TIN TỨC HOẠT ĐỘNG CỦA UBND QUẬN TIN TỨC HOẠT ĐỘNG CỦA UBND QUẬN

Triển khai xác định chỉ số Chuyển đổi số của quận Nam Từ Liêm năm 2024
Ngày đăng 05/07/2024 | 17:11  | Lượt xem: 271

Sáng ngày 04/7, UBND quận đã họp để triển khai Kế hoạch xác định chỉ số Chuyển đổi số của quận Nam Từ Liêm năm 2024. Đồng chí Mai Trọng Thái – Phó Bí thư Quận ủy, Chủ tịch UBND quận cùng các đồng chí Phó Chủ tịch UBND quận chủ trì cuộc họp.

Theo Kế hoạch, các cơ quan, đơn vị thuộc Quận thực hiện tự đánh giá và chấm điểm kết quả thực hiện nhiệm vụ về chuyển đổi số với các tiêu chí được quy định tại Quyết định số 920/QĐ-UBND, ngày 19/02/2024 của UBND Thành phố Hà Nội và hướng dẫn của Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội.

UBND quận yêu cầu, Phòng Văn hóa và Thông tin tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến vai trò, tầm quan trọng của công tác Chuyển đổi số và Đề án 06 đến toàn thể cán bộ, công chức và Nhân dân trên địa bàn Quận nhằm nâng cao nhận thức và tạo sự đồng thuận trong quá trình triển khai thực hiện. Chủ trì, phối hợp với các đơn vị thuộc Quận để tham mưu thực hiện nhiệm vụ; thẩm định kết quả tự đánh giá, tổng hợp điểm, tài liệu minh chứng của các đơn vị theo từng chỉ số thành phần thuộc Bộ chỉ số Chuyển đổi số các cơ quan nhà nước năm 2024 theo Quyết định 920 của UBND Thành phố Hà Nội; xây dựng báo cáo tổng hợp chung để Thành phố đánh giá kết quả thực hiện hằng năm của Quận...Duy trì mô hình tuyến phố thanh toán không dùng tiền mặt tại tuyến phố Trần Văn Lai, phường Mỹ Đình 1…

Phòng Nội vụ phối hợp với Phòng Văn hóa và Thông tin, Văn phòng HĐND - UBND quận sử dụng kết quả tự đánh giá DTI (chuyển đổi số) của các cơ quan, đơn vị để đánh giá, chấm điểm chỉ số thành phần “Xây dựng chính quyền điện tử, Chính quyền số” trong bộ chỉ số Cải cách hành chính Par Index năm 2024 của Quận. Đề xuất khen thưởng các tập thể, cá nhân hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ trong việc triển khai công tác chuyển đổi số của Quận…

Thủ trưởng các phòng, ban chuyên môn, Chủ tịch UBND các phường tiếp tục triển khai các giải pháp, tổ chức thực hiện đảm bảo các chỉ tiêu, nhiệm vụ trong Kế hoạch số 91/KH-UBND, ngày 06/3/2024 của UBND quận Nam Từ Liêm về thực hiện chuyển đổi số, xây dựng thành phố Hà Nội thông minh năm 2024 trên địa bàn quận Nam Từ Liêm. Thực hiện tự đánh giá, chấm điểm theo các chỉ số, chỉ số thành phần thuộc Bộ chỉ số Chuyển đổi số với các nội dung được phân công theo Kế hoạch.

Thanh Hải