TIN TỨC HOẠT ĐỘNG CỦA UBND QUẬN TIN TỨC HOẠT ĐỘNG CỦA UBND QUẬN

UBND quận chào cờ sáng thứ Hai đầu tuần
Ngày đăng 28/11/2022 | 09:24  | Lượt xem: 235

(NTL) Sáng ngày 28/11, UBND quận đã tổ chức thực hiện nghi thức chào cờ Tổ quốc, hát Quốc và sinh hoạt dưới cờ đầu tuần.

Tham dự có các đồng chí TT HĐND, lãnh đạo UBND quận và toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động các phòng, ban, đơn vị thuộc quận.

Sau nghi thức chào cờ, thừa ủy quyền của lãnh đạo UBND quận, Văn phòng HĐND-UBND quận đã thông qua một số nội dung đối với các phòng, ban, ngành, đơn vị, UBND các phường cần triển khai từ ngày 28/11 - 3/12. Trong đó có các nhiệm vụ chung như tập trung rà soát, trả lời và tham mưu giải quyết theo thẩm quyền đối với các kiến nghị của cử tri trên địa bàn; triển khai các nhiệm vụ theo phần mềm theo dõi, đôn đốc nhiệm vụ. Bên cạnh đó, giao nhiệm vụ cụ thể đối với từng cơ quan, đơn vị thuộc UBND quận.

Thông qua nghi thức chào cờ đầu tuần, nhằm tuyên truyền, giáo dục, nâng cao tinh thần yêu nước và lòng tự hào dân tộc, nhắc nhở mọi người tinh thần phụng sự Tổ quốc, giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc Việt Nam; bắt đầu một tuần làm việc mới với ý thức và trách nhiệm thiêng liêng đối với Tổ quốc. Việc chào cờ được tổ chức trang nghiêm, chu đáo, thường xuyên sẽ góp phần xây dựng văn hóa công sở văn minh, hiện đại.

Hoàng Hiếu

 

BẢN ĐỒ SỐ