THÔNG BÁO THÔNG BÁO

Tổng hợp các tập thể, cá nhân ủng hộ quỹ vắcxin phòng COVID-19 quận Nam Từ Liêm năm 2021 (Đợt 3: Từ ngày 28/6/2021 đến ngày 02/7/2021)
Ngày đăng 02/07/2021 | 11:30  | Lượt xem: 2748

Tổng hợp các tập thể, cá nhân ủng hộ quỹ vắcxin phòng COVID-19 quận Nam Từ Liêm năm 2021 (Đợt 3: Từ ngày 28/6/2021 đến ngày 02/7/2021)

Tổng hợp các tập thể, cá nhân ủng hộ quỹ vắcxin phòng COVID-19 quận Nam Từ Liêm năm 2021 (Đợt 3: Từ ngày 28/6/2021 đến ngày 02/7/2021).

Danh sách: Tải về

BẢN ĐỒ SỐ