TIN TỨC HOẠT ĐỘNG CỦA UBND QUẬN TIN TỨC HOẠT ĐỘNG CỦA UBND QUẬN

Tăng cường công tác PCCC&CNCH đối với nhà ở hộ gia đình, nhà ở nhiều căn hộ, nhà ở kết hợp sản xuất, kinh doanh trên địa bàn bàn quận
Ngày đăng 15/09/2023 | 15:07  | Lượt xem: 1197

(NTL) Ngày 14/9/2023, UBND quận Nam Từ Liêm ban hành Công văn số 2768 về việc tăng cường công tác phòng cháy, chữa cháy và CNCH đối với nhà ở hộ gia đình, nhà ở cho thuê, nhà ở nhiều căn hộ, nhà ở kết hợp sản xuất, kinh doanh.

Theo đó, để nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác PCCC&CNCH, nhằm giảm thiểu các vụ cháy lớn, vụ cháy gây thiệt hại nghiêm trọng về người và tài sản đối với nhà ở hộ gia đình, nhà ở cho thuê, nhà ở nhiều căn hộ, nhà ở kết hợp sản xuất, kinh doanh trên địa bàn Quận, UBND Quận yêu cầu Công an Quận tham mưu UBND quận có các giải pháp quyết liệt, hiệu quả việc thực hiện công tác PCCC và CNCH đối với nhà ở hộ gia đình, nhà ở cho thuê, nhà ở nhiều căn hộ, nhà ở kết hợp sản xuất, kinh doanh trên địa bàn Quận. Đồng thời tăng cường, kiểm tra hướng dẫn an toàn về PCCC&CNCH đối với nhà ở hộ gia đình, nhà ở cho thuê, nhà ở nhiều căn hộ, nhà ở kết hợp sản xuất, kinh doanh theo phân cấp; kiên quyết xử lý nghiêm các hành vi vi phạm về PCCC, tạm đình chỉ, đình chỉ hoạt động theo quy định. Phòng Quản lý đô thị Quận chủ trì phối hợp với Đội Quản lý TTXD đô thị Quận, UBND các phường nâng cao công tác quản lý Nhà nước, tăng cường kiểm tra sau cấp phép, báo cáo đề xuất UBND Quận xử lý các công trình vi phạm về trật tự xây dựng theo quy định. Công ty Điện lực Nam Từ Liêm kiểm tra, rà soát cung cấp điện đối với nhà ở hộ gia đình, nhà ở cho thuê, nhà ở nhiều căn hộ, nhà ở kết hợp sản xuất, kinh doanh; tuyên truyền đảm bảo an toàn trong việc sử dụng điện đối với các cơ sở, doanh nghiệp, hộ gia đình trên địa bàn Quận; kiên quyết xử lý, ngừng cung cấp điện đối với các cơ sở không đảm bảo an toàn PCCC theo quy định. Ngoài ra, UBND quận còn chỉ đạo UBND các phường chủ trì kiểm tra, rà soát, thống kê số lượng cụ thể từng loại hình và tổ chức kiểm tra, đánh giá điều kiện an toàn PCCC, điều kiện kinh doanh đối với 100% nhà ở hộ gia đình, nhà ở cho thuê, nhà ở nhiều căn hộ, nhà ở kết hợp sản xuât, kinh doanh.

Thanh Tâm