TIN TỨC HOẠT ĐỘNG CỦA UBND QUẬN TIN TỨC HOẠT ĐỘNG CỦA UBND QUẬN

Kỷ niệm Ngày Di sản văn hoá Việt Nam 23/11
Ngày đăng 24/11/2022 | 07:29  | Lượt xem: 315

(NTL) Chiều ngày 23/11, UBND quận Nam từ Liêm đã tổ chức lễ Kỷ niệm Ngày Di sản văn hoá Việt Nam 23/11; Tổng kết công tác bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hoá năm 2022; Liên hoan các loại hình di sản văn hoá phi vật thể nghệ thuật truyền thống.

Dbuổi lễ có đồng chí Trần Thanh Long - UVBTV Quận uỷ, Phó Chủ tịch UBND quận; đồng chí Đỗ Thiện Đức - UVBTV Quận uỷ, Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam quận; lãnh đạo các phòng, ban, ngành, hội, đoàn thể CT-XH thuộc quận cùng lãnh đạo Đảng uỷ - UBND - UBMTTQ Việt Nam các phường.

Phát biểu khai mạc, Phó Chủ tịch UBND quận Trần Thanh Long cho biết, văn hoá vùng Nam Từ Liêm gắn bó với văn hoá châu thổ sông Hồng và sông Nhuệ. Trên địa bàn quận nổi bật có 4 di sản văn hoá phi vật thể Quốc gia, 33 di tích xếp hạng cấp Quốc gia và 20 di tích xếp hạng cấp thành phố. Trong những năm qua, công tác tu bổ, tôn tạo di tích luôn được Quận uỷ-HĐND-UBND quận quan tâm, đầu tư kinh phí, CSVC và triển khai nhiều hoạt động nhằm đảm bảo thực hiện tốt Luật di sản văn hoá; công tác trông coi, bảo vệ và phát huy các giá trị của di tích được địa phương tuyên truyền và thực hiện có hiệu quả. Từ đó, việc bảo tồn, phát huy giá trị các di sản văn hoá đã góp phần giáo dục truyền thống văn hoá, cách mạng của dân tộc, khơi dậy niềm tự hào, ý thực trách nhiệm bảo vệ di sản của toàn dân.

Phó Chủ tịch UBND quận yêu cầu, tiếp tục quán triệt, tuyên truyền sâu rộng và triển khai nghiêm túc chủ trương, nghị quyết, chỉ thị của Đảng về văn hoá; tham mưu UBND quận xây dựng kế hoạch và tổ chức triển khai thực hiện kế hoạch tăng cường công tác quản lý di sản văn hoá; đào tạo, hướng dẫn, quản lý bảo tồn và phát huy các giá trị di sản văn hoá; triển khai rà soát mốc giới điều chỉnh khoanh vùng bảo vệ đối với các di tích trên địa bàn quận.

Báo cáo tại buổi lễ, Trưởng phòng Văn hoá – Thông tin quận Lê Thị Năm cho biết, năm 2022 công tác bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hoá đã đạt được nhiều kết quả tích cực. Công tác lãnh đạo, chỉ đạo được triển khai có hiệu quả; công tác tuyên truyền tiếp tục được triển khai bằng nhiều hình thức; siết chặt công tác quản lý lễ hội; duy trì công tác bảo quản, tu bổ, phục hồi, tôn tạo và phát huy giá trị di tích; thực hiện nếp sống văn minh tại các cơ sở tín ngưỡng, tôn giáo được xếp hạng di tích; tăng cường triển khai rà soát, tổng kiểm kê di tích lịch sử văn hoá; làm tốt công tác xếp hạng di tích; đảm bảo công tác đặt tên đường, phố; đẩy mạnh công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

Ngoài ra, trong khuôn khổ chương trình, UBND quận cũng đã tổ chức Liên hoan các loại hình di sản văn hoá phi vật thể nghệ thuật truyền thống. Kết quả, BTC đã trao 1 giải Nhất, 2 giải Nhì, 3 giải Ba và 4 giải Khuyến khích cho các tiết mục tham gia liên hoan.

Ánh Tuyết

 

 

BẢN ĐỒ SỐ