TIN TỨC HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐOÀN THỂ VÀ CÁC PHƯỜNG TIN TỨC HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐOÀN THỂ VÀ CÁC PHƯỜNG

Phường Mễ Trì kỷ niệm 93 năm Ngày truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và Sơ kết công tác thực hiện Nghị quyết Đại hội MTTQ Việt Nam
Ngày đăng 20/11/2023 | 14:03  | Lượt xem: 248

(NTL) Ngày 16/11, UBMTTQ phường Mễ Trì đã tổ chức kỷ niệm 93 năm Ngày truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và Sơ kết công tác thực hiện Nghị quyết Đại hội MTTQ Việt Nam.

Tại buổi lễ, các đại biểu đã cùng nhau ôn lại truyền thống 93 năm Ngày truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam. Phát huy truyền thống vẻ vang đó, những năm qua, UBMTTQ Việt Nam phường luôn bám sát sự lãnh đạo của Đảng và nhiệm vụ chính trị của địa phương, tích cực đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, không ngừng xây dựng, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc; Tổ chức, vận động các tầng lớp nhân dân tích cực hưởng ứng, tham gia các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước, đóng góp quan trọng vào kết quả phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh trên địa bàn.

Theo báo cáo, năm 2023, hoạt động công tác Mặt trận phường Mễ Trì tiếp tục có nhiều chuyển biến tích cực, tập hợp, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc, tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của Nhân dân, tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri và Nhân dân, tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền. Thực hiện giám sát và phản biện xã hội; kiện toàn tổ chức, đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, nâng cao chất lượng công tác Mặt trận.

Phát biểu chỉ đạo, đồng chí Trần Thị Ngọc Lan – Phó Chủ tịch UBMTTQ Quận biểu dương những kết quả đạt được, những đóng góp tích cực của hệ thống Mặt trận trong sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội của phường. Đồng chí đề nghị hệ thống Mặt trận cần tích cực, chủ động tổ chức nhiều hoạt động tuyên truyền, phát huy hơn nữa các kết quả đã đạt được, tiếp tục cùng chung tay thực hiện tốt công tác an sinh xã hội, chăm lo cho người nghèo, các hộ khó khăn trên địa bàn; thực hiện có hiệu quả công tác giám sát, phản biện xã hội, góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền, thực hiện tốt Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới đô thị văn minh”…

Nhân dịp này, UBMTTQ Việt Nam phường đã trao tặng Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp Đại đoàn kết dân tộc” của Uỷ ban Trung ương MTTQ Việt Nam cho 05 cá nhân có nhiều đóng góp với công tác mặt trận; khen thưởng cho 11 tập thể và 28 cá nhân tiêu biểu có thành tích trong công tác mặt trận năm 2023.

Quang Vịnh – P. MT