TIN TỨC HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐOÀN THỂ VÀ CÁC PHƯỜNG TIN TỨC HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐOÀN THỂ VÀ CÁC PHƯỜNG

Hội nghị phản biện xã hội và góp ý kiến vào tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển KT-XH, QPAN năm 2022 và phương hướng nhiệm vụ năm 2023
Ngày đăng 22/11/2022 | 14:21  | Lượt xem: 121

(NTL) Chiều ngày 21/11, Ban thường trực UB MTTQ Việt Nam quận tổ chức hội nghị phản biện xã hội và góp ý kiến vào tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển KT-XH, QPAN năm 2022 và phương hướng nhiệm vụ năm 2023. Đồng chí Đỗ Thiện Đức – UVBTV Quận uỷ, Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam quận chủ trì hội nghị.

Tham dự hội nghị có đồng chí Lâm Quang Thao – Phó Bí thư Thường trực Quận uỷ; đồng chí Nguyễn Tiến Thành – UVBTV Quận uỷ, Phó Chủ tịch HĐND quận; đồng chí Nguyễn Quốc Nam – QUV, Phó Chủ tịch UBND quận cùng đại diện các chuyên gia, nhà phản biện xã hội; đại diện lãnh đạo phòng, ban, ngành, hội, đoàn thể quận; lãnh đạo Đảng uỷ - UBND - UBMTTQ Việt Nam các phường.

Phát biểu khai mạc hội nghị, Chủ tịch UB MTTQ Việt Nam quận Đỗ Thiện Đức cho biết, việc tổ chức và triển khai thực hiện công tác góp ý kiến vào Dự thảo các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của nhà nước theo quyết định 217 của Bộ chính trị nhằm phát hiện những nội dung còn thiếu, chưa sát, chưa đúng, chưa phù hợp trong các văn bản dự thảo của các cơ quan Đảng, Nhà nước; kiến nghị những nội dung thiết thực, góp phần bảo đảm tính đúng đắn, phù hợp với thực tiễn đời sống xã hội và tính hiệu quả trong hoạch định chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của nhân dân. Đồng thời cũng để phát huy dân chủ và trí tuệ của MTTQ, các đoàn thể CT-XH và các cơ quan, đơn vị trong việc tham gia góp ý phản biện góp phần hoàn thiện dự thảo các quyết sách của quận.

Tại hội nghị, các đại biểu cơ bản thống nhất với dự thảo báo cáo của UBND quận. Với tinh thần dân chủ, tâm huyết, trách nhiệm đã có 10 ý kiến tham gia góp ý, phản biện vào dự thảo với các nội dung trọng tâm như bố cục của Dự thảo báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch phát triển KT-XH, QPAN quận năm 2022; thay đổi, điều chỉnh, bổ sung các số liệu, chỉ tiêu; dự báo thuận lợi, khó khăn trong việc thực hiện kế hoạch,…Bên cạnh đó, đại biểu kiến nghị các nhiệm vụ cũng như giải pháp thực hiện trong năm 2023 cần phải giải quyết được những vấn đề còn tồn tại, hạn chế được đưa ra trong báo cáo. UBND quận cũng cần đưa ra các nhiệm vụ, giải pháp cụ thể trong việc xây dựng, phát triển Quận, đảm bảo an ninh trật tự, an toàn xã hội và nâng cao chất lượng sản phẩm của các làng nghề.

Thay mặt UBND quận, Phó Chủ tịch UBND quận Nguyễn Quốc Nam đã trình bày, trao đổi thông tin làm rõ. Ngoài ra, sẽ sớm để hoàn thiện Dự thảo báo cáo kế hoạch phát triển KT-XH, QPAN quận Nam Từ Liêm năm 2022 và phương hướng nhiệm vụ năm 2023.

Sau hội nghị, Ban Thường trực UB MTTQ quận sẽ tổng hợp đầy đủ các ý kiến gửi về UBND quận nghiên cứu, xem xét, bổ sung vào Dự thảo báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch phát triển KT-XH, ANQP năm 2022 và phương hướng nhiệm vụ năm 2023.

Hoàng Hiếu

 

BẢN ĐỒ SỐ