TIN TỨC HOẠT ĐỘNG CỦA UBND QUẬN TIN TỨC HOẠT ĐỘNG CỦA UBND QUẬN

UBND quận họp xem xét, thống nhất chỉ đạo và quyết định một số nội dung do các khối đề xuất
Ngày đăng 10/07/2024 | 16:48  | Lượt xem: 200

Sáng ngày 04/7, tập thể lãnh đạo UBND quận đã họp để xem xét, thống nhất chỉ đạo và quyết định một số nội dung do các khối đề xuất.

Tại cuộc họp, lãnh đạo các phòng, ban, ngành đã báo cáo, giải trình làm rõ các nội dung đề xuất, tập trung vào tính pháp lý, tính khả thi, tính hiệu quả và các văn bản căn cứ thực hiện. Qua đó, tập thể lãnh đạo UBND quận đã xem xét, thống nhất chỉ đạo và quyết định đối với các nội dung.

Cụ thể, đã xem xét, cho ý kiến thống nhất chỉ đạo đối với đề xuất của Phòng Quản lý đô thị về Chủ trương nghiên cứu đầu tư xây dựng Quảng trường Văn hóa – Thể thao Mỹ Đình, quận Nam Từ Liêm. Tập thể lãnh đạo UBND quận đề nghị, Phòng Quản lý đô thị tiếp tục rà soát kỹ cơ sở pháp lý đối với diện tích đất dự kiến xây dựng Quảng trường Văn hóa - Thể thao Mỹ Đình, trong đó có đánh giá, sơ đồ, bản đồ, làm rõ hiện trạng đất, diện tích đất, tuyến đường do Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch đang quản lý điện tích đất do Thành phố đang quản lý, từ đó báo cáo Thành phố và xin ý kiến chỉ đạo cụ thể. Đồng thời, xây dựng, chỉnh lý lại Đề án đảm bảo đồng bộ, tổng thể cả quy mô đầu tư xây dựng và khai thác vận hành.

Tập thể lãnh đạo UBND quận cũng đã xem xét, cho ý kiến, thống nhất chỉ đạo đối với đề xuất của Phòng Văn hóa – Thông tin về dự thảo Kế hoạch triển khai bộ chỉ số đánh giá chuyển đổi số các cơ quan nhà nước và phân công nhiệm vụ xây dựng phường đạt chuẩn đô thị văn minh, xem xét báo cáo kết quả triển khai thực hiện giai đoạn 2023-2024...

Thanh Hải