TIN TỨC HOẠT ĐỘNG CỦA UBND QUẬN TIN TỨC HOẠT ĐỘNG CỦA UBND QUẬN

Phiên họp thường kỳ tháng 4 – UBND quận
Ngày đăng 12/05/2022 | 08:50  | Lượt xem: 199

(NTL) Chiều ngày 11/5, UBND quận đã tổ chức Phiên họp thường kỳ để đánh giá công tác chỉ đạo, điều hành, phát triển kinh tế - xã hội của Quận tháng 4, phương hướng nhiệm vụ tháng 5/2022. Phiên họp được tổ chức trực tiếp tại phòng họp UBND quận và trực tuyến đến UBND 10 phường.

Đồng chí Nguyễn Huy Cường - Phó Bí thư Quận ủy, Chủ tịch UBND quận chủ trì phiên họp. Tham dự phiên họp có đại diện TT HĐND quận; các đồng chí Phó Chủ tịch UBND quận; Trưởng các phòng, ban, ngành thuộc quận và lãnh đạo UBND 10 phường tại các điểm cầu.

Báo cáo tại phiên họp cho biết, trong tháng 4, quận đã tập trung chỉ đạo, triển khai quyết liệt, đồng bộ, nghiêm túc các nhiệm vụ chính trị, các Nghị quyết, Kết luận của Thành ủy, HĐND, UBND Thành phố, Quận ủy, HĐND quận, triển khai hiệu quả kế hoạch phục hồi phát triển kinh tế - xã hội, thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch bệnh Covid-19.

Trong tháng 4, trên địa bàn quận có 201 doanh nghiệp thành lập mới, thu hút 63 doanh nghiệp chuyển đến, cấp mới đăng ký kinh doanh cho 167 hộ và thành lập mới 1 HTX. Thu ngân sách Nhà nước đến ngày 30/4/2022 là 3.420,986 tỉ đồng/6.942,090 tỉ đồng, đạt 49% dự toán, bằng 118% so với cùng kỳ. Chi cân đối ngân sách là 596,087 tỉ đồng/1.121,027 tỉ đồng, đạt 53% dự toán. Đảm bảo an sinh phúc lợi xã hội; duy trì, phát triển các lĩnh vực văn hóa - xã hội; công tác y tế, phòng chống dịch bệnh, công tác DSKHHGĐ, vệ sinh ATTP được quan tâm; công tác quy hoạch, quản lý đất đai và môi trường, TTXD, GPMB và thực hiện năm TTVMĐT được tăng cường; công tác thanh tra, tiếp công dân, giải quyết đơn thư được thực hiện theo luật định; tiếp tục thực hiện chủ đề năm “Kỷ cương, trách nhiệm, hành động, sáng tạo, phát triển” và công tác xây dựng Chính quyền; chú trọng công tác tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật, phòng chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm chống lãng phí...

Trong tháng 5, quận sẽ tiếp tục tập trung cho công tác phát triển kinh tế; thu, chi ngân sách; tiếp tục thực hiện đầy đủ, kịp thời các chế độ, chính sách đối với người có công, đối tượng bảo trợ xã hội đảm bảo kịp thời, đúng quy định; tổ chức tốt các hoạt động lĩnh vực văn hóa - xã hội; phát triển giáo dục và đào tạo; tăng cường công tác quản lý quy hoạch, đất đai, TTXD, bảo vệ môi trường, GPMB...Trước mắt, tập trung cao độ cho công tác phục vụ Sea Games 31 diễn ra trên địa bàn.

Phiên họp tiến hành thảo luận làm rõ những kết quả đạt được trong tháng 4, đồng thời đề xuất giải pháp nhằm thực hiện tốt hơn nhiệm vụ công tác tháng 5 và các tháng tiếp theo. Đặc biệt, ý kiến của các đồng chí Phó Chủ tịch UBND quận đều nhấn mạnh đến các nhiệm vụ triển khai trong tháng 5, trong đó có nhiệm vụ giải ngân vốn đầu tư xây dựng cơ bản; công tác quản lý đất đai, TTXD, TTĐT, GPMB; công tác dự toán ngân sách, CCHC; công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 và dịch sốt xuất huyết; công tác ATTP; công tác đảm bảo an ninh trật tự phục vụ Sea Games 31…

Tại phiên họp, TT HĐND quận thống nhất với báo cáo của UBND quận về công tác chỉ đạo điều hành của tập thể lãnh đạo UBND cũng như tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội tháng 4 và phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm tháng 5. TT HĐND quận cũng thông tin nhanh đến phiên họp của UBND quận về Kỳ họp thường kỳ của HĐND quận sắp tới. TT HĐND quận mong muốn, UBND quận phối hợp với TT HĐND trong công tác chuẩn bị các báo cáo, tờ trình để các Ban HĐND quận thẩm tra theo quy định và chuẩn bị hồ sơ liên quan để Kỳ họp được diễn ra theo đúng kế hoạch.

Kết luận phiên họp, đồng chí Nguyễn Huy Cường - Chủ tịch UBND quận nhấn mạnh, thời gian của tháng 5 cũng như của cả năm và cả nhiệm kỳ không còn nhiều, khối lượng công việc lớn, vì vậy lãnh đạo các phòng, ban, ngành thuộc quận và các phường cần nêu cao tinh thần trách nhiệm, chủ động hành động tất cả mọi nhiệm vụ, lan tỏa tinh thần trách nhiệm đến đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức để triển khai thực hiện nhiệm vụ. Khẩn trương triển khai 3 Chương trình công tác trong 5 Chương trình đã được Quận ủy giao. Các nhiệm vụ chuyên môn được giao theo lĩnh vực, các đồng chí Phó Chủ tịch UBND quận chủ động, đồng thời những vấn đề cần ý kiến tập thể thì đưa ra tập thể lãnh đạo UBND để thống nhất quyết định. Đối với công tác phục vụ Sea Games 31, các ngành liên quan và UBND các phường cần tiếp tục rà soát các công việc cụ thể đảm bảo sự kiện Sea Games 31 diễn ra trên địa bàn quận được an toàn và ấn tượng. Đồng thời, các phòng, ngành chuyên môn tích cực, chủ động chuẩn bị hồ sơ, báo cáo phục vụ Kỳ họp HĐND quận sắp tới.

Chủ tịch UBND quận mong muốn, lãnh đạo các phòng, ngành và UBND các phường chia sẻ và tiếp tục đồng hành cùng tập thể lãnh dạo UBND quận, quyết tâm hoàn thành nhiệm vụ tháng 5 và cả năm 2022.

Thanh Hải

BẢN ĐỒ SỐ