TIN TỨC HOẠT ĐỘNG CỦA UBND QUẬN TIN TỨC HOẠT ĐỘNG CỦA UBND QUẬN

Triển khai điều tra xã hội học xác định chỉ số cải cách hành chính năm 2022
Ngày đăng 19/11/2022 | 08:29  | Lượt xem: 218

(NTL) Chiều 18/11, quận Nam Từ Liêm tổ chức đón đoàn công tác của Viện Nghiên cứu phát  triển kinh tế - xã hội Hà Nội về tổ chức khảo sát, thu thập ý kiến về chất lượng, hiệu quả công tác Cải cách hành chính năm 2022 của quận và các Sở, ban, ngành Thành phố.

Đồng chí Võ Hải Long - Phó Viện trưởng Viện Nghiên cứu phát triển kinh tế - xã hội Hà Nội làm trưởng đoàn. Tiếp đoàn đồng chí Trần Thanh Long - UVBTV Quận ủy, Phó Chủ tịch UBND Quận; đại diện TT HĐND; lãnh đạo các phòng, ban, đơn vị thuộc quận và lãnh đạo UBND các phường.

Phát biểu tại Hội nghị đồng chí Trần Thanh Long - Phó Chủ tịch UBND Quận cho biết, trong những năm qua, công tác Cải cách hành chính của quận luôn được Quận ủy - HĐND - UBND quận quan tâm và xác định là bước trọng tâm, đột phá của quận. Năm 2022, quận đã xây dựng và tổ chức triển khai kế hoạch cải cách hành chính, đề ra nhiều nhiệm vụ trọng tâm, quan trọng để các phòng, ban, đơn vị, UBND các phường triển khai thực hiện và đạt được một số kết quả nổi bật. Quận Nam Từ Liêm vinh dự là đơn vị đầu tiên xây dựng và trình Thành phố, Sở Nội vụ thẩm định, phê duyệt Đề án tự chủ, tự chịu trách nhiệm về tổ chức, bộ máy, biên chế của Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng quận, đảm bảo phù hợp với quy định pháp luật trong tình hình mới; quận đã tổ chức mô hình “Một cửa đô thị hiện đại” và đang tổ chức thực hiện thí điểm tại UBND phường Trung Văn, góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả phục vụ nhân dân trong bối cảnh Thành phố thực hiện thí điểm mô hình “Chính quyền đô thị”, được nhân dân trên địa bàn phường đánh giá cao và dự kiến sẽ nhân rộng trên toàn quận trong thời gian tiếp theo. Cùng với đó, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động tại các cơ quan, đơn vị, UBND các phường trên địa bàn quận đều có sự nỗ lực, cố gắng hoàn thành, hoàn thành vượt mức các nhiệm vụ công tác cải cách hành chính được giao, góp phần vào thành tích chung của toàn quận.

Tại Hội nghị đồng chí trưởng đoàn Võ Hải Long - Phó Viện trưởng Viện Nghiên cứu phát triển kinh tế - xã hội Hà Nội trực tiếp hướng dẫn, triển khai khảo sát, thu thập ý kiến về chất lượng, hiệu quả công tác Cải cách hành chính năm 2022 của quận và các Sở, ban, ngành, Thành phố. Đồng thời đề nghị, các đại biểu HĐND quận, cán bộ, công chức, viên chức các phòng, ban, đơn vị, UBND các phường trên địa bàn quận Nam Từ Liêm thực hiện đánh giá công bằng, khách quan để ghi nhận, thể hiện rõ những nỗ lực, cố gắng, thành tích đã đạt được trong công tác Cải cách hành chính năm 2022 của quận và các Sở, ban, ngành, Thành phố, đồng thời phối hợp, tạo điều kiện để cán bộ Viện nghiên cứu phát triển kinh tế xã hội Hà Nội hoàn thành nhiệm vụ được giao.

                                                                   Thanh Bình

BẢN ĐỒ SỐ