TIN TỨC HOẠT ĐỘNG CỦA UBND QUẬN TIN TỨC HOẠT ĐỘNG CỦA UBND QUẬN

Quận Nam Từ Liêm đánh giá công tác Tư pháp năm 2022; triển khai một số nhiệm vụ công tác Tư pháp năm 2023
Ngày đăng 12/01/2023 | 07:21  | Lượt xem: 251

(NTL) Chiều ngày 10/1, UBND quận Nam Từ Liêm đã tổ chức hội nghị Đánh giá công tác Tư pháp năm 2022 và triển khai một số nhiệm vụ công tác Tư pháp năm 2023.  Đồng chí Trần Thanh Long - Phó Chủ tịch UBND quận dự và chủ trì hội nghị.

Báo cáo công tác tư pháp năm 2022 tại hội nghị nêu rõ: Năm 2022 phòng Tư pháp quận đã bám sát và triển khai kịp thời chương trình, kế hoạch công tác về công tác tư pháp của Thành phố và nhiệm vụ chính trị của quận đảm bảo phù hợp với điều kiện thực tế của địa phương, có chất lượng hiệu quả. Ngành Tư Pháp quận đã tham gia thẩm định 12 dự thảo văn bản quy phạm pháp luật quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức 12 phòng chuyên môn thuộc quận. Làm tốt công tác Văn bản, Hộ tịch, Chứng thực, không có khiếu nại, tố cáo, góp phần ổn định chính trị, phát triển kinh tế, giữ gìn trật tự an toàn xã hội trên địa bàn quận. Các mặt hoạt động công tác Tư pháp  được triển khai thực hiện đồng bộ, hiệu quả như: công tác tuyên truyền PBGDPL được các cấp chính quyền quan tâm hơn, hình thức tuyên truyền và nội dung tuyên truyền được biên soạn phù hợp với từng phường, đối tượng, đổi mới hình thức tuyên truyền, ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động điều hành được chú trọng, triển khai tốt việc chứng thực bản sao điện tử, làm tốt công tác hộ tịch, thực hiện phân cấp, ủy quyền cho công chức Tư pháp-Hộ tịch ký chứng thực...

Năm 2023, phòng Tư Pháp quận tiếp tục thực hiện việc Cải cách hành chính, Cải cách tư pháp theo nội dung của Nghị quyết 49-NQ/TW và kết luận số 92-KL/TW ngày 12/3/2014. Thường xuyên củng cố Hội đồng Phối hợp công tác PBGDPL quận, đội ngũ tuyên truyền viên pháp luật tại cơ sở.Thực hiện tốt các nhiệm vụ công tác Tư pháp theo Kế hoạch của Thành phố. Đẩy mạnh hoạt động công tác tuyên truyền PBGDPL. Làm tốt công tác Cải cách hành chính trong lĩnh vực Tư pháp, thực hiện tốt cơ chế một cửa, một cửa liên thông. Đẩy mạnh việc ứng dụng Công nghệ thông tin trong hoạt động chỉ đạo, điều hành công tác Tư pháp, thực hiện hoàn chỉnh việc số hóa cơ sở dữ liệu hộ tịch, xây dựng phần mềm quản lý vi phạm hành chính. Tăng cường công tác kiểm tra, hướng dẫn nghiệp vụ công tác Tư pháp tại cơ sở...

Phát biểu tại hội nghị, Phó chủ tịch UBND quận Trần Thanh Long ghi nhận và đánh giá cao những kết quả Phòng tư pháp quận đạt được trong năm 2022. Kế thừa và phát huy kết quả đạt được, đồng chí đề nghị năm 2023 Phòng tư pháp quận tiếp tục tăng cường phối hợp với các cơ quan ban ngành trong quá trình triển khai các hoạt động tư pháp; Nâng cao chất lượng kiểm tra và xử lý văn bản quy phạm pháp luật; đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật, trợ giúp pháp lý và hòa giải ở cơ sở; Hướng dẫn chuyên môn cho UBND các phường trong công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính trên các lĩnh vực; Thực hiện đúng quy định luật hộ tịch, chứng thực; Phối hợp với các phòng chuyên môn thuộc quận, UBND các phường đổi mới công tác kiểm tra việc thực thi pháp luật về lĩnh vực tư pháp; quan tâm công tác cải cách hành chính trong lĩnh vực tư pháp…

                                                          Trần Hòa

BẢN ĐỒ SỐ