở cai nghiện bắt buộc; động viên gia đình, người nghiện tự nguyện chọn hình thức cai nghiện phù hợp; nâng cao vai trò, trách nhiệm của cấp ủy, chính quyền các cấp, các tổ chức chính trị xã hội ở địa phương trong việc quản lý người sau cai nghiện, quan tâm giải quyết việc làm, tạo điều kiện để họ tái hòa nhập cộng đồng.

                                                                             Trần Hòa

BẢN ĐỒ SỐ