TIN TỨC HOẠT ĐỘNG CỦA UBND QUẬN TIN TỨC HOẠT ĐỘNG CỦA UBND QUẬN

UBND quận họp kiểm điểm tiến độ một số nhiệm vụ liên quan đến công tác quản lý đất đai
Ngày đăng 22/09/2022 | 14:21  | Lượt xem: 245

(NTL) Sáng ngày 22/9, đồng chí Nguyễn Quốc Nam – Phó Chủ tịch UBND quận đã chủ trì cuộc họp kiểm điểm tiến độ một số nhiệm vụ liên quan đến công tác quản lý đất đai. Tham gia cuộc họp có lãnh đạo các phòng, ngành liên quan và lãnh đạo UBND các phường.

Tại hội nghị, lãnh đạo UBND quận, trưởng các phòng, ngành và lãnh đạo UBND các phường đã thảo luận, cho ý kiến đối với kế hoạch xử lý vi phạm trên đất công, đất nông nghiệp; kiểm điểm tiến độ thực hiện dự án Xây dựng khu nhà ở hỗn hợp dành một phần để bán cho cán bộ chiến sĩ thuộc Cục cảnh sát Điều tra tội phạm về kinh tế C15 (nay là C46) tại phường Mỹ Đình 1; kiểm điểm tiến độ giải quyết đơn thư vụ việc giải quyết hồ sơ miễn, giảm tiền sử dụng đất cho gia đình bà Nguyễn Thị Thìn tại phường Xuân Phương.

Kết luận cuộc họp, đồng chí Nguyễn Quốc Nam – Phó Chủ tịch UBND quận đã có chỉ đạo đối với từng nội dung. Theo đó, đối với kế hoạch xử lý các vi phạm về đất công, đất nông nghiệp, Phó Chủ tịch UBND quận đề nghị Phòng TN&MT là cơ quan chủ trì phối hợp với các đơn vị có liên quan thực hiện theo kế hoạch và hướng dẫn UBND các phường, các phòng ban, đơn vị thống kê, lập danh sách các trường hợp vi phạm ngoài danh sách các trường hợp đã được thanh tra, kết luận của Sở TN&MT nhưng chưa được thanh tra để báo cáo UBND quận tổ chức thanh tra, kiểm tra theo quy định; xây dựng đề cương, biểu mẫu hướng dẫn UBND các phường lập hồ sơ để phục vụ công tác quản lý, biện pháp xử lý vi phạm đất đai đối với từng trường hợp vi phạm trước ngày 1/7/2014; đồng thời tiếp tục tuyên truyền tới người sử dụng đất tự tháo dỡ công trình vi phạm trên đất công, đất nông nghiệp.

Liên quan đến tiến độ thực hiện dự án Xây dựng khu nhà ở hỗn hợp dành một phần để bán cho cán bộ chiến sĩ thuộc Cục cảnh sát Điều tra tội phạm về kinh tế C46, hiện còn 1 phần diện tích chưa hoàn thiện công tác GPMB, Phó Chủ tịch UBND quận đề nghị, UBND phường Mỹ Đình 1 rà soát lại hồ sơ nguồn gốc giao đất và hoàn thành việc xác nhận người thừa kế sử dụng đất trước ngày 10/10/2022, mời đại diện hộ gia đình có đất lên làm việc, vận động tuyên truyền để nhận được sự đồng thuận trong công tác GPMB, trường hợp hộ gia đình không đồng thuận, UBND phường thiết lập hồ sơ xử lý theo quy định của pháp luật. Sau đó, các phòng, ngành liên quan phối hợp để thống nhất kiện toàn hội đồng GPMB.

Phó Chủ tịch UBND quận cũng cho ý kiến chỉ đạo một số nội dung quan trọng khác, trong đó có việc giải quyết hồ sơ miễn, giảm tiền sử dụng đất cho hộ gia đình bà Nguyễn Thị Thìn tại phường Xuân Phương. Đồng thời, cuộc họp đã thông qua dự thảo Quy chế phối hợp trong công tác quản lý, xử lý vi phạm pháp luật đất đai trên địa bàn quận.

Thanh Hải

 

BẢN ĐỒ SỐ