TIN TỨC HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐOÀN THỂ VÀ CÁC PHƯỜNG TIN TỨC HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐOÀN THỂ VÀ CÁC PHƯỜNG

Kỳ họp thứ 15 - HĐND phường Mễ Trì
Ngày đăng 02/06/2021 | 15:25  | Lượt xem: 214

(NTL) Sáng ngày 02/6, HĐND phường Mễ Trì đã tổ chức Kỳ họp thứ Mười lăm (Kỳ họp không thường kỳ) HĐND phường khóa II, nhiệm kỳ 2016-2021

 

Dự kỳ họp có các đồng chí lãnh đạo ĐU-HĐND-UBND-UBMTTQ phường; các ban ngành đoàn thể, bộ phận chuyên môn và 27 đại biểu HĐND phường khóa II.

Tại Kỳ họp, các đại biểu đã nghe báo cáo quyết toán thu - chi ngân sách năm 2020 của UBND phường; Báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế - Xã hội; Tờ trình về việc xin phê chuẩn quyết toán thu chi ngân sách phường năm 2020.

Năm 2020, trong bối cảnh tình hình kinh tế - xã hội có nhiều khó khăn, thách thức và chịu nhiều ảnh hưởng bởi dịch Covid-19, tuy nhiên, dưới sự lãnh đạo sát sao của các cấp ủy Đảng, sự chỉ đạo linh hoạt, quyết liệt của chính quyền, sự giám sát của HĐND, sự phối hợp của Ủy ban MTTQ, hoạt động tích cực của các ban, ngành, đoàn thể, sự nỗ lực của toàn thể nhân dân, phường Mễ Trì đã đảm bảo cân đối các nhiệm vụ thu, chi ngân sách cho các bộ phận chuyên môn, ban ngành đoàn thể thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị,  kinh tế - xã hội và các nhiệm vụ phát sinh đột xuất trên địa bàn phường. Năm 2020, thu ngân sách nhà nước trên địa bàn đạt: 74,705 tỷ đồng (đạt 117,44% kế hoạch); thu ngân sách phường đạt 58,535 tỷ đồng (đạt 111,13% kế hoạch). Tổng chi ngân sách phường: 58,463 tỷ đồng (đạt 90,14% kế hoạch). UBND phường luôn bám sát dự toán được giao, sử dụng nguồn ngân sách hiệu quả, tiết kiệm chi thường xuyên, chủ động sử dụng các nguồn ngân sách phường đáp ứng kịp thời các nhiệm vụ chính trị, KT-XH trên địa bàn, chủ động bố trí kinh phí cho công tác phòng, chống dịch bệnh, phòng chống thiên tai và phòng chống cháy nổ...

Kỳ họp đã thảo luận biểu quyết thông qua Nghị quyết về phê duyệt quyết toán ngân sách phường năm 2020, với sự nhất trí của 100% đại biểu HĐND phường.

Mỹ Linh – P. MT

BẢN ĐỒ SỐ