THÔNG TIN GIẢI QUYẾT ĐƠN THƯ THÔNG TIN GIẢI QUYẾT ĐƠN THƯ

Quyết định về việc giải quyết khiếu nại của ông Trần Tích Thêm ở phường Phú Đô, quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội

Ngày đăng 28/04/2014 | 05:11  | Lượt xem: 348
Quyết định về việc giải quyết khiếu nại của ông Trần Tích Thêm ở phường Phú Đô, quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội

Quyết định về việc giải quyết tranh chấp đất đai giữa bà Lưu Thị Thăng với bà Đỗ Thị Sông ở thôn Nhân Mỹ, xã Mỹ Đình, huyện Từ Liêm

Ngày đăng 28/04/2014 | 05:08  | Lượt xem: 354
Quyết định về việc giải quyết tranh chấp đất đai giữa bà Lưu Thị Thăng với bà Đỗ Thị Sông ở thôn Nhân Mỹ, xã Mỹ Đình, huyện Từ Liêm

Thông báo ý kiến chỉ đạo của Đ/c Nguyễn Văn Tứ - Chủ tịch UBND huyện Từ Liêm tại buổi tiếp công dân ngày 15/01/2014

Ngày đăng 21/01/2014 | 08:44  | Lượt xem: 337
Thông báo ý kiến chỉ đạo của Đ/c Nguyễn Văn Tứ - Chủ tịch UBND huyện Từ Liêm tại buổi tiếp công dân ngày 15/01/2014

Quyết định về việc giải quyết khiếu nại lần 2 của Bà Nguyễn Thị Yến (được ông Nguyễn Viết Toản uỷ quyền)

Ngày đăng 14/01/2014 | 10:14  | Lượt xem: 342
Quyết định về việc giải quyết khiếu nại lần 2 của Bà Nguyễn Thị Yến (được ông Nguyễn Viết Toản uỷ quyền)

Thông báo ý kiến chỉ đạo của Đ/c Trần Thanh Long - Phó chủ tịch UBND huyện Từ Liêm tại buổi tiếp công dân ngày 8 tháng 01 năm 2004

Ngày đăng 10/01/2014 | 12:20  | Lượt xem: 182
Thông báo ý kiến chỉ đạo của Đ/c Trần Thanh Long - Phó chủ tịch UBND huyện Từ Liêm tại buổi tiếp công dân ngày 8 tháng 01 năm 2004

Thông báo kết luận giải quyết đơn tố cáo của các hộ có đất bị thu hồi trong chỉ giới giải phóng mặt bằng dự án: Khu Công nghệ cao Sinh học Hà Nội tại xã Thuỵ Phương

Ngày đăng 10/01/2014 | 09:00  | Lượt xem: 165
Thông báo kết luận giải quyết đơn tố cáo của các hộ có đất bị thu hồi trong chỉ giới giải phóng mặt bằng dự án: Khu Công nghệ cao Sinh học Hà Nội tại xã Thuỵ Phương

Thông báo ý kiến chỉ đạo của Đ/c Nguyễn Văn Tứ - Chủ tịch UBND huyện Từ Liêm tại buổi tiếp công dân ngày 18/12/2013

Ngày đăng 26/12/2013 | 09:10  | Lượt xem: 197
Thông báo ý kiến chỉ đạo của Đ/c Nguyễn Văn Tứ - Chủ tịch UBND huyện Từ Liêm tại buổi tiếp công dân ngày 18/12/2013

Quyết định về việc đình chỉ giải quyết khiếu nại của bà Lê Thị Thu Hà

Ngày đăng 23/12/2013 | 02:51  | Lượt xem: 196
Quyết định về việc đình chỉ giải quyết khiếu nại của bà Lê Thị Thu Hà

Quyết định về việc giải quyết khiếu nại của bà Bùi Thị Thu Hương

Ngày đăng 23/12/2013 | 02:50  | Lượt xem: 153
Quyết định về việc giải quyết khiếu nại của bà Bùi Thị Thu Hương

Quyết định về việc giải quyết khiếu nại của bà Bùi Kim Quế

Ngày đăng 23/12/2013 | 02:50  | Lượt xem: 169
Quyết định về việc giải quyết khiếu nại của bà Bùi Kim Quế

Quyết định về việc giải quyết khiếu nại của ông Tăng Văn Hoàn

Ngày đăng 23/12/2013 | 02:49  | Lượt xem: 165
Quyết định về việc giải quyết khiếu nại của ông Tăng Văn Hoàn

Quyết định về việc đình chỉ giải quyết khiếu nại của ông Lê Văn Cảnh

Ngày đăng 23/12/2013 | 02:48  | Lượt xem: 173
Quyết định về việc đình chỉ giải quyết khiếu nại của ông Lê Văn Cảnh

Quyết định về việc đình chỉ giải quyết khiếu nại của ông Vũ Xuân Thành

Ngày đăng 23/12/2013 | 02:47  | Lượt xem: 176
Quyết định về việc đình chỉ giải quyết khiếu nại của ông Vũ Xuân Thành

BẢN ĐỒ SỐ