TIN TỨC HOẠT ĐỘNG CỦA UBND QUẬN TIN TỨC HOẠT ĐỘNG CỦA UBND QUẬN

Hội nghị tập huấn công tác cải cách hành chính năm 2024
Ngày đăng 08/07/2024 | 10:03  | Lượt xem: 202

Sáng ngày 05/7, Trung tâm Chính trị phối hợp với Phòng Nội vụ quận tổ chức Hội nghị tập huấn công tác cải cách hành chính năm 2024.

 

Tới dự có PGS.TS Bùi Huy Khiên - Nguyên Giảng viên cao cấp Khoa Hành chính học, Học viện Hành chính Quốc gia; đồng chí Lưu Kiếm Anh - Trưởng phòng Cải cách hành chính, Sở Nội vụ Hà Nội; đồng chí Nguyễn Thị Minh Nguyệt – UVBTV, Trưởng ban Tuyên giáo, Giám đốc Trung tâm Chính trị quận; đồng chí Đỗ Thị Thúy Hà – UVBTV, Phó Chủ tịch UBND quận. 

Cải cách hành chính có vai trò hết sức quan trọng đối với công tác quản lý nhà nước, giúp bộ máy hành chính tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả, nâng cao chất lượng phục vụ Nhân dân và góp phần đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội của Quận. Đây là chủ trương, mục tiêu chung của Đảng và Nhà nước đã được Thành ủy, UBND Thành phố, Quận ủy, UBND quận cụ thể hóa trong nhiều chương trình, Kế hoạch như: Chương trình 01 ngày 17/3/2021 của Thành ủy về “Tăng cường công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh; đẩy mạnh cải cách hành chính giai đoạn 2021 - 2025”; Kế hoạch số 136 ngày 01/6/2021 của UBND Thành phố về cải cách hành chính nhà nước của thành phố Hà Nội giai đoạn 2021-2025; Chương trình số 01 ngày 04/6/2021 của Quận ủy về “Tăng cường công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, xây dựng Đảng bộ và hệ thống chính trị quận trong sạch, vững mạnh; nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; đẩy mạnh cải cách hành chính giai đoạn 2021-2025”.

Xác định tầm quan trọng và mục tiêu chính trị của nội dung này, UBND Quận đã ban hành Kế hoạch số 199 ngày 30/6/2021 về công tác Cải cách hành chính quận giai đoạn 2021-2025 và các kế hoạch, văn bản nhằm lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức triển khai thực hiện đồng bộ 06 lĩnh vực và nhiều mô hình, sáng kiến trong công tác Cải cách hành chính. Trong 02 năm 2022, 2023, chỉ số Cải cách hành chính của Quận đạt 95,76%, tiếp tục duy trì thứ hạng 02/30 quận, huyện, thị xã trên địa bàn Thành phố.

Tại Hội nghị, PGS.TS Bùi Huy Khiên - Nguyên Giảng viên cao cấp Khoa Hành chính học, Học viện Hành chính Quốc gia đã truyền đạt những nội dung mới trong công tác Cải cách hành chính năm 2024, đồng thời giải đáp những kiến nghị, khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện công tác Cải cách hành chính.

 

Cẩm Vân