TIN TỨC HOẠT ĐỘNG CỦA UBND QUẬN TIN TỨC HOẠT ĐỘNG CỦA UBND QUẬN

Nam Từ Liêm xử lý nghiêm các cơ sở không khắc phục, đảm bảo an toàn PCCC
Ngày đăng 12/01/2023 | 15:50  | Lượt xem: 243

(NTL) Sáng ngày 12/1, UBND quận tổ chức hội nghị triển khai Kế hoạch số 309/KH-UBND ngày 31/10/2022 của UBND quận Nam Từ Liêm về thực hiện Nghị quyết số 05/2022/NQ-HĐND ngày 06/7/2022 của HĐND TP quy định về việc xử lý các cơ sở không đảm bảo yêu cầu về phòng cháy và chữa cháy trên địa bàn TP Hà Nội được đưa vào sử dụng trước khi Luật Phòng cháy và chữa cháy số 27/2001/QH10 có hiệu lực.

Tham dự có đồng chí Trương Đức Dũng – Phó Trưởng phòng Cảnh sát PCCC&CNCH TP Hà Nội (PC07); đồng chí Nguyễn Thanh Bình – Phó Chủ tịch UBND quận; lãnh đạo các phòng, ban, ngành liên quan, UBND các phường cùng đại diện chủ đầu tư các cơ sở thuộc diện điều chỉnh của Nghị quyết 05 và đại diện Công ty điện lực quận.

Phát biểu khai mạc, Phó trưởng Công an quận Đại tá Tô Mạnh Thắng cho biết, công tác PCCC&CNCH luôn được Đảng, Nhà nước và Chính phủ quan tâm, chỉ đạo thực hiện. Điều đó được thể hiện qua việc ban hành nhiều văn bản pháp luật, Chỉ thị, Nghị quyết để chỉ đạo các cấp các ngành vào cuộc để triển khai thực hiện có hiệu quả công tác quản lý nhà nước về PCCC&CNCH. Cụ thể như năm 2001, Quốc hội đã ban hành Luật PCCC, năm 2013 đã ban hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật PCCC; ngày 25/6/2015, Ban Bí thư đã ban hành Chỉ thị số 47-CT/TW về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng cháy và chữa cháy. Chính phủ ban hành nhiều nghị định, nghị quyết, chỉ thị để triển khai thực hiện các quy định pháp luật liên quan đến công tác PCCC&CNCH… Bên cạnh đó, đồng chí cũng phổ biến đến Hội nghị nội dung Nghị quyết số 05/2022/NQ-HĐND ngày 06/7/2022 của HĐND Thành phố và Kế hoạch số 309/KH-UBND ngày 31/10/2022 của UBND quận Nam Từ Liêm về triển khai thực hiện Nghị quyết.  

Phát biểu tại hội nghị, Phó trưởng phòng PC07 Thượng tá Trương Đức Dũng nhấn mạnh, cần phải nâng cao trách nhiệm của người đứng đầu cơ sở trong việc chấp hành các quy định của pháp luật về PCCC và CNCH, cũng như thực hiện yêu cầu của Nghị quyết số 05. Từng bước làm giảm và hướng tới năm 2025 mục tiêu 100% cơ sở trên địa bàn thành phố Hà Nội được đưa vào sử dụng trước khi Luật Phòng cháy và chữa cháy số 27/2001/QH10 có hiệu lực được khắc phục, đảm bảo an toàn PCCC theo quy định. Đặc biệt là xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật đối với các cơ sở thuộc diện điều chỉnh của Nghị quyết không thực hiện cam kết lộ trình khắc phục hoặc có cam kết nhưng quá thời hạn cam kết mà không hoàn thành việc khắc phục và không thực hiện các nội dung khác được quy định tại Nghị quyết.

Phát biểu chỉ đạo, Phó Chủ tịch UBND quận Nguyễn Thanh Bình đề nghị trong thời gian tới, các phòng, ban, ngành của quận bám sát nhiệm vụ, tiếp tục hướng dẫn các cơ sở thực hiện đúng lộ trình, tiến độ đề ra. Đồng thời, đề nghị Công an quận cũng như các phòng, ban, ngành, các đơn vị liên quan và các cơ sở trên địa bàn quận cần phối hợp chặt chẽ, tổ chức hướng dẫn thực hiện khắc phục các nội dung tồn tại về PCCC theo quy định của Nghị quyết; thường xuyên kiểm tra kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm; bố trí nguồn vốn ngân sách, phê duyệt kinh phí thực hiện đối với các dự án, công trình thuộc nguồn ngân sách nhà nước; hướng dẫn, đôn đốc cơ sở tổ chức thực hiện khắc phục các nội dung tồn tại về PCCC theo quy định của Nghị quyết,…

Hoàng Hiếu

 

 

 

BẢN ĐỒ SỐ